Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

Paulus in Rome (2)

5 minuten leestijd

“En vandaar kwamen de broeders... ons tegemoet tot Appiusmarkt, en de drie tabernen, welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed”

Een God-lovende Paulus op een markt. Dat heeft terstond uw aandacht. Neen - niet in een kerk, niet in een of ander gebouw. In het openbaar; op publiek terrein! Merkwaardig, nietwaar? Laten we verderen nader zien.

‘t Was voor Paulus in Putéoli rijk geweest. De ontmoeting met de broeders was daar zielsverkwikkend. Op weg naar Rome kreeg Paulus nog een blijde verrassing. Zijn God maakte het voor hem bijzonder wel. ‘t Was zo’n 50, 60 km van Rome af. Op de markt van Appius langs de bekende Via Appia en bij de Drie Herbergen, een soort wegrestaurant. Daar stond een deel van de gemeente te Rome Paulus op te wachten. U kunt denken aan een nieuw benoemde burgemeester, die door de bevolking van een plaats feestelijk wordt binnengehaald.

Eens had Paulus vanuit Corinthe zijn brief naar Rome gezonden. Die ving aan met de woorden: “Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God”. Het adres van die orief was: “Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen”. Aan het begin ervan schrijft Paulus: “Doch ik wil niet, dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb, tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest”.

Wat een feest is het voor de broeders te Rome. Eindelijk is het zo ver. Wat hebben ze uitgezien om de dienstknecht van de Heere Jezus te ontmoeten. Hij die geschreven had over de rechtvaardiging door het geloof. Neen - niet uit de werken der wet, alleen door het geloof, alleen door Jezus Christus, door het offer dat Hij plaatsbekledend had gebracht op Golgotha. Voor die ontmoeting hadden de broeders te Rome zelfs een tocht van meer dan 50 km over. Met de benenwagen was dat toch zo’n 10 uur gaans!

O daar op de Appiusmarkt hebben ze gezien de gezant van Jezus Christus in een keten. Paulus als een boef geboeid. Ik denk dat ze nauwelijks acht hebben gegeven op die banden. De geestelijke banden waren het sterkst. Daardoor viel al het andere weg en werd bijkomstig. De vreugde voerde de boventoon, ‘t Was feest dat zij hun geliefde dienaar des Woords mochten ontmoeten.

Voor Paulus waren die banden wel realiteit. Hij zal voor de keizer geleid worden, en hoe zal dat uitpakken? Op de Appiusmarkt wordt Paulus door de komst van de broeder bemoedigd.

Daar gaat hij God danken voor deze ontmoeting. Loven staat er eigenlijk. Daar midden op de Appiusmarkt looft hij God. Op die markt was het altijd druk. Voorbijgangers zullen stil zijn blijven staan. Eén met een groep mensen om zich heen die God, een onbekende God voor de Romeinen, staat te loven. Paulus beleeft de ontmoeting met de broeders als gave van God. Daarom maakt hij God groot. God krijgt de eer. Hem wordt de dank toegebracht. Hebt u gisteren of eergisteren nog broeders ontmoet? Was die ontmoeting een zaak om God te loven? Broederbanden, geestelijke banden, ze zijn er of ze zijn er niet. O we zijn blij als we familieleden of goede bekenden mogen ontmoeten. Echter - als kinderen van de Heere elkaar mogen ontmoeten. is die blijdschap groter en dieper. Immers - ze zijn leden van het ene lichaam waarvan Jezus Christus het Hoofd is. Ze zijn door het geloof verbonden aan Hem en daardoor ook aan elkaar. Dan spreekt de Bijbel over het eensgeestes-zijn. Ze delen in hetzelfde wonder, in dezelfde Geest, in dezelfde genade. Ze delen in de volheid van Jezus Christus, in Zijn gerechtigheid en heiligheid, in de verzoening door Zijn voldoening, in de vrede die alle verstand teboven gaat. Door herschepping en herstelling krijgen ze weer lief. ‘t Was: geneigd God en de naaste te haten. Door de Heilige Geest is er geloof, hoop en liefde. Het meest van die drie is de liefde.

‘k Erken dat er vandaag veel splijtzwammen zijn. We kunnen de broederschap gaan mwisselen voor gelijk gezindheid en die gaan aanzien voor de broederschap. Dan zijn we het hier over en daarover met elkaar eens. Maar let wel - door zo’n ontmoeting ga ik God niet loven. Die streelt slechts mijn eigen gelijkheid, mijn eigen zienswijze.

Ik denk aan de zondag in de consistorie. Die dienaar des Woords staal ervoor. Hij moet verkondigen het Evangelie dat niet naar de mens is, dat weerstanden oproept. Maar het bloed zal van zijn hand geëist worden. Is het vreugde voor de dienaar des Woords daar in de consistorie? Geeft die ontmoeting stof om God te loven? Grijpt hij door die ontmoeting moed om straks de kansel op te gaan?

Volgende week Panddag te Kampen D.V. Wat zou het rijk zijn als de ontmoeting daar stof geeft om God te loven en we daar bemoedigd worden.

De ontmoeting met de Heere is het allerbelangrijkste en allernoodzakelijkste. Hij laat Zich in Christus Jezus ontmoeten. Dat is de zaligste ontmoe ting. Door die ontmoeting beginnen we God te loven en straks eeuwig !

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 september 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 september 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken