Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leven en werk van ds. W.C. Lamain (4)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leven en werk van ds. W.C. Lamain (4)

6 minuten leestijd

Predikant in Leiden.

Op 6 juni 1929 vond met goed gevolg het eindexamen plaats van de studenten Heikoop en Lamain aan de Theologische School te Rotterdam. In Leiden, de stad waar Lamain in mei 1924 begon met zijn studie, werd hij predikant. Ds. Kersten, de bevestiger, had als tekst Jesaja 62: 6a “O Jeruzalem, Ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al den dag en al den nacht niet zullen zwijgen.” Thema: De wachters op Jeruzalems muren. Drie punten: Zij zijn door God besteld, zij zijn tot een gewichtvolle taak geroepen en hun wordt de Goddelijke bekwaammaking toegezegd. Ds. Lamain deed intrede met Hand. 13: 38 en 39 “Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; en dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt.” Thema: Christus, de inhoud der prediking. Aan de hand van de tekst werd stilgestaan bij: wat alleen van Hem wordt verkondigd, wat alleen in Hem wordt gevonden en wat alleen door Hem wordt verzekerd. Al meer dan vijfjaren behoorde ds. Lamain tot de gemeente van Leiden. Hij ging in die tijd mee met ds. den Hengst op huisbezoek en naar de catechisaties. Naarmate de krachten van ds. den Hengst afnamen, nam Lamain al meer pastoraal werk over. Dit breidde zich nog meer uit na het overlijden van ds. den Hensgt in juni 1927. Op 8 oktober 1930 trad ds Lamain in het huwelijk met Aagje Goverdina Tromp, geboren te Lisse. De kerkelijke bevestiging vond plaats in Lisse door ds. H.A. Minderman. In november 1931 werd door ds. Lamain de eerste steen gelegd van het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Katwijk aan de Remisestraat. In Katwijk leefden in die tijd geoefende kinderen Gods. Bijvoorbeeld Jan van der Marei, overleden 1938. Eens was er geen eten voor zijn gezin. Jan van der Marei ging in gebed en nog tijdens het gebed kwam er een man binnen met een mand vol brood en allerlei levensmiddelen. Een kennelijke verhoring op het gebed. Ds. G. van Reenen woonde sinds 15 februari 1928 in Leiden als emeritus-predikant. Ds. Lamain had nauw contact met hem. Veertien jaar is ds. van Reenen emeritus-predikant geweest, heeft veel mogen schrijven. Meerdere preken en zijn catechismusverklaring zijn zelfs in het Engels vertaald. Ook onder de lezers van ons blad worden zijn geschriften aangetroffen en gelezen.

Predikant in Rotterdam- Zuid.

Op woensdagavond 15 juni 1932 nam ds. Lamain afscheid van de gemeente van Leiden met een preek over Deuteronomium 30: 19 “Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad.” De scheidende leraar sprak over ‘Het afscheid van Mozes’, dat een herinnering, een verzekering en een vermaning bevat. Ds. Kersten bevestigde hem in Rotterdam- Zuid. Vrijdagavond 17 juni 1932 deed ds. Lamain zijn intrede. Hij sprak over Handelingen 10: 29 “Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan, om wat reden gijlieden mij hebt ontboden.” De leraar bepaalde zijn gemeente bij Cornelius die riep, bij Petrus die kwam, bij een leraar die onderwees, en bij een volk dat hoorde. Tijdens zijn verblijd in Rotterdam- Zuid werd het kerkgebouw vergroot, het aantal zitplaatsen verdubbelde tot 1524. In de crisisjaren leefde de dominee bijzonder mee. Hij miste in die tijd een man gedurende aan aantal weken in de kerk. Hij ging erheen en kreeg te horen dat die man geen schoenen meer had om naar de kerk te komen. Hij trok eigen schoenen uit en kwam met zijn auto op kousenvoeten thuis. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kreeg ds. Lamain te geloven dat allen uit zijn gemeente die onder de wapenen waren gespaard zouden worden. Dit is ook gebeurd. In oktober 1941 werd Rotterdam gebombardeerd door de geallieerden. Op het Mijnsherenplein viel een bom die niet ontplofte, maar in de grond zonk. Veel mensen verlieten Rotterdam vanwege de bombardementen. Maar ds. Lamain zei dat aan elke bom een adreskaartje hangt. Wat hemzelf betreft mocht hij door het geloof zeggen: ‘De Heere heeft mij laten zien, dat er geen scherf door mijn ruiten zal gaan.’ Dit is ook uitgekomen. In de oorlog bracht ds. Lamain ook etenswaren mee voor zijn gemeenteleden uit de dorpen waar hij ging preken. Eens was er controle op het station. Er werd gevraagd wat er in de koffers zat. Het antwoord was: Dat is van Gods volk en voor Gods volk. Het antwoord hierop was: Loop maar door.

Predikant in Rijssen.

Op dinsdagavond 17 augustus 1943 nam ds. Lamain afscheid van Rotterdam- Zuid. De tekst was Hebreeen 12: 20 en 21. Thema: Een zegenbede voor een achterblijvende gemeente. Op 25 augustus 1943 werd intrede in de Walkerk in Rijssen gedaan. Intredetekst was Zacharia 11: 7 “Dies heb lk deze slachtschapen geweid, dewijl zij ellendige schapen zijn; en Ik heb Mij genomen twee stokken, den enen het Ik genoemd LIEFLIJKHEID en den anderen het Ik genoemd SAMENBINDERS; en Ik heb die schapen geweid.” Ds. Lamain beschouwde zich ook als predikant van de Eschkerk in Rijssen. Een dag na zijn intrede sprak hij daar over Johannes 4: 4 “En Hij moest door Samaria gaan.” In Rijssen werd verteld over de honger die er heerste in Rotterdam. Ds. Lamain organiseerde in januari 1945 een voedseltransport naar Rotterdam om de ergste nood te lenigen. Op de terugweg zouden kinderen worden meegenomen om voor langere tijd in gastgezinnen te worden opgenomen. Toen de auto in Rotterdam- Zuid aankwam was de politie nodig om de mensen van de auto af te houden. Ds. Lamain heeft daar bijvoorbeeld twee oude mensen bezocht die totaal geen voedsel meer hadden. Toen hij er voedsel bracht werd de Heere erkend voor Zijn weldaden aan hen bewezen. Op 25 maart 1945 voorvoelde ds. Lamain dat er spoedig iets vreselijks zou gebeuren in Rijssen. Diezelde nacht viel er een brandende VI op een woning, waardoor er vijf mensen omkwamen. Bovendien wierp een vliegtuig nog een bom in de vuurzee die ontstaan was waardoor nog eens veertien mensen omkwamen. Ter gelegenheid van de bevrijding hield ds. Lamain drie preken. Er werden echter niet alleen dankdiensten belegd, ook werden er dansavonden georganiserd. Na dit een paar weken aangezien te hebben ging ds. Lamain met een ouderling op een zaterdavond Rijssen in. In de eerste gelegenheid schrok men zo erg dat de meeste aanwezigen er vandoor gingen. Bij de tweede zaal had het hetzelfde effect. Toen zij bij het derde lokaal aankwamen, was men al gewaarschuwd en de deur was op slot.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Leven en werk van ds. W.C. Lamain (4)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken