Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Avondmaalspraktijk in vraag en antwoord (6)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Avondmaalspraktijk in vraag en antwoord (6)

(Lambertus Myseras)

4 minuten leestijd

Vraag:

Bewijs nu eens waarin a. de ware overtuiging 2. de wedergeboorte 3. het geloof 4. de heiligmaking 5. het kindschap 6. dat ik een ware bondeling ben 7. de vertroosting van de Heilige Geest, waaraan alleen Gods volk deel heeft, en 8. dat ik nooit zal afvallen, te kennen zijn, om daardoor vrijmoedig aan het Avondmaal te gaan.

Antwoord:

1. Kenmerken van de ware overtuiging zijn:

a. Iemand die werkelijk overtuigd is, is niet alleen overtuigd van een enkele zondige daad, zoals Kaïn, (“mijn misdaad is groter dan zij vergeven worde”. Genesis 4:13) of Judas (“ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed”, Mattheus 27:4) maar die is overtuigd van haar totaal verloren staat, zoals in Jeremia 31:19 “nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad en nadat ik mijzelf ben bekend gemaakt, heb ik op de heup geklopt, ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden.”

b. Een ware overtuigde zondaar heeft niet alleen maar tijdelijk een onrustig geweten, zoals de stadhouders Felix en Festus, Handelingen 24 en 26, die een ogenblik vreesden voor het toekomende oordeel, maar zijn geweten is ontwaakt in de zin van Efeze 5:14 “ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.” Hij is levend gemaakt door de Heilige Geest, daar hij tevoren dood was, door de zonden en de misdaden; zie Efeze 2:1.

2. Kenmerken van de wedergeboorte:

a. Iemand die wedergeboren is, is begerig naar goed en geestelijk voedsel, naar genademiddelen en bediening van de Geest. Evenals een pasgeboren kind: “en als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen”, 1 Petrus 2:1. Waar nieuw geestelijk leven is, daar is voedsel nodig. Daarom worden degenen die wedergeboren zijn, hongerig en dorstig genoemd: “zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid”, Mattheus 5:6. En Jesaja (55:1) roept: “o, alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk.”

b. Elke wedergeboren heeft liefde tot allen die wedergeboren zijn. Net als een kind dat zijn eigen zusters en broers liefheeft: “een ieder die liefheeft Degene, Die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit Hem geboren is”, 1 Johannes 5:1.

3. Kenmerken van het zaligmakende geloof.

a. Een ware gelovige heeft door het bovennatuurlijke licht van de Geest zoveel dierbaarheid en noodzakelijkheid in de Heere Jezus gezien, dat hij die lieve Heere Jezus hoogacht, nl. als Eén die voor hem noodzakelijk is, om behouden te worden. Het Woord van 1 Petrus 2:7 is op hem van toepassing: “U dan, die gelooft is Hij dierbaar.” Maar ook het omgekeerde geldt, alsof er stond: “U dan die de Heere Jezus dierbaar acht, heeft ook het geloof.”

b. Zo iemand heeft de Heere Jezus voor zichzelf aangenomen, om door Hem behouden te worden: “zovelen Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Hem geloven”, Johannes 1:12.

En in dat ‘aannemen’ ligt besloten: een overgeven van zichzelf aan Hem. Evenals in een lichamelijk huwelijk. Als men iemand aanneemt om zich daarmee te verenigen, dan betekent dat dat men zichzelf aan die ander overgeeft. En naarmate iemand dat ziet en gelooft, dat dat geloven en het geloof is, en zij dat ‘aannemen’ in zich vindt, komt men tot steunen en vertrouwen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 januari 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

De Avondmaalspraktijk in vraag en antwoord (6)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 januari 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken