Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

7 minuten leestijd

Dr. W.H. Velema, Heft uw harten omhoog, 77 blz., ƒ 17.50, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Heerenveen.

Het boek is bedoeld als dagboek rondom Hemelvaart en Pinksteren. Op de hem eigen wijze behandelt de auteur diverse Schriftgegevens die in nauw verband staan met Hemelvaart en Pinksteren. Met de verschijning van dit boek is de serie dagboeken rondom de christelijke feestdagen voltooid. Eerder verscheen voor de adventstijd en kerst “Verwachtend uitzien”, voor de lijdenstijd en de paasweek “Stilstaan bij kruis en opstanding”. In de week voor de Hemelvaartsdag wordt stilgestaan bij I Korinthe 15. In de week van de Hemelvaartsdag bepaalt de auteur ons bij de afscheidswoorden van Jezus. Dan volgt de week na de Hemelvaart, de week van Pinksteren en de week na Pinksteren. Wie de beide reeds verschenen dagboekjes gelezen heeft zal ook dit boekje willen aanschaffen en lezen.

M. Hollebrands, De bekering en het sterven van Sara Louisa Hollebrands, 104 blz., ƒ 17,50. Uitgeverij den Hertog. Houten.

Het meisje werd 8 februari 1848 te Middelburg geboren en overleed 24 januari 1864 op de leeftijd van bijna 16 jaar. Het boekje is nu voor het eerst uitgegeven en is voorzien van een inleiding en toelichting door Dr. J.H. van de Bank. Een afschrift van een manuscript uit de vorige eeuw kwam in handen van Dr. Van de Bank. De vader van het meisje heeft na haar sterven beschreven wat er rondom de ziekte en het overlijden van hun zuster was gebeurd. Vader Hollebrands heeft dit gedaan voor zijn twee geëmigreerde zonen (Pella in Iowa). Achterin het boekje is een stamboom van de familie opgenomen en wordt het kerkelijke leven in de negentiende eeuw in Middelburg getekend. Ook treffen we een naamregister aan. Een lezenswaardig boekje voor jong en oud waarin Gods genade wordt verheerlijkt bewezen aan dit jonge meisje dat bijzonder dingen heeft mogen meemaken.

Prof. Dr. J. van Genderen, Oriëntatie in de dogmageschiedenis, 212 blz.., ƒ 37,50, Uitgave Boekencentrum, Zoetermeer.

Dit boek voorziet duidelijk in een behoefte. Sinds het begin van deze eeuw is in ons land geen overzicht van de dogmageschiedenis meer uitgegeven. Het nu verschenen boek tekent de ontwikkeling en doorwerking van de christelijke leer vanaf de eerste christengemeente tot en met de oecumenische beweging. Knap is dat de beknoptheid van dit boek geen afbreuk aan de theologische diepgang. De auteur hanteert niet de chronologische methode, maar aan de hand van thema’s wordt de dogmageschiedenis beschreven. Het boek is als volgt opgebouwd: I. Inleiding (de auteur toont hierin aan dat het echt geen overbodige zaak is zich met het dogma bezig te houden). 2. Canon en geloofsbelijdenis. 3. De leer van de Triniteit. 4. De Christologie. 5. De leer van zonde en genade. 6. De sacramenten en het Woord, de kerk en het verbond. 7. De leer van de heilsweg. 8. Het dogma in het nieuwere rooms-katholicisme. 9. Het dogma in het nieuwere protestantisme en in de oecumene. Het boek besluit met een uitleg van theologische termen (voor hen die hier niet zo in thuis zijn) en een register van personen. Aan het slot van ieder hoofdstuk is een lijst opgenomen met vakliteratuur die gelegenheid biedt tot verdere studie. We zijn de auteur erkentelijk voor het inhoudsvolle boek dat hij heeft mogen schrijven en hopen dat velen er gebruik van zullen maken.

Ds. J.J. Poort, Ga maar met je hart, 62 blz., ƒ 14,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan, Kampen.

De auteur heeft jarenlange pastorale ervaring en is zelf ook ernstig ziek geweest en heeft dit (toch wel dure) boekje op de hem eigen wijze geschreven bedoeld als een kleine handreiking voor hen die op ziekenbezoek gaan.

Het schoolkind van dichtbij, red. Dr. J. Stolk, 206 blz., ƒ 26,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden.

Dit boek is het zesde deel uit de serie “christelijke opvoeding”. Samen met het vijfde deel (Nu je op school zit.. 712 jaar) wordt de opvoeding en ontwikkeling van het kind gedurende de laatste zes jaren van de basisschool behandeld. De belevingswereld van het schoolkind wordt getekend. Allerlei problemen worden behandeld: Drukke kinderen, agressie, stelen, liegen, bedplassen, angstig zijn, eenzaamheid, problemen met naar school gaan, jaloezie, rivaliteit en ruzie. Allerlei vragen die kinderen kunnen stellen worden aan de orde gesteld. Er is een hoofdstuk over sexuele opvoeding in het gezin. Ook een hoofdstuk over vreugde en verdriet in het leven van een kind. Het laatste hoofdstuk luidt: Van basisschool naar basisvorming. Wanneer het kind de basisschool verlaat breekt een nieuwe fase in het leven van het kind aan. Het boek bevat veel waardevolle stof waar ouders en anderen die met kinderen te maken hebben hun winst mee kunnen doen.

Faith Cook, Samuel Rutherford en zijn vrienden, 156 blz., ƒ 29.90, Uitgeverij de Groot Goudriaan, Kampen.

Het boek verscheen in 1996 in het Engels en is vertaald in het Nederlands door mevr. Drs. J.C.H. Florijn-de Meyer. Het boek begint met een korte levensbeschrijving van Samuel Rutherford. Hij leefde van 1600-1661. Rutherford is het meest bekend vanwege zijn brieven die hij meest omstreeks 1637 heeft geschreven toen hij naar Aberdeen verbannen was. De brieven getuigen van de ondervinding van Gods kinderen in zware beproevingen. De inhoud van de brieven hebben op velen een vormende invloed gehad. Bijv. op Robert Murray M’Cheyne. In het nu verschenen boek worden twintig personen getekend die een nauwe relatie hadden met Rutherford. Hun levensgeschiedenis laat zien hoe de kontakten met Rutherford waren. Een enkel citaat geven wij tenslotte uit het leven en sterven van James Guthrie, een van de vrienden van Rutherford. Blz. 131: “Op I juni werd James Guthrie naar de Grassmarket. de plaats van executie gebracht, kalm en onbevreesd ging hij en zijn laatste toespraak tot de uitgestrekte menigte van mensen die met verdoofde verbijstering stonden te wachten, zou men nog lang heugen. Met woorden die duidelijk en standvastig waren sprak hij van de voet van het schavot: Tk neem God tot getuige aangaande mijn ziel: ik zou dit schavot niet willen verruilen voor het paleis of de mijter van de hoogste prelaat in Engeland.’ Toen hij enkele sporten van de ladder besteeg, werd het schavot zijn laatste preekstoel toen hij de mensen Christus voorhield: ‘Jezus Christus is mijn licht en mijn leven, mijn gerechtigheid en mijn verlossing en mijn gehele begeert. Hem! Hem! Ik beveel Hem met al de kracht van mijn ziel aan u.’ Zo mocht James Guthrie de dood sterven die hij zelf de verkieslijkste weg van de tijd naar de eeuwigheid achtte. Bij het volle bewustzijn, versterkt in geloof en hoop kon man van het schavot recht in de armen van zijn Verlosser stappen; kon er een betere manier zijn om te sterven?” Samuel Rutherford heeft dit niet meer meegemaakt. Twee manden eerder was hij gestorven en was zo buiten bereik van zijn vijanden gekomen. Maar ook hij was bereid de uiterste prijs te betalen en zei toen hij stervende was: “Mijn tabernakel is nu zwak en ik zou het een glorieuzer weg rekenen om naar huis te gaan door mijn leven voor deze zaak neer te leggen bij het Kruis van Edinburgh of St. Andrews; maar ik onderwerp mij aan mijn Meesters wil” (blz. 13-0). Het inhoudsvolle boek geeft naast informatie over het leven van de vrienden van Rutherford ook heel wat kerkhistorische wetenswaardigheden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1997

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1997

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken