Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van geslachte tot geslacht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van geslachte tot geslacht

7 minuten leestijd

Voor het 75-jarig bestaan van de Chr. Geref. Kerk te Meerkerk schreef ds. H.v.d. Ham een goed gedocumenteerd gedenkboek van 168 blz.. Tal van unieke oude foto’s ondersteunen de onderhoudend geschreven tekst. De auteur heeft tal van wetenswaardigheden kunnen vastleggen. Door dit alles heen heeft hij vooral oog gehad voor het geestelijke aspect. Getracht is om te laten zien hoe de Heere ambtsdragers heeft willen gebruiken om de gemeente te onderwijzen in de leer van vrije genade. Waar zonde en schuld werkelijk beleefd werd, wordt ook iets verteld van hen die in de ruimte zijn gezet. De tijden zijn onderscheiden. Maar de gangen des HEEREN zijn niet veranderd. God gedenkt aan Zijn verbond, aan Zijn volk schoon diep in schuld. Dat wordt in dit boek op verschillende plaatsen verhaald.

Ter inleiding wordt de voorgeschiedenis van 1910-1925 beschreven. Gememoreerd worden enkele voorbeelden van zegen die ds. R d. Groot te Noordeloos had (1907-1912). Zijn oud. W.v.d. Dool woonde te Meerkerk. Verteld wordt hoe God hem had opgezocht. Hij heeft zich ingezet dat in 1918 voor het eerst te Meerkerk werd gepreekt. In 1924 werd door hem een schuur gekocht, waar de eerste dienst wordt gehouden. Op 10 juni 1926 wordt de gemeente geïnstitueerd. Onze ds. J. P. Meijering is consulent. Hij preekte over Een krachtig werk Gods uit Zach. 3: 9.

De eerste jaren (1926-1938) worden getekend in de (eerste) ambtsdragers die worden gekarakteriseerd en geciteerd. Oud.J.B.v.d.Ham zegt van de ambtsdragers: Hebben wij de bekwaamheid, de vrijmoedigheid en de tact om zonder aanzien des per-soons, zonder te kwetsen, ook te zeggen, hetzij tot bemoediging of tot vermaan? Een duidelijke omschrijving wordt gegeven van de bijbels bevindelijke prediking die men in Meerkerk begeerde: Het is alleen genade om alle grond in onszelf te verliezen en de enige grond buiten onszelf in Christus te zoeken. De jeugd werd daar o.a. in onderwezen door de Goudse pijp rokende ds. K. Groen van Nieuwpoort. Bewaard is ook wat ds. L. S. d. Boer voor de belijdeniscatechisanten o.a. schreef: Je behoeft dus niets te doen, dan alleen je rechtvaardig doodvonnis te aanvaarden en zo de weg der genade op te gaan.

De eerste predikant is geweest ds.P.d.Groot (1938-1946), die na Noordeloos stond te Rotterdam en Gorcum. Zijn prediking was pakkend. Hij vroeg eens: Jongens, waar gaan jullie straks naar toe, uit de kerk? Dat was onvergetelijk! Hij waarschuwde ook: Er is meer animo om de tijd te verbeuzelen met oppervlakkige, onvoedzame, ijdele literatuur. Hij vloeide niet door in zijn prediking. Hij schreef zelf: Wij prediken niet de kerk, noch de christen, noch eenzijdig en uitsluitend het verbond, maar vooral en met onderscheiding, een rijke Christus en een arme zondaar. Bij het cencura morem voor het avondmaal werd ook gesproken over de ‘persoonlijke zielsgesteldheid’. Zijn (geref.) huisarts vroeg eens naar het verschil tussen de kerken. Ds. De Groot antwoordde: ‘Wat jullie denken te hebben, dat zoeken wij.’

Hierna wordt behandeld de periode 1947-1963. Vanaf 1950 diende ds. G. Blom de gemeente ruim 42 jaar. De emeritus predikant ds. P. d. Groot bevestigde zijn opvolger op 5 december 1950 met Ez. 3 : 17 De volgende avond deed hij zijn intrede met het gebed van Josafat (2Kron.20:12). Bijna 12 jaar daarna overleed ds. de Groot, na een ziekbed waar hij uit de benauwdheid mocht oprijzen.

Van de ouderlingen en diakenen uit die tijd worden enkele dingen verteld. Eén van hen memoreerde uit zijn jeugd: Kunt u het zich voorstellen, dat jongens en meisjes uit hetzelfde gezin elkaar moesten afwisselen, omdat voor allen geen kleren waren om zich op straat te vertonen? Gij mocht dit uw kinderen echt wel eens vertellen. Misschien dat zij iets tevredener worden, minder verkwisten, minder oppronken.

In 1963-1964 wordt de kerkbouw ter hand genomen. Vanaf 1951 was de zaak al ter tafel. Gewacht werd op tijden tot bouwen goedkoper werd.

Verschillende voorbeelden van de prediking van ds. G Blom worden genoemd. Een stukje uit een oudejaar-spreek over Job 1:20-22 wordt geciteerd: Job komt onder God. Hij heeft geen kritiek op God. Hij is niet moedeloos, hij is niet uit het veld geslagen. ... Job mag hier indringen in de heilge-heimen Gods.

Uit het kerkelijk leven (1964-1992) worden tal van sprekende herinneringen opgehaald. Oud .J.B.v.d.Ham waarschuwde: Velen spreken veel en uitgebreid van hun bekering en hun geestelijke ervaringen, verhalen dit telkens, en dikwijls wordt dat tot een maatstaf gesteld voor anderen ... Daardoor wordt men onvruchtbaar voor anderen en voor zichzelf. Bij het 25 jarig ambtsjubleum zegt ds. Blom o.a.: Alles klaagt mij aan: mijn trouweloosheid en mijn harteloosheid. Ik moest veel meer bewogenheid hebben en veel meer gebed. Maar dit ligt toch in het diepste van mij: de begeerte om voort te gaan... Om de gunst van de Heere te ervaren op de plaats waar God mij stelde.

Tijdens kerkvisitatie wordt gesproken over de vrucht op de prediking. Gezegd werd: De kerkenraad bedoelt niet een negatief beeld van de gemeente te geven, maar de algemeen heersende geesteloosheid gaat ook Meerkerk niet voorbij. Er is weinig beleving van de nood van het onbekeerde leven.

Van de laatste jaren 1992-2000 schrijven ds. E. Hakvoort en ds. B. L. C. Aamoudse iets over hun levensleiding. Enkele indringende stukjes uit hun prediking wordt aangehaald.

In het verenigingsleven worden vele activiteiten en namen genoemd. Het was nog de tijd dat de burgemeester de jaarvergadering bezocht. Heel mooi is dat er vanaf 1938 ook een zondagsschool is. Na de Kerstfeestviering was er één moeder die altijd kwam bedanken. Een onderwijzer vraagt de ouders om toch nooit het gebed te vergeten. Onbekwame onderwijzers hebben de leiding van de Heilige Geest zo nodig: om de kinderen naar Gods Woord in alle eenvoud voor te stellen, dat de dienst van de wereld en van de satan zo ’n harde dienst is, al lijkt de wereld nog zo mooi. En daarrtegenover, dat de dienst van de Heere zo ’n heerlijke dienst is.

Het boek bevat een viertal preken. Ds. P. d. Groot heeft een preek geschreven over de levendmaking van een zondaar met Christus (Ef.2:3b-5). Van ds. G. Blom is een preek opgenomen over de lotgevallen van de rechtvaardige (Ps.34:20). Over de Kananése vrouw in haar geloofsoefening (Mat. 15:28) schrijft ds. E. Hakvoort. De geschiedenis van de koningin van Scheba die tot Salomo komt (1 Kon. 10:1-13) wordt door ds. B. L. C. Aamoudse verklaard. Helaas ontbreekt een preek van ds. H. v. d. Ham. Ik hoorde eens hoe een lees-preek van hem over de brede en de smalle weg tot eeuwige zegen was. Als laatste is een leerzame lezing van oud. J. B. v. d. Ham over het huisbezoek opgenomen. Daar kunnen ambtsdragers en gemeenteleden een goede geestelijke voorbereiding mee houden.

Onopgesmukt wordt in dit boek iets verteld over het leven met de Heere. U kunt bestellen bij de kerkenraad van Meerkerk: oud.M.J.d.Hartog, Raadhuisstraat 79, 4245 KG Leerbroek, tel. (0345) 599 260. De kosten zijn slechts f25,00.

Het gaat er niet om of er een rijk geestelijk leven was, maar of het echt was. Velen hebben de herinnering aan de arbeid van ds.G.Blom in Nieuwpoort. Zeker voor hen is het boekje een mooi cadeau. Velen zijn inmiddels weggevallen. Oud. W. C. Scherpenzeel heeft het verschijnen van dit boek niet meer meegemaakt. Al de ambtelijke arbeid is bedoeld om het geloof na te volgen. Ds. v.d.Ham schrijft Hoe zinvol en nodig is het Gods daden te vertellen aan de jonge mensen, opdat zij de Heere nodig krijgen en Hem leren vrezen en liefhebben - van geslachte tot geslacht... Er is toekomst voor de jeugd...Wij vallen tegen en de Heere valt mee... Dat is een wonder... Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 juli 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Van geslachte tot geslacht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 juli 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken