Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bevestigingspreek van Ds. W. van Sorge te Rotterdam-West

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bevestigingspreek van Ds. W. van Sorge te Rotterdam-West

7 minuten leestijd

Tekst van de bevestigingspreek: Johannes15:15 en 16

“Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekendgemaakt.

Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in Mijn Naam. Hij u dat geve. “

Er mag vreugde en verwondering zijn dat na een vakantieperiode van 81/2 jaar U, gemeente van Rotterdam-West. in de persoon van Ds. W. van Sorge van de Heere opnieuw een herder en leraar ontvangt. Het is een geweldige zaak dat u, Ds. Van Sorge, na meer dan 29 jaar gearbeid te hebben in vijf gemeenten, nu in uw geboortestad dienaar van het Woord mag zijn. Geen geringe opgave. Het is een gemeente die over de hele stad verspreid is. In een geseculariseerd gebied. Satan heeft hier z’n troon, maar ook geldt hier: Ik heb veel volk in deze stad.

De Koning der Kerk roept u op in deze gemeente en stad in Zijn dienst te arbeiden. U wordt: TOT VRIENDENDIENST GEROEPEN.

Dat is:
1. Een hoge eer het houdt in:
2. Een grote taak gaat vergezeld van:
3. Een machtige belofte.

1. Johannes 15 maakt deel uit van het onderwijs dat Jezus bij het laatste Pascha aan Zijn discipelen heeft gegeven. Voorafgaand aan Zijn lijden en sterven. In verband met de opdracht die zij te vervullen hebben in de wereld. In de beginwoorden van Johannes 15 maakt de Heere de wonderlijke tere band tussen Hemzelf en Zijn volk aanschouwelijk door de gelijkenis van de Wijnstok en de ranken. De boodschap van deze gelijkenis vat Christus samen in vers 9. Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad. Blijft in deze Mijn liefde. Wat is die liefde dan? Dit: Niemand heeft meerder liefde dan dat hij zijn leven zet voor zijn vrienden.

De discipelen zijn vrienden. Zij hebben een geweldige boodschap vernomen. De geheimen van het koninkrijk Gods zijn hen toevertrouwd. Wat de zoon van de Vader heeft gehoord, dat heeft Hij het bekendgemaakt. Wat een hoge eer! Het aan hen geopenbaarde evangelie is vol van de geheimen van de Vader en van de zoon en van de Heilige Geest. In het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie gaan de deuren al wijd open als het Licht in de duisternis verkondigd wordt. Als Jezus wordt voorgesteld als de Eniggeboren Zoon van God. Als Jezus wordt aangewezen als het door de Vader gezonden Lam Gods, Dat de zonden der wereld wegneemt.

Dat evangelie verhaalt hoe dat Lam Zich laat vinden. Dat evangelie geeft aan de noodzaak van wedergeboorte door de Geest, van het geloof in de Zoon en van de liefde van de Vader voor een wereld verloren in schuld. Al zo lief!

Wat een hoger eer voor discipelen. Wat een hoge eer voor evangeliepredikers. U heb Ik bekendgemaakt wat Ik van de Vader gehoord heb. Het doel van Mijn komen. U heb ik bekend gemaakt het geheim der verlossing, het welbehagen van de Vader. U krijgt geen boodschap die voor u gesloten is. Vrienden mogen in het geheim delen! Wat een wonder voor een discipel, een volgeling, die apostel, boodschapper wordt, om de genadeboodschap eerst te mogen horen om zelf daardoor te leven. Predikers moeten geen predikheren zijn, maar zelf buigen onder het genadewoord. Ootmoedig, zij moeten zelf gevangen worden door het Liefdeen genadenet van het evangeliewoord. Door Zijn Woord en Geest, door Zijn Borgwerk maakt Hij haters tot vrienden. Wij moeten zelf proeven en smaken van Brood des levens, om dat Brood door te mogen en kunnen geven.

2. Dat is een grote taak. Een geweldige opgave. Discipelen, dominees, ze hebben zichzelf tegen. De kudde is weerbarstig. Het evangelie is niet naar de mens en stuit op weerstanden. Maar wij mogen weten een opdracht te hebben. Paulus zegt het zo: Wij zijn gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen. De discipelen worden gewaarschuwd: gij hebt Mij niet uitverkoren. Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld. Het gaat niet om ons. We behoeven onszelf niet te brengend. Te poneren! Het is geen zaak van ons, mensen! Wij dragen de schat in aarden vaten. Wat een onverdiende gunst is het, zo te mogen dienen als vriend, omdat de Koning der Kerk Zelf het zegt: Calvijn merkt in dit verband op: “In dit alles wil Jezus Zijn discipelen aansporen om hun werk ijverig te aanvaarden. Niets moet ons sterker aansporen tot de begeerte om heilig en godzalig te lieven dan als wij bekennen dat wij niets uit onszelf hebben en alles aan God verschuldigd zijn. Welk mens, zegt Paulus, zal bekwaam gevonden worden om die zending te vervullen waarbij God het menselijk geslacht met Zichzelf verzoent? Christus is het dus alleen, die hen bekwaam maakt door Zijn verkiezing.”

Rotterdam-West, br. Van Sorge, is u door uw Zender op het hart gelegd. U mag uitgaan en prediken Christus in Zijn persoon, Zijn werk, Zijn relatie tot de Vader, Zijn wil, maar ook het werk van de Heilige Geest en het welbehagen van de Vader. U mag Gods volle Woord in kerk en wereld uitdragen.

3. Deze taakstelling gaat echter vergezeld van een heerlijke belofte. Christus zegt: opdat gij zoudt heengaan en vruchtdragen. Christus belooft de vrucht! Werkers in de wijngaard moeten zaaien, snoeien, de bodem van alles ontdoen wat de groei in de weg kan staan, besproeien, een omvangrijk werk, intensieve arbeid. Maar het is God die de wasdom geeft. Een grote troost is dat, zegt Calvijn, juist in verband met zoveel beproevingen die dagelijks de dienaren van het Woord van Christus overkomen. “Het loon op de arbeid volgt al blijft het een tijd lang verborgen.” Wij mogen het beste produkt wat er is rondgaan: het Woord van God. Dat produkt zelf zorgt voor z’n succes. Het Woord overwint! De leer van het evangelie wint zielen, mensen voor Christus tot eeuwig behoud. Dat houdt ook in dat God voor Zijn Kerk zo zorgt, dat ze er tot het eind van de wereld zal blijven. Wat een bemoediging geeft de Heere. Wij mensen houden het niet vol, wij mensen kunnen geen resultaat afdwingen, al hebben we een lange en eervolle staat van dienst. Maar, heb goede moed, als Christus nog niet weergekomen is zal ook in de 21 e eeuw God Zijn Kerk in deze wereld bewaren. U mag als herder van de kudde ook schaap van de Opperherder zijn. De apostel moet discipel, leerling blijven van de Meester. Zoek de binnenkamer, neem uw nieuwe huisadres maar letterlijk: de Kruipbrem. Knielend voor Gods aangezicht mag u aan Mozes denken, toen hij zijn opdracht ontving, waar hij met Gods heiligheid werd geconfronteerd en toch niet verteerd. Ook voor een predikant geldt: Al wat u ontbreekt schenk Ik zo gij ‘t smeekt mild en overvloedig.

Zo zorgt God voor zijn Woord. Ook in Rotterdam-West. Gemeente, luister naar dat Woord, drink het in als het water des levens. Bid voor uw dominee. Bid hem vol. Vol van het Woord der verzoening. Eerlang gedenkt hieraan, aan Christus’ Middelaarswerk, het wereldrond. Ook in Rotterdam. Eenmaal zullen zij die door dat Woord zich hebben laten leiden achter de Herder aan één kudde worden. De Heilige Geest leert dòòr het Woord Hem te loven, Die het middelpunt is van het Woord, van het Evangelie: Christus Jezus en Die gekruisigd. Lof zijn het Lam!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 1997

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Bevestigingspreek van Ds. W. van Sorge te Rotterdam-West

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 1997

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken