Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

8 minuten leestijd

C.H. Spurgeon, De Heilige Geest, 120 blz., ƒ 10.-. Dit boek is nummer 8 uit de serie preken van Spurgeon die wordt uitgegeven door Uitgeverij P. Boekhout, Langeweg 52, 4694 BN Scherpenisse.

Wie intekent op de serie krijgt 4 x per jaar een boek toegezonden voor ƒ 10,-per stuk excl. ƒ 2,95 verzendkosten.

De uitgave van deze boeken bedoelt de Stichting Gave te steunen die kerkelijk werk onder vluchtelingen verricht. Het boek bevat 7 preken over de Heilige Geest en Zijn werk. In deze tijd van het kerkelijk jaar zullen de liefhebbers van Spurgeon hier zeker naar grijpen. Het trof ons wat we lazen op blz. 100: “Als ik hier niets dan de vertroostingen van het evangelie kon neerleggen, zou u er op af vliegen als bijen op de honing. Als u ziek wordt, laat u de predikant komen. U wilt allemaal dat de dominee dan komt en troostvolle woorden spreekt. Maar als hij een eerlijk man is, zal hij een aantal van u nog geen druppel troost bieden. Hij zal geen olie uitgieten als het mes beter zou zijn. Ik wil dat iemand zijn zonden beseft voordat ik hem iets over Christus durf te vertellen. Ik wil tot in zijn ziel doordringen en hem laten voelen dat hij verloren is, voordat ik hem iets over de verworven zegen vertel. Bent u ooit overtuigd van uw zonden geweest? Hebt u ooit uw schuld voor God beseft? Zijn uw zielen vernederd aan Jezus’ voeten? Bent u ertoe gebracht om alleen op Golgotha te zien als uw schuilplaats? Als dit niet het geval is, hebt u geen recht op troost. Neem er geen kruimel van. De Geest is een Overtuiger voordat Hij een Trooster is. U moet eerst de andere werkingen van de Geest ervaren hebben voordat u hier iets van kunt verkrijgen.” Een vraagteken plaatsen we bij blz. 115 waar we lezen dat Spurgeon ertoe neigt om te geloven dat Jezus Christus persoonlijk op de aarde duizend jaar zal regeren.

Vriendschap is goud waard,

64 blz., ƒ 19,95,

Uitgeverij Groen - Heerenveen.

Het boek bevat gedichten en citaten van ondermeer Augustinus, Maarten Luther, J.C. Ryle, Ds. J. Beider en Ds. C.G. Vreugdenhil. Het boek geeft diverse stukjes weer die gaan over de vreugde van echte vriendschap. Het ene stukje spreekt meer aan dan het andere. Het boekje is geïllustreerd met schilderingen van bloemen in de 18e eeuwse stijl, de oorspronkelijke titel luidt: “The Gold of Friendship.” In het Nederlands vertaald door Nellie Teekens-Krijgsman.

G. Roos en W.B. Kranendonk,

Door eeuwige armen gedragen,

Ervaringen van Oost-Europese christenen in tijden van verdrukking en verleiding. Uitgave in het kader van het 25-jarig jubileum van de stichting Kom Over En Help.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden er communistische regeringen gevestigd in Midden- en Oost-Europa. Daarmee brak voor de kerken een periode van verdrukking aan. In 1989 ontstond een nieuwe situatie, doordat er een einde kwam aan communistische regeringen. Het nu voor ons liggende boekje bevat een neerslag van gebeurtenissen uit de periode van verdrukking en vervolging. Wondere bewaring en hulp van Boven werd ondervonden. We lezen bijvoorbeeld op blz. 20 dat een kelder door staatsagenten werd onderzocht. Allerlei kleine dingetjes werden gevonden, maar de Bijbels die er lagen werden niet gezien. Dat was heel bijzonder omdat de Bijbels niet eens verstopt waren, ze stonden gewoon op de grond. We lezen ervan dat men zich jarenlang schuil moest houden voor de KGB. Het stuk dat handelt over Ds. Vinogradsky (Oekraïne) hebben we met meer dan gewone belangstelling gelezen. Meer dan eens hebben we hem ontmoet en met hem gesproken. In zijn jonge jaren was hij student op het Polytechnisch College. Hij kreeg geen diploma omdat hij weigerde zijn principes vaarwel te zeggen. Daardoor heeft hij altijd eenvoudig werk moeten verrichten. Ook heeft hij gevangen gezeten vanwege het feit dat hij met kinderwerk doorging terwijl dit verboden was. De gemeente van deze predikant mag nu een mooie kerk in gebruik hebben. De gemeente is sterk gegroeid. Een goed boekje van 125 blz., met name ook voor onze jeugd, om te weten te komen wat er gebeurd is in de achterliggende tijd in de landen van Midden- en Oost-Europa. Te verkrijgen bij Kom Over En Help, Nijkerk, tel. 033-2463208. ƒ 12,50 (excl. verzendkosten)!

Ds. G. van de Breevaart, De wapenrusting Gods, 144 blz., ƒ 24,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan -Kampen. Het boek bevat negen preken over de geestelijke wapenrusting zoals die beschreven wordt in Efeze 6 vers 13-18. Deze preken zijn niet eerder uitgegeven. Ds. Van de Breevaart leefde van 1902-1974. Op eenvoudige, heldere en geestelijke wijze wordt de stof behandeld. De eerste preek gaat over de gehele wapenrusting Gods. De thema’s van de preken die daarop volgen luiden: Omgord met de Waarheid. Het borstwapen der gerechtigheid. Geschoeid met de bereidheid. Het schild des geloofs. De helm der zaligheid. Het zwaard des Geestes. Biddende in den Geest.

De schrijver benadrukt in zijn preken dat er op niets buiten Christus gerust mag worden. Want buiten het bloed en het offer van Christus is er geen bestaan voor de Majesteit van het rechtvaardig en heilig Wezen Gods. De hoorders worden niet getroost in hun ervaringen. De schrijver tracht hen uit te drijven naar Christus. De auteur spreekt terecht over vertrouwen in het toevluchtnemend geloof (blz. 89). We willen een citaat geven: “Door de verlichting van het verstand gaan we de Christus der Schriften leren kennen. Niet een Jezus in de verbeelding of in fantasie, maar de inhoud der Schriften, Christus Jezus, wat in het hart vertrouwen teweeg brengt. Vertrouwen in het toevluchtnemend geloof. Wie beoefenen dat? Dat zijn zij van wie Jezus zegt: ‘Zalig zijn ze, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen God zien.’ Dat zijn zij die tot Hem de toevlucht nemen. Hoe dan ze dat? Met een koud en ongevoelig hart? O, je schrikt er soms van hoe koud er over Jezus en Zijn arbeid gesproken kan worden. Maar het zaligmakende geloof is door de liefde werkende. En daar wordt een hoop geboren. Waarom? Omdat het geloof niet alleen gelooft dat we onder het oordeel liggen, daar de Wet ons veroordeelt, maar ook de belofte gelooft. En nu gaat de hoop die levendig is, uitzien naar de vervulling der belofte. En het geloof brengt de belofte bij de Heere. En door de liefde wordt men gebracht tot de Gever van de belofte. Dan laat men Hem niet met rust. Met eerbied gesproken, het geloof kan God en Jezus niet met rust laten.”

Uw naam bij elk geslacht doen kennen, 50 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk te Tholen (I996), I44 blz., ƒ 25,-. Ruim drie jaar na het 50-jarig behoren tot de Chr. Geref. Kerken verscheen een gedenkboek. De gemeente werd gesticht in 1929 als Vrije Gereformeerde Gemeente. In 1946 vond overgang plaats naar de Chr. Geref. Kerken. Er wordt in dit boek, dat wij met aandacht en belangstelling hebben gelezen, ook enige aandacht gegeven aan de voorgeschiedenis van de verschillende Thoolse gemeenten die uit de Afscheiding zijn voortgekomen. Er is veel werk verricht om dit boek tot stand te brengen. Een drietal bijlagen geeft ons geordende gegevens over het gemeentelijke leven. Tenslotte is van ieder predikant of voorganger die de gemeente gediend heeft een preek opgenomen. Op blz. 108 treffen wij een storende fout aan in de weergave van de preek van Ds. L. Gebraad. We lezen daar: “blijkje op die dierbare zoete Middelaar.” Dit zal “blikje” moeten zijn. Overigens kunnen wij dit keurig verzorgde boek van harte aanbevelen ter lezing, met name geldt dit leden en oud-leden van de gemeente. We wensen de gemeente van Tholen met hun nieuwe herder en leraar van harte Gods zegen toe.

C.L.M. van Noort, Waarom mijn moeder?, 72 blz., ƒ 22,50, Uitgeverij Groen - Heerenveen.

Dit boekje is het derde en laatste boekje in de serie ‘Kind en rouwverwerking’ en is bedoeld voor kinderen van 10-13 jaar. Vele behartenswaardige dingen staan in dit boekje beschreven. Wel plaatsten we hier en daar een vraagteken. Bijvoorbeeld onderaan blz. 13 waar erg algemeen wordt gesteld: “De Heere Jezus is op Golgotha in jouw plaats gaan staan zoals die oude rabbi in plaats van die jongen. Dat kostte de Heere Jezus het leven, maar ons schenkt Hij daardoor het leven. Een onbegrijpelijke ruil! Een ruil, waardoor de boodschap over verdriet, ziekte en dood ons niet meer bang behoeft te maken. Geloof je dat? Is de Heere ook jouw Zaligmaker?” Het klinkt niet duidelijk door dat dit alleen Gods kinderen geldt. Terecht wordt op blz. 39 gesproken over kwalijke vragen die door omstanders gesteld kunnen worden. Op blz. 51 wordt de vinger gelegd bij het feit dat er na afloop van een begrafenis storend gepraat en zelfs gelachen kan worden. Met onderscheid gebruik geeft het boekje gelegenheid over sterven en verdriet te spreken met kinderen uit de bedoelde leeftijdscategorie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 juni 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 juni 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken