Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven” (28)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven” (28)

6 minuten leestijd

Christus is alleen het Leven! Hij kan alleen het leven geven en onderhouden. De Heere versterkt het leven der genade telkens weer. Denk maar aan Psalm 138 vers 4 (berijmd) “Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.”

In Christus is een rijke overvloed van alles, dat dient om een ziel onder geestelijke dodigheid levendig te maken. De Heere Jezus kan zij die de bezwijming nabij zijn versterken. En Hij doet het ook. Hij zal nooit laten varen wat Zijn hand begon. Christus is de Fontein des levens. “Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht. Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; en Gij drenkt hen (uit) de beek Uwer wellusten”(Psalm 36: 10,11). Christus is het, die de ziel in het leven stelt.

Tot verdere verklaring hiervan dienen wij op de volgende dingen te letten: Ten eerste: “Dat Hij God is, in kracht en heerlijkheid de Vader evengelijk; daardoor heeft Hij het leven in Zichzelven. Johannes 5:26 “Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelven”. Hij kan levend maken die Hij wil: “Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die Hij wil” (Johannes 5:21)”. Al onze hoop dient dan ook op Christus gericht te zijn. Hij is hét Fundament van al onze hoop, troost en leven. Hij is waarachtig God! Ware dat niet zo, dan was al onze hoop vergaan. Of “leeft” u zonder Christus? En hoopt op niet op Zijn genade? Wat is dat dwaas. Dan blijft u dood in de zonden en de misdaden. Ten tweede: Het leven van Gods kinderen moet met Christus in God verborgen zijn. Waarom? Wel in Hem woont de volheid der Godheid lichamelijk. Als Middelaar wordt Hij genoemd een Boom des levens. Hij is tevens het Brood des levens. “En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren en die in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten.” Wat een troostrijke en bemoedigende waarheid voor een hongerig en dorstig hart.

Ten derde: “Met deze schat des levens en der opwekkende en levendmakende genade, dien Hij verkregen heeft (...), is Hij zeer mededeelzaam; uit Zijn volheid ontvangen wij genade voor genade. Hij heeft het verkregen, opdat Hij het mocht uitgeven”, aldus Ds. Brown. Hij is het Brood dat van de hemel nederkwam en aan de wereld het leven geeft. “Want het Brood Gods is Hij, die uit den hemel nederdaalt en Die der wereld het leven geeft” Johannes 6:33. Verderop in het Johannesevangelie staat dat de Heere Jezus de goede Herder is. Zo maakt Jezus Zichzelf bekend. En Hij zegt zo schoon en diep, dat Hij Zijn schapen het eeuwige leven geeft. “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve en zij volgen Mij; En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders”, Johannes 10:27,28.

Ten vierde: “Hij deelt van deze Schat des levens en levendmakende sterkte, die Hij heeft, zeer liefelijk, en op zeer lichte voorwaarden mede, zodat:

1. Degenen die Hem kennen, zullen het leven door Hem vinden. De zacht-moedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden; en gij die God zoekt, ulieder hart zal leven” (Psalm 69:23)

2. Ja, degenen, die Hem kennen, zullen het leven niet missen. Johannes 17:3, en dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt

3. Indien wij in Hem willen geloven en op Hem rusten, zo hebben wij het leven, wie wij ook zijn. Johannes 3:15 “Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”. En vers 15 en 36 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toom Gods blijft op hem”

4. Indien wij naar Zijn stem willen horen en Zijn onderwijzingen aannemen, want het zijn de onderwijzingen des levens. Jesaja 55:3 “Neigt uw oor en komt tot Mij, hoort en uwe ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids”

5. Indien wij tot Hem willen komen en onze dode ziel op Hem werpen. Johannes 5:40 “En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben”

6. Ja, indien de ziel zo dood is, dat ze noch wandelen noch horen kan, hij zal ’t leven geven, indien de ziel maar naar Hem zien kan. Jesaja 45:22 “Wendt u naar Mij toe, wordt behouden alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer”

7. En indien de ziel zo zwak is, dat ze niet kan uitzien noch haar ogen opheffen, nochtans indien zij gewillig is, zo zal Hij met het leven komen. Openbaring 22:17 “En de Geest en de bruid zeggen Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil neme het water des levens om niet”.

Uit dit alles blijkt dat de Heere oneindig goed is voor Zijn kinderen. Nóg nodigt Hij onbekeerde zondaren. Hij doet dit hartelijk en welmenend. Niemand van ons kan straks bij de hemelpoort zeggen dat de Heere niet gelokt en genodigd heeft. O dat we toch allen op Hem mogen leren zien, opdat wij in Zijn wegen mogen wandelen. Zijn genade zij ons genoeg! Geef op zo’n grote zaligheid acht en eet van het Brood des Levens.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven” (28)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken