Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

6 minuten leestijd

I. Hubregtse, Een gelukkige zanger, 142 blz., ƒ 24,90, Uitgeverij ‘De Ramshoorn’ -Goes.

Dit keurig verzorgde leesboek is gebaseerd op historische gegevens uit de tijd van de Afscheiding. Een alleenstaande jongen komt als stalknecht bij adellijke personen terecht. Hij kan goed viool spelen en krijgt op deze wijze te maken met de feesten die georganiseerd worden op het landgoed. Maar ook komt hij in aanraking met de Godvrezende tuinman en zijn vrouw. Het wordt hem onmogelijk nog langer aan de ijdele feesten zijn bijdrage te leveren. Aangrijpend is de beschrijving van het einde van zijn leven. Welk een getuigenis heeft hij afgelegd voor hooggeplaatsten en hoe heeft hij hen gewaarschuwd uit medelijden met hen. Hij zong Psalm 49 en na het zingen van de regels: “Maar na de dood is ’t leven mij bereid, God neemt mij op in Zijne heerlijkheid” stierf hij op het podium. Een verantwoord boek voor de leeftijd van 14 jaar en ook voor volwassenen.

Dr. L. Floot, De gaven van de Heilige Geest in bijbels-theologisch perspectief, 116 blz., ƒ 24,95, Uitgeverij Groen - Heerenveen. Aanleiding tot het schrijven van dit boek is een hernieuwde bezinning op de persoon en het werk van de Heilige Geest die is opgeroepen door de charismatische beweging. Veel onderwerpen worden behandeld: De doop met de Heilige Geest, de gaven van de Geest, de vrucht van de Geest, gaven en ambten, glossolalie, gaven van genezing, de gave van de profetie en de charismatische gemeente. Tongentaai wordt niet uitgesloten, maar Floor pleit wel voor terughoudendheid. De beknoptheid van het boek zal met zich meebrengen dat vertegenwoordigers van de charismatische beweging zelf weinig aan het woord komen. Ook wordt geen gesprek aangegaan met Nederlandse theologen die in de charismatische beweging een plaats hebben of die ermee sympathiseren. Ook de dissertatie van R. van Kooij over de relatie tussen de Gereformeerde kerken en de charismatische beweging is er niet bij betrokken. Dit alles neemt niet weg dat we met dit boek wel degelijk onze winst kunnen doen.

David Bruinings, De vrije verkiezing en aanneming Gods, 280 blz., ƒ 45,-, Uitgeverij De Schatkamer - Rumpt. David Bruinings leefde van 17041749. Een heel bekend boek van hem is “De Leeuw uit de stam van Juda als een Lam ter slachting geleid.” Het nu voor ons liggende boek bevat 12 preken. Tien handelen er over Lukas 15: Het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Twee vrij stoffen werden toegevoegd. Het boek bevat een inleiding van Ds. H. Zweistra, Nederlands Hervormd predikant te Leerbroek. Ds. Bruinings is in Bremen geboren en studeerde theologie in Heidelberg. Na eerst twee gemeenten in Duitsland gediend te hebben werd hij predikant in Amsterdam van de Hoogduitse gemeente van 1741 tot aan zijn overlijden. De preken van Ds. Bruinings bestaan uit een korte inleiding, dan wordt de tekst uitgelegd en tenslotte volgt een uitvoerige toepassing. In zijn preken wordt God op het hoogst verheerlijkt en de zondaar op het diepst vernederd. Het contact van Ds. Bruinings met de Hernhutters riep bedenkingen op. De preken zijn het lezen en overdenken waard.

Ds. Walther Marshall,

Evangelische Heiligmaking, toegelicht door Ds. W. Pieters,

96 blz., ƒ 17,50, Uitgeverij ’De Ramshoorn’ - Goes. Het boek is een bundeling van 17 artikelen om “Om Sions wil”. Deze artikelen vormen een samenvatting van het boek van Marshall, die leefde van 1628-1680. Het boek is vertaald door Ds. Comrie, die schreef dat het boek van Marshall mogelijk één van de beste is die ooit over deze stof geschreven werd. Marshall benadrukt dat goede werken alleen uit een waar geloof kunnen voortvloeien en dat de heiligmaking voortvloeit uit de rechtvaardigmaking. Buiten Christus kan Gods wet nooit gehouden worden, maar in Christus is alles te vinden: vergeving van zonden en ook heiligmaking.

Drs. Henk Hagoort (eindredactie), Het verbond van God met mensen, 152 blz., ƒ 29,95, Uitgeverij Groen -Heerenveen.

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Evangelische Omroep die de teksten van de verschillende bijdragen eerder uitzond in het radioprogramma ‘Theologische Verkenningen’. Van verschillende kanten wordt de betekenis van het verbond toegelicht. Behandeld worden ondermeer het Sinaitisch verbond, het verbond bij de profeten, het verbond in de evangeliën, het verbond in de tijd van de Reformatie en de betekenis van het verbond in onze tijd. In kort bestek wordt in dit boek veel geboden.

Ds. J.J. van Eckeveld, Uw trouw getuigenis. Meditaties over de Dordtse Leerregels, 288 blz.., ƒ 39,50, Uitgave den Hertog - Houten,

De basis van dit boek wordt gevormd door een zeventiental predikaties die gehouden zijn over de Dordtse Leerregels. De auteur heeft de preken voor dit boek wat omgewerkt. Het is zijn bedoeling een eenvoudige meditatieve verklaring van de Leerregels te geven die zou kunnen dienen tot onderwijzing en opscherping van de gemeente. Onze tijd is vol van modem remonstrantisme. Dat wil zeggen dat er een vermogen in de mens wordt gelegd waarbij tekort wordt gedaan aan de totale doodsstaat van de mens en het absolute van de vrije genade als vrije gunst, die eeuwig God bewoog. De titel is ontleend aan Psalm 139:84 (berijmd) en onderstreept dat de Leerregels het woord Gods naspreken. Dit boek is zeker geschikt om zich te verdiepen in de Dordtse Leerregels.

Joh. Arnold en Stephen Sizer,

Het heilige land, een panorama,

80 blz., ƒ 34,50, Uitgave den Hertog -Houten. Het is een prachtig fotoboek van plaatsen in het land Israël. Het boek is 33 cm lang en 21 cm hoog. Vooral de panoramafoto’s die twee pagina’s beslaan zijn schitterend. Achttien plaatsen in Israël worden bijzonder belicht met een duidelijke heenwijzing naar de Schriftgegevens. Aanbevolen bijvoorbeeld als geschenk bij huwelijk of jubileum.

Willem Teellinck, Christelijke Leidsman, 369 blz., ƒ 65,-,

De Schatkamer - Rumpt.

De auteur werd in 1579 in Zierikzee geboren. Hij was predikant in Haamstede en Middelburg, waar hij tot zijn dood op 8 april 1629 het Woord van God verkondigde. Er werden uit zijn huwelijk zes kinderen geboren van wie er drie predikant werden. Teellinck is de vader van de Nadere Reformatie. Toen hij stierf liet hij 129 manuscripten achter. Ds. J. van der Haar heeft dit boek dat handelt over de bekering herschreven in de nieuwe spelling. Veel behartenswaar dige zaken aangaande de waarachtige bekering worden aan de orde gesteld. Onwilligen en tragen worden tot bekering opgewekt. Zij die zich inbeelden bekeerd te zijn worden tot zelfonderzoek aangespoord. Kenmerken van ware verootmoediging en waarachtig geloof worden genoemd. Zwakken worden wegen en middelen tot versterking aangewezen. Al deze zaken worden uitvoerig in dit lezenswaardige boek behandeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 april 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken