Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bevestiging Ds. Hoefnagel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bevestiging Ds. Hoefnagel

5 minuten leestijd

Dankbaarheid past de gemeente Katwijk aan Zee tegenover de Heere. Vrijdag 9 mei jl. kreeg deze gemeente in Ds. K. Hoefnagel een nieuwe predikant. Na een jaar en tien maanden mocht zo de ledige plaats vervuld worden. Vrijdagmiddag vond de bevestiging plaats. De dienst werd geleid door Ds. D. Slagboom. De prediking was over Psalm 132:16 “En haar priesters zal Ik met heil bekleden en haar gunstgenoten zullen zeer juichen”. Bij deze dienst spreken ook persoonlijke overwegingen. Na zeven jaren dienst aan de andere kant van de Oceaan in Dundas (Canada) is het weer een hele overgang naar Katwijk. Er leven in Canada andere vragen dan hier. De bearbeiding van de gemeente is bij de verder uit elkaar wonende leden weer anders dan onder ons. Vóórop staat echter: wat wezenlijk hetzelfde is! De opdracht is hetzelfde om het Woord Gods in Wet en Evangelie te prediken. De Heere is ook Dezelfde daar en hier. Hij eist getrouwheid. Hij wil Zijn Woord waarmaken. Hij belooft Zijn zegen. God belooft Zijn zegen aan Zijn dienaren.

1) de gezegende dienaren

2) de zegen en de Priester

3) de verblijde gunstgenoten.

In deze tekst komen de gezegende dienaren als een verrassend wonder uit. ‘t Gaat in Psalm 132 om de tempel, om Gods Huis. Mogelijk dat de Psalm terug denkt aan de inwijding door Salomo, tegelijk is er het zien van de nood. Van daaruit is er het pleiten op dc Heere om het welzijn van Zijn Sion. We horen het gebed in vers 9: “Dat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid...” De priesters zijn geroepen om te dienen in Zijn Huis. De kern van hun arbeid is de dienst der verzoening. Zij droegen ook een aparte kleding in hun ambt. Die kleren spraken van de dienst van de levende God. God eist reinheid in Zijn dienst. Allereerst is er dit gebed: om bekleed te worden met gerechtigheid. Om zó uit te komen, dat ze in heel hun dienst getrouw zijn, onderworpen aan Gods wil, aan Zijn eisen. Een priester, een dominee, mag niet handelen naar eigen believen. Dan dienen we ons zelf en staan de zegen in de weg. Wat wonder: de dichter “bidt om zilver en krijgt goud”: “En haar priesters zal ik met heil bekleden..”. De Heere Zélf is hier aan het woord. Hij spreekt vanuit het geheim van Zijn tegenwoordigheid. Hij belooft: bekleed te worden met heil. Hier spreekt ten volle het heil in de Heere Jezus, ‘t Gaat niet om hun persoonlijk leven allereerst, hoezeer persoonlijk geestelijk leven nodig is voor de dienaren, ‘t Is hier te doen om de openbaring in hun ambt. dat ze “versierd zijn met Gods gunst”. Dan wordt de enige Naam gepredikt tegenover de donkere achtergrond van de schuld. Dan komt het recht Gods uit in de verkondiging, maar gericht op de vrijspraak door Gods genade. Dan gaan de schatkamers open van het heil des Heeren, van het verzoenende werk van Christus. Rijk is het, als dat wonder in de bediening wordt beleefd, als het verrassend uitkomt door de Heilige Geest. Waar komt die zegen vandaan? Hier kan gewezen worden op Gods verkiezende genade (vers 13), op Zijn Verbond: wat Hij hier toezegt, maar hier komt ook “de zegenende Priester” van het Huis Gods uit. In heel Psalm 132 gaat het om Hem: de grote Priester - Koning. Beide elementen spreken mee: priesterschap en koning - zijn. In Christus zijn ze veréénd. Hij heeft de zegen door Zijn priesterlijk werk verworven. Hij vaart zegenend op en gedenkt vanuit de hemel aan Zijn knechten. Die zegen doel kracht door Zijn Koninklijke macht in het hart en tot bekering van zondaren. Dat leren Gods dienaren: niet zij brengen de zegen, maar Gód in Christus. Dat betekent telkens in een weg van sterven het van Hem te verwachten! Juichende gunstgenoten worden toegezegd. Zie weer het verschil tussen het gebed van vers 9 en wat God belooft. Ze zullen “juichende juichen”. Gelukkig “gunstgenoten” te hebben: de ware vromen. Ze komen uit de gunst des Heeren, krachtens Zijn onwankelbaar Verbond. Ze weten van hun gemis. Ze leren hun leven buiten zichzelf zoeken in Christus. Ze zijn versierd met de vreze Gods. Ze juichen een dominee niet toe! Dat is slecht voor hem. Ze verblijden zich in het werk des Heere de vrucht op de prediking in eigen leven én dat van anderen. Het zijn ook tegelijk de nooddruftigen, die God nodig hebben, ook voor Zijn dienaren.

Behoren wij tot die gunstgenoten? Het is een vraag voor ons allen! Erg onbekeerd te blijven onder de boodschap des heils, van recht en genade! De Heere strekt Zijn Handen weer uit in deze nieuwe dienstknecht.

We zingen samen van de zegen voor de grote Priester, die meegaat met Hém en die ook de dienaren tot zegen is: “Gewis, Gij zult al d’eeuwen door, Hem met Uw gunst verzeilen..” Psalm 21:6.

Na het formulier van de bevestiging en het ja-woord op de vragen is Ds. Hoefnagel verbonden aan de gemeente van Katwijk. Met een kort woord herinnert de bevestiger aan twee personen uit de familie van Ds. Hoefnagel, die hij zo goed heeft gekend. Br. Post, die jaren als ouderling mocht dienen en Ds. Sneep, die als dienstknecht des Heeren in eenvoud het Woord mocht verkondigen, ‘t Gaat niet om mensen, maar om de vreze Gods. De Heere schenke dat in de bediening van de nieuwe predikant.

De lof des Heeren past: “Sion loof met dankb’re stem..” Psalm 135:12

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 mei 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Bevestiging Ds. Hoefnagel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 mei 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken