Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bevestiging Ds. H. Polinder

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bevestiging Ds. H. Polinder

7 minuten leestijd

URK

Het was zaterdag 4 september 1999 een blijde dag voor de Chr. Geref. Kerk van ‘Urk-Maranatha’. Ds. H. Polinder werd bevestigd door Ds. W.N. Middelkoop als derde predikant. Kort na het emeritaat van Ds. J. Brons, die vele jaren op Urk heeft mogen arbeiden kreeg de gemeente weer een eigen herder en leraar erbij. De tekst voor de bevestiging was 2 Cor. 2:14 “En Gode zij dank. Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen.”

Thema van de prediking:

PAULUS DANKT DEN HEERE

1 Vanwege het triomferen van Christus.

2 Vanwege het openbaren van Christus.

1. Vanwege het triomferen van Christus.

De tekst staat in contrast met het voorafgaande. Paulus had zorgen om de gemeente te Corinthe gehad. In 2 Cor. 2 zien we dat de Heere de wegen van Paulus heeft geleid. In vs. 12 lezen wijvan een geopende deur te Troas. In Macedonië zijn Lydia en de stokbewaarder bekeerd. Dat is reden uit te roepen: “Gode zij dank.” Maar er mag ook jubel zijn vanwege Corinthe. De Corinthiërs zijn opnieuw op de knieën gekomen. Dat doet Paulus uitroepen: “Die ons in Christus doet triomferen.” Hierbij hebben we te denken aan een veldheer die terugkeerde te Rome na behaalde triomf op de vijanden. Zo’n veldheer mocht een eretocht houden in Rome. De verslagen vijanden werden meegevoerd als bewijs van de triomf. Nu zegt Paulus niet dat hij zelf heeft getriomfeerd, maar God in Christus doet triomferen. Paulus ziet zichzelf niet op de zegewagen staan, maar God in Christus. Paulus hoort juist thuis achter de zegewagen, bij de overwonnen vijanden. Christus heeft Paulus overwonnen. De Heere heeft het leven van Paulus geleid, zo leidt de Heere het leven van Zijn knechten, ook van de nieuw te bevestigen predikant van Urk-Maranatha. Het gaat om Christus, dat Die overwinne.

2. Vanwege het openbaren van Christus.

De tekst zegt: “En den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen.” Bij een triomftocht horen wierookschalen. De overwinnaar werd bewierookt. Er valt ook te denken aan het reukoffer in het oude testament als afbeelding van het werk van Christus. De gedachte is dat de geur van een ander wordt verspreid. Hier gaat het over de goede reuk van Christus in de prediking, opdat velen voor Christus gewonnen worden. Op Urk ruik je de vis. Aan Paulus rook men Christus. Paulus verkeerde veel aan de voeten van Christus. Zo mag hij de geur van Christus verspreiden. De prediking is een ernstige en heerlijke dienst. De prediking is ook scheidingmakend. Wat is het erg het Evangelie af te wijzen. De prediking zal of ten oordeel of tot voordeel zijn. Als de Heere de nieuwe predikant gebruikt zal het loflied ter ere Gods opstijgen. De Heere geeft Zijn knechtten het triomferen in Christus en het openbaren van Christus. Gode zij dank, lof zij het Lam.

Intrede Ds. H. Polinder

De tekst voor de intrede was 2 Cor. 5:20 “Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: Laat u met God verzoenen.”

Thema: DE BEDIENING VAN DE VERZOENING

1 De dienaren die deze bediening vervullen.

2 De boodschap die in deze bediening klinkt.

3 De kracht die God aan deze bediening verleent.

1 De dienaren die deze bediening vervullen.

Er was te Corinthe twijfel aan het apostelschap van Paulus. Maar er mocht bekering komen. In onze tekst blijkt dat het niet om mensen gaat, maar om Christus. Er is sprake van “gezanten van Christus wege”. Paulus is een gezant van Christus. Een gezant is een ambassadeur. Hij heeft zelf niets te zeggen, hij moet de opgedragen woorden spreken. De gezanten zijn slechts instrumenten, Christus staat achter hen. Het is de begeerte van Paulus de woorden van Christus te spreken. Christus zendt Zijn gezanten. Een gezant, een knecht is maar een aarden vat. Een ambassadeur van Christus. God spreekt door de knechten heen. Ook Christus spreekt door hen heen. Dat u hore, voor het eerst of opnieuw. Er is een lijn van de preekstoel naar de rechterstoel. Kom trouw op onder de prediking.

2 De boodschap die in deze bediening klinkt.

“Laat u met God verzoenen”. De gezanten van Christus moeten met het woord der verzoening de gemeente in. De nieuwe predikant mag in het voetspoor van andere predikanten gaan. “Verzoenen” houdt in dat er een kloof, een afstand is, die alleen door het offer van Christus is te overbruggen. Christus is tot zonde gemaakt, Hij is aan het kruis genageld, de ongerechtigheden der Zijnen zijn op Hem aangelopen, Hij heeft de toorn Gods gedragen. Van nature is er afstand tot God vanwege onze zonden. Het is vanuit de mens onmogelijk die afstand te niet te doen. We mogen het Lam prediken dat de zonde der wereld wegneemt. Hij deed dit voor vijanden, voor goddelozen. Christus heeft plaatsvervangend geleden. Israel had het oordeel verdiend, maar God gaf een lam hetwelk heenwees naar het Lam Gods. Er komt een nieuwe heraut van het kruis naar u toe. Drieëntwintig jaar geleden werd de gemeente geïnstitueerd. Het zenden van een nieuwe gezant laat duidelijk zien dat de Heere geen lust heeft in uw dood. We wensen Jezus Christus en Die gekruisigd te prediken. Er is alleen verzoening in Hem. Dat u Hem nodig mocht krijgen. De noodzaak van het Lam begeren wij aan uw hart te leggen. U moet door Hem met God verzoend worden. Hij is een gewillige Zaligmaker. De grootste der zondaren hoeft niet te wanhopen. Het bloed van Christus reinigt van alle zonde. “Alsof God door ons bade” dat wil zeggen dat God door ons heen bidt. Dat is om stil en klein onder te worden. Wat deed en doet u met deze boodschap? Staat uw eigengerechtigheid in de weg? Houdt u zonden aan de hand? Staat uw carrière, uw hobby, uw gezin in de weg?

3 De kracht die God aan deze bediening verleent.

Is het uw vraag: Mijn ziele doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?

De gezanten van Christus weten enerzijds van de schrik des Heeren en worden anderzijds door de liefde van Christus gedrongen. God wil door de Heilige Geest de prediking toepassen. Dan kan een zondaar niet verder leven zonder Christus. De Heere opent de ogen. Dat is nodig om Christus te kennen. Kent u de kracht van de prediking der verzoening? We kunnen niet sterven zoals we geboren zijn. We begeren de noodzaak van Christus duidelijk te maken. Op Golgotha is vrede verworven voor hart en ziel. Daar is de zonde van Gods kinderen uitgedelgd. De Heere openbaart genade. Zo ver het west verwijderd is van ’t oosten heeft Hij de schuld en zonden weggedaan. God verzoent in Christus zondaren met Zichzelf. Het bloed van Christus druppelt in de prediking. Gebrokenen van hait: er is vrede door het kruis. In de prediking wordt Christus in Zijn heerlijkheid voorgesteld. We blijven zondaren, we blijven Christus nodig hebben. Straks zullen Gods kinderen zonder verschrikken verschijnen voor God door het Lam dat de zonde der wereld wegneemt. De Heere handelt nooit met ons naar onze zonden. God spreekt vrij op grond van het werk van Christus. Maar anderzijds veroordeelt Hij verachters van de verzoening.

Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden.

Er volgden toespraken door Ds. G. Bouw namens de classis, burgemeester Schutte namens de burgerlijke gemeente en Ds. C. Bos namens de kerkenraad en gemeente. We wensen Ds. Polinder van harte Gods zegen toe in de nieuwe en grote gemeente (meer dan 3000 leden en doopleden). Ook het gezin wensen wij van harte al het nodige toe.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 september 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Bevestiging Ds. H. Polinder

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 september 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken