Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ONTMOETING ONDERWEG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

ONTMOETING ONDERWEG

5 minuten leestijd

Het verenigingsseizoen is weer begonnen. Voor de jeugdverenigingen die aangesloten zijn bij het LCJ betekent dat ook het begin van een nieuw actieseizoen. De opbrengst van de LCJ-actie gaat dit jaar naar Stichting Ontmoeting in Rotterdam.

De Commissie Landelijke Actie (CLA) die deze actie op landelijk niveau coördineert, gebruikt de maanden september en oktober om de jeugd-contacten te informeren over de actie. Per jeugdcontact is een actiestart-avond belegd, waarin zowel CLA als Stichting Ontmoeting de actie starten door middel van een presentatie.

Het project dat met de actie ondersteund wordt, betreft een Diensten-bus voor dak- en thuislozen in Rotterdam. Door middel van dit initiatief wil Ontmoeting óók hen bereiken, die zover afgezonderd zijn dat zij nooit naar het dienstencentrum van de stichting komen. Naast de coördinator van de dienstenbus zullen hulpverleners meegaan om deze doelgroep op te zoeken.

Het LCJ hoopt met deze actieop-brengst zowel de aanschaf van de bus als de kosten van de personele bezetting hiervoor te bekostigen. Op termijn wil de stichting het project middels subsidie vanuit de overheid exploiteren. Het motto waaronder de jeugdverenigingen op plaatselijk niveau actievoeren, luidt “Ontmoeting Onderweg”.

Misión Evangélica Holandesa paea Espana 50 jaar

2002 is het jaar waarin stichting Spaanse Evangelische Zending herdenkt dat zij 50 jaar zendingswerk verricht in het Spaanstalige deel van de wereld.

Pionierswerk van enkele personen, onder wie met name de Chr. Geref. Prof. G. Wisse en Dr Ir. R.H. Borkent, leidde tot de oprichting van de interkerkelijke stichting op 4 juli 1952.

Het was een belangrijk uitgangspunt van de oprichters om vanuit de gezamenlijke kerken der Reformatie het Evangelie onvoorwaardelijk, overeenkomstig het belijden van de Reformatie, te brengen in een land met een toen Rooms-katholieke dictatuur. Spanje, het land waar het werk van deze stichting begon, ging in die tijd gebukt onder een staatskatholicisme en het Franco-regiem, dat meteen het verbod inhield voor alle andere geloofsovertuigingen.

Desondanks begonnen de oprichters reeds enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog contacten te leggen met Spaanse protestanten, die niet de mogelijkheden hadden van bijeenkomsten, kerkgang en vrije meningsuiting. Die contacten verliepen veelal per post.

Dit eenvoudig begin van correspondentie zou leiden tot de eerste vorm van werken: via de verzending van Bijbels en met bemoedigende lectuur werd ingang gevonden in het toen nog voor het bijbelse Evangelie gesloten Spanje. Dit mondde binnen enkele jaren uit in contacten met enkele voorgangers in Spanje. Uitgetreden roomse priesters vroegen hulp, zoals ook onze latere evangelist Valentina Muhoz. Zij waren het ook die de stichting steeds duidelijker deden beseffen dat er in Spanje blijvend hulp nodig was.

Als eerste werker trad Munoz in 1963 in dienst. Later zouden kand. M. Aleman en Drs. B. Coster het zendingswerk in Spanje, dat inmiddels godsdienstvrijheid kent, komen versterken. Deze Nederlandse evangelisten bouwden het lectuurwerk verder uit en ontwikkelden een Bijbelcursuspakket. Daarbij werden nog 2 Spaanse werkers parttime aangetrokken voor de assistentie bij dit werk: Ds. José López en Diego Guirao. Een ontwikkeling van de laatste jaren is het lesgeven op een aantal Bijbel-scholen. Dit wordt door evangelist Coster verricht.

De cursus- en lectuuractiviteiten bleven niet onopgemerkt in de voormalige Spaanse koloniën.

Nog in 20 andere Spaanstalige landen wordt inmiddels gebruik gemaakt van het materiaal van de Spaanse Evangelische Zending, die in de Spaanse taal “Eben Ezer - Cursos Biblicos” genoemd wordt. Kand. Aleman, Ds. Lopéz vanuit Spanje en de heer Haeser behartigen momenteel, samen met enkele vrijwilligers dit werk. Het is daarbij verwonderlijk dat de laatste jaren opnieuw veel belangstelling komt uit een land waarin protestanten ernstig beperkt worden: IN het nog altijd communistische Cuba waar geen Bijbels en Bijbelcommentaren, catechisatiemateriaal te koop is, leidde het aanbod van de Spaanse Evangelische Zending tot massale aanvragen om Bijbels en theologisch materiaal door de straatarme bevolking, maar ook door vele voorgangers uit diverse protestantse denominaties. Alleen al op Cuba zijn er momenteel ruim 6000 contacten, maar ook gaat heel wat materiaal naar Equatoriaal Guinea, Venezuela, Chili, Ecuador, Peru en andere Latijns-Amerikaanse landen.

Het bestuur van de Spaanse Evangelische Zending is altijd van interkerkelijke samenstelling geweest.

Een halve eeuw geven bestuursleden uit de Ned. Herv. Kerk, de Chr. Geref Kerken, de Geref. Gem, de Oud Geref. Gemeenten in Ned. en de Geref. Gem. in Nederland leiding aan dit werk.

Het bestuur heeft gemeend dit feit op gepaste manier te moeten herdenken in het najaar 2002. In Urk, Sliedrecht en Rijssen worden resp. op 28 september, 5 en 10 oktober zangavonden en meditatieve bijeenkomsten georganiseerd.

Een Jubileumactie wordt daarbij gestart voor een mogelijk nieuw zen-dingsproject in Spanje, waarover besprekingen in een vergevorderd stadium zijn. tevens wordt een dubbeldik jubileumnummer van ons blad, de Zendingsbode, uitgebracht.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 oktober 2002

Bewaar het pand | 12 Pagina's

ONTMOETING ONDERWEG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 oktober 2002

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken