Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Internet (1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Internet (1)

10 minuten leestijd

Communicatie

God heeft de mensen het vermogen gegeven met elkaar te communiceren. Door de geschiedenis van de mensheid heen zijn verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld. Na enige tijd van mondelinge communicatie ontstond schriftelijke communicatie. Het geschreven woord was een verbetering ten opzichte van het gesproken woord omdat het zowel tijd als afstand overspande. Vandaar dat God ook gebood dat Zijn openbaring aan ons zou worden medegedeeld door middel van het geschreven woord. Een volgende stap in deze ontwikkeling was geschreven brieven, of correspondentie; de Perzen ontwikkelden de eerste “internationale” postdienst. Door dit middel waren mensen in staat met elkaar te communiceren, zelfs wanneer zij ver van elkaar woonden. De uitvinding van de drukpers vergemakkelijkte de verspreiding van informatie door middel van het gedrukte woord in het bijzondere mate. In de I9e eeuw zijn fotografie en de telegraaf uitgevonden, spoedig gevolgd door de telefoon. In de 20e eeuw hebben we de ontwikkeling van radio, televisie, computers, semafoons en fax gezien. De meest recente stap in de ontwikkeling van communicatie is internet, dat in wezen een combinatie vormt van de verschillende communicatievormen.

Wat is internet?

Tegenwoordig horen en lezen we steeds meer over “internet” en het “world wide web”. Zij schijnen elk facet van het leven binnen te treden. Maar wat is internet precies?

Ten eerste is internet niet iets materieels. Het is veeleer een groot aantal computers, verbonden door communicatielijnen. Zulke groepen van aan elkaar verbonden computers worden netwerken genoemd. Internet is samengesteld uit een veelheid van computers: begin 1996 werd het aantal computers dat verbonden was aan internet geschat op meer dan negen miljoen. Sommigen schatten dat wel veertig miljoen mensen uit landen over de hele wereld momenteel toegang hebben tot deze computers, en dit aantal groei dagelijks. Internet begon eind jaren ‘60 als een project van het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Het verbond computers van het leger, toeleveranciers voor het leger en van universiteiten die betrokken waren bij het onderzoek met betrekking tot militaire onderwerpen. Het eerste doel ervan was, en is nog steeds, te dienen als bewaarplaats voor informatie, die beschikbaar is voor ieder die toegang heeft tot het netwerk. Het “world wide web” werd ontwikkeld aan een Europees natuurkundig laboratorium met het doel om informatie uit te wisselen tussen internationale onderzoeksteams. Het ‘web’, zoals het gewoonlijk wordt genoemd, heeft een gemakkelijk te gebruiken reeks afspraken voor de communicatie tussen computers; deze afspraken zijn breed geaccepteerd en worden wereldwijd gebruikt. Dit heeft ertoe geleid dat het ‘web’ is uitgebreid en nu ook een medium is voor bedrijven, non-profit organisaties en particulieren. Het ‘web’ is daarom een deel van internet, een deel dat snel groeit.

De gebruiksmogelijkheden van internet

Hoewel internet ver buiten zijn oorspronkelijke deel is uitgegroeid, dient het nog steeds als een bewaarplaats van informatie.

In werkelijkheid is het een nieuw communicatiemiddel geworden.

Enkele veel voorkomende manieren van informatie-uitwisseling zijn:

- Elektronische post of e-mail, waarmee één persoon een elektronische boodschap naar één of meer andere personen verstuurd. Dit is de elektronische variant van het sturen van een brief per post, met dit verschil dat email berichten bijna onmiddellijk bezorgd worden. E-mail berichten zijn vergelijkbaar met fax-berichten, die ook worden overgestuurd via telefoonlijnen. Maar in plaats van een stuk papier te ontvangen, krijgt de ontvanger een elektronische boodschap, die kan worden gebruikt door andere computerprogramma’s, zoals tekstverwerkers, en daardoor bruikbaarder is.

- Nieuwsgroepen, waarin gebruikers discussiëren en informatie aandragen over een bepaald onderwerp. Er zijn nieuwsgroepen over ieder denkbaar onderwerp; een schatting is dat er over meer dan vijftienduizend verschillende onderwerpen discussiegroepen zijn.

- Onvertraagd babbelen, waardoor mensen met één of meer andere mensen ‘praten” door middel van hun toetsenborden.

- Directe toegang tot een computer, waardoor bestanden van centrale banken naar de gebruiker toegehaald kunnen worden.

- Boodschappen doen bij elektronische winkels, die een breed assortiment aanbieden.

- Via internet bankieren en beleggen, waarmee transacties uitgevoerd worden vanaf het toetsenbord van de computer.

De meest bruikbare kant van internet is de gemakkelijke beschikbaarheid over een schat aan informatie, die opgeslagen ligt in computers over de hele wereld. Eén reden waarom het ‘world wide web’ zo populair is geworden, is het gemak waarmee deze informatie kan worden verkregen. In het bijzonder in de academische en de zakenwereld verschaft de toegang tot deze informatie inzichten die men anders niet zonder grote moeite zou kunnen verwerven. De boer kan bijvoorbeeld discussies vinden over het juiste gebruik van meststoffen voor de teelt van sojabonen zonder grondbewerking; de student kan universiteitsbibliotheken over de hele wereld bezoeken om informatie te verkrijgen over een wetenschappelijk onderwerp; de computerprogrammeur kan een vraag stellen en de volgende dag antwoord ontvangen uit een ander werelddeel; de leraar kan projecten, ideeën en oefeningen vinden die betrekking hebben op zijn vak. Alle soorten van informatie zijn beschikbaar. Het dagverslag van het Amerikaans Congres wordt op internet beschikbaar gesteld, evenals alle federale wetten en statuten voor de Verenigde Staten en Canada. Veel producenten geven directe ondersteuning via internet bij het gebruik van hun producten. De invloed reikt ook tot in het dagelijks leven: een echtpaar met een drieling kan een discussiegroep vinden waar ouders ervaringen uitwisselen over het opvoeden van twee- en drielingen; ouders kunnen thuis kleren- en boekencatalogi raadplegen; de reiziger kan informatie inwinnen over slaapgelegenheden en bezienswaardigheden op de plaats van zijn bestemming. Er zijn ook plaatsen op internet voor religieuze zaken, waaronder er zijn die de geschriften van onze godzalige oudvaders bieden. Preken kunnen naar de eigen computer worden overgehaald. Veel nuttige lectuur kan op deze manier worden verspreid.

Internet is technisch nog steeds in ontwikkeling. Men verwacht dat de capaciteiten van internet de komende jaren zeer sterk zullen toenemen. In de nabije toekomst zullen de grenzen tussen de verschillende communicatiemiddelen waarschijnlijk steeds vager worden. Nu ontvangen de meesten van ons hun informatie nog via gescheiden kanalen, zoals de telefoon, de post en het dagblad. We kunnen nog kiezen of we een telefoon willen hebben, de krant willen ontvangen of een huis-computer willen hebben zonder modem. dat de computer met een telefoonlijn verbindt. Echter, het is mogelijk dat deze en vergelijkbare diensten in de toekomst zullen worden gebundeld en ontvangen over een enkele digitale aansluiting; dan wordt het onderscheid tussen deze diensten minder goed afgebakend.

Deze enkele voorbeelden dienen om het nut te illustreren van internet als gereedschap. Maar het is geen gereedschap om lichtvaardig te gebruiken, want het gebruik van internet is niet zonder ernstige gevaren.

De gevaren van internet

Juist de aard van internet brengt de grootste gevaren ervan met zich mee. Internet is, per definitie, informatie. Maar deze informatie is ongefilterd, ongeordend en niet op waarheid getoetst. Er is geen toezicht op internet, en iedereen kan erop publiceren wat hij wil, of het opbouwend is of niet, of het waar is of niet. Als gevolg daarvan bevat internet materiaal dat iedere denkbare levenswandel en iedere denkbare mening vertegenwoordigt. Hier peilt men de diepten van de gevallen menselijke natuur. Over ieder onderwerp kan men tegenstrijdige meningen vinden, of het nu over religie, over wetenschap, over politiek of over literatuur gaat. Er is niet alleen informatie die correct en nauwkeurig is, maar er zijn ook mededelingen die volkomen onjuist zijn. Er zijn geen personen tot beoordelen bevoegd die uitselecteren wat duidelijk onjuist is. Het publiek wordt zonder begeleiding aan zichzelf overgelaten.

Omdat internet internationaal is, heeft men gemakkelijk toegang tot gegevens uit andere landen. Omdat iedere computer onderworpen is aan de wetten van het land waar deze staat, kan men informatie of materiaal verkrijgen dat door de wet verboden is in zijn eigen land. maar niet in het land van de computer waaruit het wordt opgehaald. Een gevaar van internet waarover veel geschreven is in de wereldlijke pers is dat van de pornografie. Het materiaal dat op deze internet plaatsen beschikbaar is toont duidelijk hoe diep de mens gevallen is. van het prikkelende tot het schokkende en walgelijke toe. En deze zaken zijn niet moeilijker te vinden en te verkrijgen dan al het andere. De zeer bruikbare zoekgereedschappen die iemand kunnen leiden tot opbouwende onderwerpen kunnen even zeker tot zielsver-woestende onderwerpen leiden, en doen dat ook. Ook de cultuur van de babbelboxen is voor ons bedreigend. In deze directe verbindingen converseren de deelnemers met elkaar; het is zoals spreken door de telefoon, behalve dat het gesprek wordt getypt in plaats van gesproken, en gelezen in plaats van gehoord. Communicatie kan plaats vinden tussen een groep mensen of tussen twee personen. De deelnemers kunnen hier hun ware natuur verbergen achter de anonimiteit van de getypte woorden. Er zijn geen zichtbare of hoorbare aanwijzingen die de opmerkingen die iemand maakt logenstraffen. Deelnemers kunnen zich zelfs bekend maken onder een valse naam. Zo lezen we in de kranten van gevallen dat jonge mensen worden verlokt tot ontmoetingen met totaal vreemden, en van anderen waarin mannen hun vrouw en gezin verlaten om een relatie op te bouwen met een internet-penvriend.

Deze gevaren worden verergerd door het feit dat men bij computergebruik uit de aard van de zaak alleen is.

Iemand die niet zou durven een “volwassenen” boekwinkel binnen te gaan uit vrees te worden gezien door anderen, wordt daardoor niet weerhouden in de afzondering van zijn huis. Zij die bang zijn dat hun ouders hun boeken of tijdschriften zouden vinden, kunnen gerust gesteld worden door de wetenschap dat de internet-informatie verdwijnt als de computer uitgezet wordt. De duidelijke gevaren van het contact hebben met vreemden worden bovendien minder gezien door de afstand die men voelt als men alleen is met zijn toetsenbord.

Internet biedt ook subtielere verleidingen. Bedenk slechts hoeveel tijd wordt verspild aan het zoeken naar betere internet-plaatsen en meer informatie. Het reizen van plaats naar plaats om informatie te zoeken heet “surfen”, en deze term is juist. Met meer dan 9 miljoen computers die informatie bevatten is er geen eind aan de tijd die kan worden verkwist door simpelweg van de ene plaats naar de andere plaats te gaan, al rondzwervend.

Voeg hier nog bij de tijd die wordt verkwist aan spelen en andere activiteiten. Internet bevat duizenden spelletjes die naar de huiscomputer kunnen worden overgehaald. Ook kunnen er wedstrijden worden gedaan, waardoor iemand gelijktijdig tegen computers of menselijke tegenstanders over de hele wereld kan spelen.

Een volgend probleem is dat gepaste en ongepaste informatie door elkaar op het hele internet aanwezig is. Door het gebruik van krachtige zoekprogramma’s kunnen gebruikers woorden of onderwerpen intoetsen, waarna een lijst van plaatsen op het beeldscherm verschijnt, waar op internet iets over het opgegeven onderwerp te vinden is. Als deze zoekmogelijkheid onverstandig wordt gebruikt, kan in korte tijd veel verwerpelijk materiaal worden verzameld. Maar zelfs als de gebruiker een geoorloofde zoekactie uitvoert, kan een plaats die nuttige informatie bevat ook koppelingen hebben naar ongepaste informatie. Dus de internet gebruiker wordt bij herhaling blootgesteld aan verleiding.

Al deze gevaren worden verergerd door het feit dat deze activiteiten slecht of helemaal niet worden begrepen door veel ouders, terwijl internetactiviteiten gemakkelijk genoeg door kinderen zijn te leren en uit te voeren. De jongere generatie is opgegroeid met de computertechniek. Zij hebben er niet alleen geen angst voor, maar ze tieren ook bij de sensatie van het verkennen en ontdekken. Maar zonder de kennis, onderwijzing en leiding van ouders zijn deze kinderen in ernstig gevaar.

(wordt vervolgd)
Ds.A.T. Vergunst, Kalamazoo, USA
(Overgenomen uit “De Saambinder”)

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 maart 1997

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Internet (1)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 maart 1997

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken