Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

5 minuten leestijd

Dordt voor jou (4)

Dordtse Leerregels H. I paragraaf 8 t/m11

De rivier de Rijn is voor ons land een belangrijke bron van inkomen. Denk alleen al aan de handel, die via deze rivier Europa binnengaat. Als we op een kaart de Rijn volgen, dan zien we dat zij ontspringt in de Bodensee in Zwitserland. Dit meer krijgt haar water van de sneeuw van de bergen. Daar begint de rivier de Rijn en loopt uit in de Noordzee, als een geweldige bron van inkomen. Zo is het ook met de verkiezing Gods. Zij ontspringt op de Bergen Gods en maakt de rivieren Gods vol met water. ( Psalm 65:10) Onze kanttekenaren zeggen, ze maken de rivieren Gods vol van het Woord Gods. Zo is de verkiezing “de fontein van alle zaligmakend goed”, (art.9) Uit deze fontein komt wedergeboorte, geloof, heiliging, zaligmakende gaven en eeuwig leven voort. Deze verkiezing is onvoorwaardelijk en onveranderlijk.

Onvoorwaardelijk

De rivieren van de remonstranten zitten vol onzuiver water. Daarom zijn ze troebel, ondoorzichtig en ingewikkeld. Ze zijn niet gevuld met het zuivere water van Gods Woord. Zij zeggen namelijk dat God de mens op bepaalde voorwaarden verkiest. Voor waarden, waaraan je moet voldoen, om een uitverkorene te zijn. Artikel 9 noemt vier soorten: 1. het voorgezien geloof, d.w.z. God ziet al wie er gaan geloven en die worden uitverkoren; 2. Een bepaalde graad van heiligheid (Richard Baxter), d.w.z. wie zich heiligt wordt uitverkoren; 3. Gebruik van het licht der natuur, d.w.z. als je goed gebruik maakt van de overgebleven Godskennis, dan word je uitverkoren; 4. Bepaalde geschiktheid, bijvoorbeeld van berouw, als je maar genoeg verootmoedigd bent, dan kom je in aanmerking een uitverkorene te zijn. De remonstranten willen zo de mens aanzetten tot activisme. Kortom de mens kiest eerst voor God en daarna kiest God voor die actieve mens. Ten diepste is dit een loochening van onze doodstaat. De verkiezing Gods is eenzijdig en onvoorwaardelijk. Niet uit of om het geloof, maar tot geloof ! De oorzaak van de verkiezing ligt niet in de mens, maar in het welbehagen Gods. God verkiest “enige bepaalde personen”, (art. 10 ) Als schriftbewijs wijst de D.L. ons op Romeinen 9. ( Lees dit hoofdstuk eens rustig door) God kiest een volk, Israel. God kiest bepaalde personen: “Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat” Gods verkiezing is onomkeerbaar, van niemand afhankelijk. Hij wil Abraham, Sara, Rebekka, Izak, Jacob, enz. Hij verhardt Farao. God is God en geen sterveling houdt het tegen Hem uit. Durven wij God, de Soevereine ter verantwoording roepen? Zie Romeinen 9:20 “Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt?” Leer dit eerbiedig te aanvaarden en te aanbidden.

Onveranderlijk

In art.8 lezen wij dat de verkiezing “niet menigerlei is”, d.w.z. niet wisselend of veranderlijk. De remonstranten beweerden, dat iemand zijn verkiezing weer kwijt kon raken.

Alleen degenen, die volharden in het geloof blijven een uitverkorene. Gods besluit is volgens hen, aan veranderingen onderhevig. M.a.w. alles zou afhangen van de mens. Bij deze dwaling blijft altijd onrust over de goede afloop. De rijke jongeling was met al zijn zelfvertrouwen, toch niet echt zeker van zijn zaak. Hij vroeg: “Wat moet ik doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe.” ( Typisch rooms) De D.L. belijden op grond van Gods Woord dat de verkiezing onveranderlijk is. Niemand zal uit het boek des levens geschrapt worden. Het is de troost van Gods Woord, wanneer iemand valt ( David, Petrus), hij toch weer opgericht zal worden. In Jes. 46:10 staat “Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen.” Naar die raad wijst God Zijn kinderen, als alles gaat wankelen. De HEERE zegt tegen Zijn Volk: “Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde”. (Jer.31:3) Of “Ik de HEERE worde niet veranderd, daarom zijt gij o kinderen Jakobs niet verteerd.” (Mal.3:6) Als de vijanden dreigen, in welke stand van het geestelijke leven ( Ik bedoel in het begin of later op de weg naar het hemelse Sion), Christus zegt: “Mijn schapen geef Ik het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn Hand rukken.” ( Joh.10:28,29) Niets zal hen scheiden van de liefde Gods. ( Rom.8:38,39) Veel is er onzeker in het leven van Gods kinderen, wat hun weg betreft, maar hun zaligheid ligt vast in het welbehagen van God. Misschien zeg je, nadat je dit alles hebt gelezen, is dit wel voor mij? Vaststaat dat niemand God zoekt, ook jij niet! Dat iedere zondaar wordt uitgenodigd om tot Hem te komen. Daar krijg je mee te maken. Dat zal je tot schuld worden, als Gods Geest je aanraakt. Werp je dan op de genademiddelen. God heeft je reeds verkoren tot de genademiddelen. Veracht die niet! Zoek de HEERE en leef. Daarin ligt alleen vastheid en echte zekerheid.

Ontvang de hartelijke groeten van jullie vriend,

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken