Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

8 minuten leestijd

M. Quist, Het visnet, dagboek voor kinderen, f. 26,50, Uitgeverij den Hertog- Houten. Dit dagboek is bestemd voor de leeftijd van ongeveer acht jaar. Voor iedere dag is een stukje geschreven over woorden uit de Bijbel zoals: aanroepen, liefde, erfzonde, verzoenend bloed, troost, vrede, amen en heel vele andere woorden. In het desbetreffende stukje wordt het woord dat aan de beurt is uitgelegd. Stukjes voor de feestdagen zijn achterin het boek opgenomen. Aan het eind van elk stukje wordt een Schriftlezing opgegeven en wordt de opdracht gegeven uit een paar Psalmverzen het bijpassende vers te kiezen, wat het nadenken over het gelezene stimuleert. Moge dit dagboek eraan meewerken dat kinderen gevangen worden in het visnet van het Woord Gods.

Ds. G. A. Zijderveld, Balsem uit Gilead, 80 blz. f. 16,50, Uitgeverij Den Hertog- Houten. Ds. Zijderveld was eerst christelijk gereformeerd predikant en later predikant van de Gereformeerde Gemeente. Gedurende vijftig jaar heeft hij zijn ambtelijke arbeid mogen verrichten. De ouderen onder onze lezers zullen hem nog gekend hebben. Maar ook voor jongeren is het een goede zaak kennis te nemen van zijn werk. Het nu opnieuw verschenen boekje met meditaties verscheen voor het eerst in 1978. Het is allereerst bestemd voor zieken, maar kan uiteraard ook door anderen gelezen worden. Er zijn twaalf meditaties opgenomen. De laatste handelt over Mattheus 25: 31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon Zijner heerlijkheid. Deze meditatie handelt over de wederkomst. De dag van de wederkomst zal voor de wereld en voor al Gods vijanden een vreselijke dag zijn. Maar voor allen die de Heere vrezen zal het een dag van grote blijdschap zijn. De graven zullen worden geopend en alle mensen zullen opstaan, Gods kinderen en de godde-lozen. Het oordeel over allen zal volmaakt rechtvaardig zijn. Heel aangrijpend wordt getekend hoe allen geoordeeld zullen worden. We lezen hierover op de blz. 78 en 79: “Zie, daar staan alle mensen, de miljoenen en miljarden, alle kinderen van Adam. Zie hen daar staan voor Gods troon, het witte ras, het gele ras, het bruine en het zwarte ras. Daar staan de miljoenen heidenen, die nooit hebben gehoord van de enige Naam tot zaligheid gegeven. Daar staan de Mohammedanen, die de halve maan hebben gekozen boven het kruis van Christus. Daar staan de Joden, die Christus verloochenden en de Verlosser ter dood verwezen. Daar staan alle mensen, klein en groot, jong en oud. Zie ze daar staan, de keizers en kondigen, maar ongekroond! De dictators en tirannen, maar zonder macht! Regeerders en wijzen, doctors en professoren, maar...zonder titel! Miljonairs en de groten der wereld, maar...zonder geld! Mannen en vrouwen, ze staan zonder enige eer of onderscheiding. Ze staan daar om geoordeeld te worden naar wat ze gedacht, gesproken en gedaan hebben. Alles wordt gewogen in de weegschaal van Gods gerechtigheid.” We willen tenslotte een citaat doorgeven van blz. 80: “Aan welke zijde zullen wij geplaatst worden, aan Christus’ rechterhand of aan Zijn linkerhand? Zullen we vrijspraak ontvangen of veroordeling? Waar zal onze plaats zijn in de eeuwigheid: in de hemel of in de hel? Dat is de grootste en voornaamste vraag voor ieder mens. Het oordeel dat Christus over ons zal uitspreken, is onherroepelijk en voor eeuwig. In de grote oordeelsdag is het voor ons te laat om tot God bekeerd te worden. Hebben we een paspoort voor de hemel, dat getekend is door Christus? Alleen dit paspoort geeft ons toegang tot de zalen van de eeuwige heerlijkheid, om eeuwig met God te leven. Driewerf gelukkig de mens, die God kent als zijn Toevlucht en Christus als zijn Verlosser.”

Leesboeken. Uitgave De Banier-Utrecht. Telkens verschijnen er weer verantwoorde leesboeken. We willen er in ons blad melding van maken. Als traks de vakantietijd weer aanbreekt, is er ook meer tijd om een goed boek te lezen. Niet bij alle boeken heb ik de prijs kunnen vermelden. De boeken die dit betreft zijn uiteraard wel van dezelfde prijsklasse als de andere boeken waarvan we wel de prijs konden aangeven.

PatriciaCodrington Schipper,

Het Huis vol Licht, om voor te lezen, 44 blz.

Hanny van de Steeg- Stolk,

Het boek van Bertje, om voor te lezen, 45 blz. f. 17,90.

H.A. Arkeraats- de Waal,

Elsje en Petertje en het duinhuisje, vanaf 4 jaar, 58 blz., f. 11,90.

Nita Veeren, Pier de poppendokter, vanaf 4 jaar, 43 blz.

Nelly Klop- van der Bas, Mary gaat naar school, vanaf 4 jaar, 90 blz.

Jolanda Dijkmeijer, Waarom zegt Opa niets?, vanaf 6 jaar, 56 blz., f. 11,90.

G. Korevaar- den Bout, Een verrassing voor vader, vanaf 6 jaar, 56 blz.

Ina van Meeuwen- den Hoed, Kim en Koos en de duif, vanaf 6 jaar, 84 blz., f. 13,50.

Alien Mol, Vlucht voor de vijand, vanaf 8 jaar, 64 blz., f. 8,90.

Ria Mourits- den Boer, Angstige uren voor Geert, vanaf 8 jaar, 58 blz.

Geesje Vogelaar- van Mourik, Tot ziens Han en Hanneke, vanaf 8 jaar, 85 blz., f. 13,75.

Jannie Koetsier- Schokker, Maaike en Marijke en de ratten op de woonboot, vanaf 8 jaar, 49 blz. f. 12,25. Jannie- Koetsier- Schokker,

Maaike en Marijke en de Kinder-evangelisatie, vanaf 8 jaar, 56 blz., f. 12,25.

Mija Venderbos- Duijster, De kleurplaat van Koen, vanaf 8 jaar, 56 blz.

C.M. de Putter- Dekker, Zeg het maar Romy, vanaf 10 jaar, 58 blz.

R. Hoogerwerf- Holleman, De klok-kendieven, vanaf 10 jaar, 88 blz., f. 13,25.

Jannie Koetsier- Schokker, Tussen vuur en rook, een verhaal over de vuurwerkramp in Enschede, vanaf 10 jaar, 54 blz., f. 11,90.

M.C. Logmans- Weltevrede, Een boodschap die nooit aankwam, vanaf 10 jaar, 90 blz.

Ria Mourits- den Boer, Spannende visavonturen, vanaf 10 jaar, 86 blz., f. Gert Koese, Avonturen rond Mechelsteyn, vanaf 10 jaar, 105 blz,.

Leendert van Wezel, De Bunker, vanaf 12 jaar, 171 blz.

M. Kanis, Strijd zonder genade, vanaf 12 jaar, 176 blz.

Suzanne Knegt, Een nieuwe tijd voor Myrthe, vanaf 12 jaar, 121 blz.

C.M. de Putter- Dekker, Een hart van goud, 14 jaar en ouder, 138 blz., f. 14,75.

Jolanda Dijkmeijer, Je staat er niet alleen voor, 14 jaar en ouder, 117 blz., f. 14,75.

Lijda Mammenga, Een vreemde vondst, voor jongeren en volwassenen, 173 blz., f. 17,50.

J.D. Heemskerk, Liefde langs slingerpaden, voor volwassenen, 330 blz., f. 28,50.

John Owen, De heerlijkheid van Christus, 150 blz., f. 28,75, Uitgave De Banier- Utrecht. Owen werd in 1616 geboren, ging reeds op zijn twaalfde jaar naar de Universiteit van Oxford en werd een van de meest vooraanstaande theologen die Engeland ooit heeft gekend. Hij stierf toen dit boek in 1683 werd gedrukt. We weten uit een levensbeschrijving hoe Owen reageerde op de mededeling dat zijn boek gedrukt zou worden. Hij zei: “Ik ben blij het te horen; maar, o broeder Payne! De langgewenste dag waarop ik die heerlijkheid zal zien op een andere wijze dan ik ooit heb gezien of daar ooit in deze wereld toe in staat was, is gekomen.” In het voorwoord van de uitgever lezen wij dat dit boek een van Owens rijkste en meest volgroeide geschriften is. Het richt de aandacht op Christus, het hart van het Evangelie. Het boek is ontstaan door persoonlijk overdenken en bestuderen. Pas later heeft Owen zijn gemeente er deelgenoot van gemaakt. Owen schrijft over de Persoon Die hem het dichtst aan het hart ligt. Heel veel lessen liggen in dit boek van Owen besloten. Op blz. 99 schrijft Owen over het Zich terugtrekken van Christus. Owen zou hier veel redenen voor aan kunnen geven, maar noemt er slechts een. “Hij trekt Zich terug opdat we Hem meer zouden waarderen, zodat we Hem ijverig zoeken zoals we naar een verloren kostbare schat zouden zoeken. ”Op de blz. 108 en 109 schrijft Owen dat Christus Zich in de hemel geen seconde van de Zijnen zal terugtrekken. Daar zullen zij altijd bij de Heere zijn. Over het zien van de heerlijkheid van Christus schrijft Owen: “Het zien van Christus’ heerlijkheid in de hemel zal dus altijd hetzelfde zijn, atlijd nieuw, het zal niet verouderen of voorbijgaan. De geest zal nooit door het gezicht verward raken, of van het gezicht afgetrokken worden, of er genoeg van krijgen. Al de vermogens van onze ziel zullen voor altijd op Christus’ heerlijkheid gericht zijn. Wanneer we dus in dit leven door het geloof heerlijke gezichten van Christus hebben, moeten die ons er naar doen verlangen om tot dit volmaaktere, blijvende, oneindige en onveranderlijke gezicht van Christus’ heerlijkheid in de hemel te komen!” Op blz. 127 schrijft Owen over twee verlangens van oude christenen als de eeuwigheid nadert. Zij verlangen in de eerste plaats dat zij genezen zullen worden van al hun geestelijke afkeringen en dat zij ook genezen zullen worden van alle geestelijke verachteringen en achteruitgangen waartoe zij in hun dagelijkse wandel met God geneigd waren. Het tweede verlangen is dat zij in heiligheid en vruchtbaarheid zullen groeien tot lof van God en tot eer van het Evangelie en tot vermeerdering van hun eigen vrede en blijdschap. Die dingen achten zij van hoger waarde dan heel de wereld. Moge de lezing van dit boek bijdragen aan het zien van de heerlijkheid van Christus met ogen des geloofs voor het eerst of almeer.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juni 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juni 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken