Bekijk het origineel

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BOEKBESPREKINGEN

4 minuten leestijd

Bij de uitgeverij Lectori Salutem zijn weer een aantal brochures verschenen die wij graag kort bij u aankondigen.

Nr. 95 Ds. J.C. Meeuse, Waarom naar de belijdeniscatechisatie?

Overwegingen ten aanzien van het al of niet gaan naar de belijdeniscatechisatie.

Geschreven voor oudere catechisanten die met vragen omtrent deze gewichtige zaak lopen. De brochure bestaat uit twee delen: Waarom wel naar de belijdeniscatechisatie? Waarom niet naar de belijdeniscatechisatie? Prijs f. 3,50.

Nr. 97 Wilhelmus Schortinghuis, Inleiding tot het innige christendom.

Verschenen in 1740. Schortinghuis drong aan op een bevindelijke, separerende prediking, hij drong aan op wedergeboorte en bekering, op een ’inwendig christendom’. Gedichten. Prijst. 3,50.

Nr. 98 Johannes Sluiter,

Vernederd Nederland of Klacht over Nederlands zonden, gestraft door de sterfte onder het rundervee.

Gedichten. Actueel gezien de MKZ die nog maar net achter ons ligt. Begin 18e eeuw werden er tienduizenden stuks vee getroffen door runderpest. Pas na zeven jaar was de epidemie uitgewoed. Prijsf. 4,50.

Nr. 99 Hermannus Witsius,

Zielezucht van een verlegen christen.

Gedichten. Verschenen in 1665. Een heel bekend gedicht uit de tijd van de Nadere Reformatie aangaande de geestelijke verlating. De benauwde christen zucht of hij nog gehoor mag vinden en tegelijkertijd ligt er in het uitstorten van de klacht nog zoetheid. Het gedicht begint met de bekende regels: Is er nog, o groot Ontfermer, Is er voor een nare kermer, Voor een schreier nog gehoor? Is er nog een open oor? Prijs f. 3,50.

Nr. 100 De Westminster Confessie,

vertaald door J. de Jager. Prijs f. 5,50. Deze Confessie is in 1646 verschenen, aanvaard door de Generale Synode van de Kerk van Schotland in 1647 en hierbij werd verklaard dat deze Confessie gegrond is op Gods Woord en als zeer orthodox moet beoordeeld worden en bekrachtigd bij wet van Parlement in 1649 en 1690.

Nr. 101 Ds. J. Fraanje, Het geestelijk wachtwoord,

Bidstond voor de Noordelijke Particuliere Synode te Utrecht op 2 februari 1937. Doet een blik werpen in het verleden en bevat lessen voor het heden. Prijs f. 3,50. Er kan telefonisch besteld worden: 0180- 622960 of bij Postbus 229, 2990 AE Barendrecht.

Robert Murray McCheyne, De getrouwe Getuige, 165 blz., 14,75 euro, Den Hertog Houten. Dit boek is een nieuw deel in de serie onuitgegeven preken van Robert Murray McCheyne (1813-1843). De preken getuigen van ernst en bewogenheid. Deze bundel van 15 preken is in het Nederlands vertaald door M. Krijgsman. Enkele preken uit deze uitgave zijn nooit in het Engels uitgegeven en werden direct vertaald uit het handschrift van McCheyne. In dit boek treffen we enkele bijzondere preken aan: de intrede preek van McCheyne over Jesaja 61:1-3, de proefpreek over Lucas 15:1-10 en de laatste preek van McCheyne over Romeinen 9:22 en 23 getiteld ’De vaten des toorns tot het verderf toebereid.’ We willen het slot weergeven van deze laatste preek: Ten slotte, de ondergang van de vaten des toorns zal geen smart zijn voor de vaten der barmhartigheid. Ik heb al eens hierover tot u gesproken, maar ik wil er u nogmaals aan herinneren. De verlosten zullen geen tranen hebben om te schreien, en hier is de reden: juist de ondergang van de goddelozen maakt de rijkdom der Goddelijk genade bekend. O, mijn gelovige broeders, het zal een ontzaglijke dag zijn wanneer wij niet zullen wenen als wij hen zullen zien omkomen. De dag komt snel dichterbij, de dag waarop geen waterbeken meer uit onze ogen zullen afvlieten, omdat zij Gods wet niet onderhouden. Maar o, broeders, laat ons wenen totdat die dag komt; want ook al zal God verheerlijkt worden in de ondergang van de vaten des toorns, toch zal Hij meer verheerlijkt worden als Hij vaten der barmhartigheid van hen maakt. De Heere zegene Zijn eigen Woord. Amen. McCheyne mocht door genade een getrouwe getuige van de getrouwe Getuige zijn. De Heere zegene de lezing van de nu uitgegeven preken.

Ds. J.J. van Eckeveld, Brieven aan de zeven gemeenten, 106 blz., 10,66 euro, Den Hertog Houten. Deze Bijbelstudies verschenen eerder in De Saambinder. De inhoud van de brieven is waarschuwend en vertroostend. Er is al veel over de brieven aan de zeven gemeenten gepubliceerd. Dat neemt niet weg dat ook de nu verschenen meditaties goede en leerzame zaken bevatten. Neem en lees.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 januari 2002

Bewaar het pand | 12 Pagina's

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 januari 2002

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken