Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

3 minuten leestijd

Ds. L. Vroegindeweij,Vraag maar, 124 blz., uitgave Torendruk Nijkerk.

De auteur verzorgde in de vijftiger jaren de rubriek “Vragenbus” in het voormalig blad van de Hervormde Jongelingsbond op G.G. “de Vaan drager”. Nu zijn een aantal van deze artikelen in boekvorm uitgebracht. Er worden theologisch-dogmatische vragen, Bijbelse vragen en Praktische vragen behandeld. Ook in onze tijd kan dit boek zeker bouwstenen aanreiken tot bezinning op vele vragen. De vraag wordt behandeld met wie het genadeverbond is opgericht, hoe de verhouding is tussen geloof en zondekennis, wat het verband is tussen zondekennis en het kruis van Christus en de verhouding tussen belijdenis doen en Avondmaal. Wat geschreven staat op blz. 124 over de televisie kan vandaag ook worden toegepast op de computer: “De televisie is wel het toppunt tot nu toe van de menselijke mogelijkheid om de tijd te doden en alzo de mens te beroven van het heden der genade. Iets kan op zichzelf geen bijzonder kwaad bergen en toch waardeloos en daardoor schadelijk zijn. Maar de televisie geeft meer dan waardeloze dingen. Zij is gevaarlijk. Mocht zij ooit algemeen worden geaccepteerd, dan zal zij toch de wereld ontstellend hebben verrijkt met invalspoorten voor het kwaad.””

Echtscheiding, een onmogelijk werkelijkheid, Een pastorale, psychologische en juridische handreiking, mr. J.W.A. van Dommelen, drs. P. Eikelboom en drs. R. van Kooten, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden, 164 blz.,/24,95.

Ook in onze kringen komt echtscheiding steeds meer voor. Ambtsdragers krijgen ermee te maken en velen ervaren ook deze trieste werkelijkheid in de familie- of kennissenkring. Een predikant, een jurist en een psycholoog hebben dit boek in de serie “Praktisch & Pastoraal” geschreven. Vanuit de Bijbel wordt getracht leiding te geven. Wettelijke regels worden toegelicht. Ook de verzorging van de kinderen en financiële vragen komen aan de orde. Op blz. 43v wordt erop gewezen dat de verlatene uit Mattheüs 19 niet mag hertrouwen zolang haar weggelopen man geen andere vrouw neemt. Pas wanneer hij een nieuwe seksuele relatie aangaat is de echtscheiding veranderd in echtbreuk. Op blz. 45 v lezen wij van het beroep dat de Farizeeën op Mozes deden. Dit wordt een vals beroep genoemd.

Mozes heeft geen regels gegeven voor echtscheiding, maar hij stelt het zo dat wanneer iemand zich dan niets van Gods gebod ten aanzien van het huwelijk aantrekt zich realiseren moet dat de scheidbrief definitief is. Er is sprake van toelating vanwege de hardigheid van het hart en niet van toestemming. Op blz. 55 lezen we dat er situaties zijn waarin het niet langer verantwoord is om op samenleven aan te dringen. Dan is er de juridische mogelijkheid van scheiding van tafel en bed. Ook zaken als therapie en kerkelijke tucht komen aan de orde. Kortom een boek dat veel informatie verschaft en zijn nut zeker kan bewijzen indien huwelijksproblemen zich voordoen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 1996

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 1996

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken