Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

5 minuten leestijd

J. Roodbeen, Woorden van Spurgeon, deel 1 en 2, elk 64 blz., ƒ 12,50 per deel, Uitgeverij de Banier -Utrecht.

Het eerste deel bevat ook een korte levensbeschrijving van Spurgeon, het tweede deel een woord vooraf van Suzannah Spurgeon, de vrouw van Spurgeon. De in deze twee boekjes gepubliceerde fragmenten uit het werk van Spurgeon zijn goed bruikbaar als een eerste kennismaking met de wijze waarop Spurgeon het Evangelie bracht.

Drs. J.J. Poort, Voetsporen van Calvijn, 134 blz., ƒ 19.50, Uitgeverij de Banier - Utrecht.

Dit lezenswaardige boek geeft informatie over de huizen waar Calvijn woonde, de kerken waar hij preekte, kathedralen, kloosters, paleizen en kastelen worden beschreven, het geboortehuis van Calvijn te Noyon en zijn graf op Plainpalais in Genève. Het graf is slechts een kleine vierkante steen met alleen de initialen J.C. Zo heeft Calvijn het zelf gewild. In zijn testament staat: “Ik wil begraven worden zonder eerbetoon.” Calvijn achtte zich de geringste eer onwaardig: “zoveel zonden en zwakheden had ik altijd, dat ik niet anders zou verdienen dan honderdduizend keer door Hem verworpen te worden.” Vandaar die soberheid en eenvoud. De laatste woorden uit het testament van Calvijn luiden: “verwachtende de dag van de welgelukzalige opstanding der doden.”

Op reis langs Oude paden, J. van ‘t Hul, 150 blz., ƒ 19,50, Uitgeverij de Banier - Utrecht.

Het boekje geeft een korte kennismaking met een aantal Engelse en Schotse predikers uit de 17e, 18e en 19e eeuw: Warburton, Boston, Hunting-ton, Rutherford. Peden, Tiptaft, Phil-pot en Bunyan. Een behoorlijk aantal zwart-wit illustraties is opgenomen. De artikelen werden eerder gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. Enkele zijn herschreven en aangevuld. Aanbevolen voor geïnteresseerden in de Engelse en Schotse kerkgeschiedenis en een nuttige reisgids voor hen die de plaatsen willen bezoeken waar deze predikers geboren zijn, gearbeid hebben en begraven zijn.

Andrew Matthew, Bidden zonder ophouden, 39 blz., ƒ 7,50, Uitgeverij de Banier - Utrecht.

Dit kleine boekje wil opwekken tot voorbidding en hulp daarin geven: 31 dagen zijn stukjes opgenomen waa rin twee zaken behandeld worden: wat te bidden en hoe te bidden.

Ds. Joh. van der Poel, Eben Haëzer, Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen, 208 blz., ƒ 39,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

Ds. Joh. van der Poel was een bekend en markant predikant behorende tot het kerkverband van de Oud Gereformeerde gemeenten. Toen hij veertig jaar in het ambt mocht staan heeft deze predikant enige episoden uit zijn leven te boek gesteld onder de titel: ‘omwille van het nageslacht’. Hierin beschrijft hij hoe de Heere in zijn leven heeft gewerkt. Eerlijk vermeldt hij enkele voorvallen uit zijn eertijds. Het scheelde maar weinig of hij was in een tuchthuis terechtgekomen. Niet alles wordt aan papier toevertrouwd omdat men ook de zonden kan dienen door over de zonde te praten. Ook wordt beschreven hoe hij tot het predikambt gekomen is. Veel onderwijs heeft hij mogen ontvangen onder de prediking van de Chr. Geref. predikant Ds. Van Ree die toentertijd in Barendrecht stond. Ook andere predikanten komen we tegen. We lezen over het zalig afsterven van zijn eerste vrouw die overleed aan een hersentumor en na een lange tijd van benauwdheid tot ruimte mocht komen en sterk bepaald werd bij de inhoud van Psalm 45. We lezen over zijn tweede huwelijk, waar heel wat tegenop kwam, dat bevestigd werd door Ds. Lamain. Wonderlijke uitreddingen in het ziekenhuis worden vermeld. Aangaande het sterven van de moeder van Ds. Van der Poel schrijft de predikant op de hem kenmerkende wijze op blz. 80: “Alle mensen sterven wel, maar overlijden niet, want dat geldt alleen voor Gods volk. Overlijden betekent: Over het lijden, boven het lijden, voor eeuwig uit het lijden te gaan. Haar begrafenis was een feestdag voor Gods volk.” Ook lezen wij dat de predikant te geloven kreeg dat een kind dat in een zware stulp lag weer beter zou worden. Dit geloof werd wel bestreden, maar de Heere heeft dit kind inderdaad genezen. Het eerder verschenen boek is aangevuld met de afscheidspredikatie te Giessendam, de intredepredikatie te Ede en de herden- kingsdienst ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum. Wie Ds. Van der Poel heeft gekend en beluisterd zal ook dit boek zeker ter hand willen nemen.

Ds. J. van Amstel, Wat geloof je? 232 blz., ƒ 27,50, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon - Leiden.

Het boek van Ds. Van Amstel is het zesde deel in de serie ‘Jongerenperspectief’ bedoeld voor de leeftijd van 16-21 jaar. In dit tamelijk omvangrijke boek worden de zondagen 8 tot en met 25 behandeld van de Heidelberger Catechismus. Deze zondagen gaan over de Apostolische Geloofsbelijdenis. Op de hem eigen wijze en toonzetting weet de auteur de inhoud van deze zondagen op een begrijpelijke en eenvoudige wijze te verwoorden. Allerlei stemmen die zich in onze tijd laten horen komen aan de orde, waaronder geluiden uit de New Age-beweging. Naast andere boeken over de Apostolische Geloofsbelijdenis kan dit boek zeker dienen om zich te verdiepen in de inhoud van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 juli 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 juli 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken