Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

MEDITATIE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

MEDITATIE

Een wonderlijke Heelmeester

4 minuten leestijd

“Door Wiens striemen gij genezen zijt”

Petrus richt zich tot slaven. Zij werden vaak wreed behandeld. De apostel spoort niet aan om zich te verzetten. Hij wekt hen op tot onderdanigheid. Dat zal hen niet moeilijk vallen als ze letten op de striemen van Christus. Het lijden van de Middelaar draagt rijke vrucht in het dagelijkse leven. Want in Zijn lijdensgang heeft Christus een voorbeeld nagelaten, om Zijn voetstappen na te volgen. Zal die genade in ons leven openbaar worden, dan moet er geheiligde kennis zijn van de Borgtocht van Christus. Waarom Jezus die striemen kreeg; wat de oorzaak en het doel er van is. Wat zijn striemen? Wonden die door geselslagen zijn opgelopen. Jezus droeg in Zijn lichaam verschillende striemen. Een geseling was zeer pijnlijk. Men stond voorover gebogen; het lichaam strak gespannen. Met riemen vol haken sloeg men op de ontblote rug. De huid barstte open en werd één en al bloed. Die striemen kreeg Jezus, zodat Hij klagen kon: “Ploegers hebben op Mijn rug geploegd. Zij hebben hun voren lang getogen.”

Waarlijk Hij is de Man van smarten! Met die gestriemde rug moest Jezus Zijn kruis dragen. Zo bracht Hij onze zonden op het hout. Hij nam het op Zich. Als het gewillig Godslam heeft Hij ze weggedragen. Zijn uw zonden er ook bij? Werd dit Offerlam voor u nodig vanwege uw niet te betalen schuld? We kunnen onze zonden niet wegpoetsen, niet wegbidden; we kunnen ze slechts meegeven aan Christus Die ze op het vloekhout heeft gebracht. Hoe? Door ze te belijden met de erkenning dat ik Hem door al mijn zonden die smarten heb aangedaan.

In die striemen ligt het ganse lijden van Christus samengevat. Hij is ook naar de ziel gestriemd. Het ongeloof bij Zijn discipelen; de verwerping door Zijn volk. Hij is gestriemd door hoon en smaad. De kus van Judas, de verloochening door Petrus en dan die Godsverlating... Christus is door dat alles gestriemd geworden om als Borg voor de zonden van Zijn volk te lijden. Die striemen deden Hem bloeden. En dat bloed reinigt en geneest.

Wat wordt deze gestriemde Christus dierbaar voor de Zijnen. Hij heeft immers de slagen opgevangen die zij hadden verdiend? Met welk een uitnemende liefde zijn ze bemind! En wat een rijke weldaad mogen ze door dat lijden ontvangen!

Genezing is een groot goed voor degenen die ziek zijn. Als we lijden aan een ongeneeslijke kwaal is genezing een kostelijke zaak. Verlangt u in geestelijk opzicht naar genezing? Roept u tot de Heere: genees mij, red mijn leven? Die hun geestelijke dood hebben leren kennen door het ontdekkende werk van Gods Geest, leren hun diepe verlorenheid kennen. Zij kregen de grote breuk te zien die er ligt tussen God en hun ziel. Er is geen helen aan. Je probeert het op allerlei manieren, maar de kwaal wordt erger. Ik ben het waard gestriemd te worden door de slagen van Gods eisende gerechtigheid. Wie dat belijdt, krijgt door Gods genade zicht op de striemen van Christus. Wendt u maar tot deze Heelmeester!

Deze genezing bevat alle heil, heel de verlossing die Christus heeft verworven. Redding van alle nood en dood. Neemt u tot Hem de toevlucht om die zaligheid in Christus alleen te vinden? Wat een rijke genade als het werk van die Heelmeester mij ten goede komt! Hij liet Zich striemen in hun plaats. Hij ving de striemen van Gods toorn op. Om mijn zonden te vergeven, mijn schuld te bedekken met Zijn zoenoffer.

Deze aanhaling van woorden uit Jesaja 53 is een aansporing tot een nieuw leven voor de gerechtigheid Gods. Wanneer u die genade van de genezing mocht ontvangen; als u de verdienende oorzaak in Zijn striemen hebt gevonden - is er dan niet de begeerte om te leven voor Gods Aangezicht? Genezing door dat bittere lijden - o dan is de vrucht dat de zonde mijn vijand wordt. Vernieuw me naar Uw beeld. Bekeer me opdat ik Uw voetstappen mag navolgen. Begeert u dat oprechte leven? Dan hebt u bij Hem te zijn die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeftop het hout.

Die genezing wordt hier nog maar ten dele genoten. De verdorven natuur blijft opspelen. Het drijft uit naar de lijdende Borg om door Zijn striemen meer gereinigd te worden. Hij geneest liefderijk! Dat doet verlangend uitzien naar die dag waarop niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. Dan zullen ze met al de gezaligden hun Heelmeester aanschouwen en samen roemen in Zijn volbracht werk: door Zijn striemen is ons genezing geworden!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 maart 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

MEDITATIE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 maart 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken