Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DANKEN EN BIDDEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DANKEN EN BIDDEN

6 minuten leestijd

Het formulier sluit af met het dankgebed. Opvallend is dat dit gebed gericht is tot de barmhartige God en Vader. En niet tot Christus. Zeker is door Christus alle heil en alzo ook het avondmaal, maar de Vader is de Oorsprong en Oorzaak van alles.

Zodat Hem alle dank toekomt. Benadrukt wordt wat de Vader gedaan en gegeven heeft. Zijn eniggeboren Zoon. Een waarachtig geloof en het Heilig Avondmaal. Deze drie weldaden blijken in de avondmaalsviering. Hoe duidelijk wordt dit aangegeven en in het gebed beleden. God de Vader heeft Zijn eniggeboren Zoon tot een Middelaar gegeven.

Als Middelaar werd Hij ambtelijk gesteld en ging Hij als Middelaar optreden. En door zo’n Zelfovergave is Hij geworden tot een offer geschonken voor onze zonden. Daardoor vond bevrijding van zonden plaats. Maar er is nog meer. Vandaar dat er staat: Hij is geworden tot spijs en drank ten eeuwige leven. Zijn vlees is waarlijk spijs en Zijn bloed is waarlijk drank. Door Zijn voeden en laven leven de Zijnen tot in eeuwigheid. Welk een genade. Onverdiend, maar verdiend. Geschonken naar ’s Heeren wil. Gedankt wordt ook voor de gave van het waarachtig geloof, want daardoor wordt men zulke weldaden deelachtig. Onmisbaar is het geloof om ’s Heeren weldaden te bezitten. Daar nu het geloof en het geloven geen mensenwerk zijn, wordt de Heere ootmoedig gedankt. Want de weldaad des geloofs wordt als gave van de Heere door de Heilige Geest in het hart gewerkt, en is onmisbaar om in het volbrachte werk van Christus te delen. Nu is het avondmaal ook ’s Heeren gave. God de Vader heeft Zijn Zoon het laten instellen. Christus handelde naar de wil, in opdracht van de Vader. Vandaar dat het avondmaal een Goddelijke instelling is. Met nadruk wordt beleden: laten verordenen. Bevelen. Dus het mag niet nagelaten worden. De viering van het heilig avondmaal moet regelmatig plaatsvinden en de tafel moet gevuld worden met hen, die weet hebben van deze heilszaak: Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Het liefdesbevel wijst ook op versterking van het geloof in de Heere en Zijn weldaden. Welk een liefde. Welk een zorg van de Heere. De Heere voor dit alles te danken is betamelijk. Vandaar dat het gebed ook begint met de woorden ‘wij danken U van ganser harte’. Dit kan de vraag oproepen. Is men altijd op die toonhoogte? Zeker niet. Maar dat neemt niet weg de hartelijke gezindheid. Laten we onthouden hoe het gebed begint: O, almachtige en barmhartige Vader. De aanspraak moet al leiden tot hartelijke dank. Want alleen door de Zelfbekendmaking en werking door Woord en Geest wordt de aanspraak, de aanspraak van het leven. Nu vervult de God en Vader van de Heere Jezus Christus ook het hart met Zijn genade. Aanbiddende verwondering dient er ook te zijn als het gaat over Zijn barmhartigheid. Barmhartigheid die grondeloos is. Zo onpeilbaar diep, dat ze maat noch perk, noch peil heeft. Kan men tot die verering van God de Vader niet komen, dan wil de Heere het hart daar brengen. En dat niet eenmaal, maar gedurig. Door de Heilige Geest gaan hart en oog, hart en mond samen.

Hij is immer de Geest der genade en der gebeden. Naast de dankzegging is er gebed. Terecht staat in onze Catechismus dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is.

In het gebed wordt gedankt voor ’s Heeren liefde, daarna wordt een beroep gedaan op de genade van de Heere. Zijn zegen moet het leven beheersen. Want ernstig voornemen om waarachtige dankbaarheid jegens God met heel het hart te bewijzen, wordt steeds onderbroken. De beïnvloeding van de wereld kan er zijn, de beheersing van vele dingen. De verkeerdheid van het hart, de aanvechtingen en ingevingen van de Boze. Het ongeloof kan werken en verzoekingen blijven niet uit. Dit alles leidt tot het gebed. Bijzonder na de viering van het avondmaal. Welk een gebed lezen we: wij bidden U, o getrouwe God en Vader, dat Gij door de werking van Uw Heiligen Geest, de gedachtenis van onzen Heere Jezus Christus en de verkondiging van Zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door Hem Uw lieven Zoon Jezus Christus in Wiens Naam wij onze gebeden besluiten, gelijk Hij ons geleerd heeft, en dan volgt Het geschonken: Onze Vader.

Hartelijk wordt gebeden om de uitwerking van het avondmaal in het leven. Het adres is de trouwe God en Vader. Welk een belijden. Wat ligt er in het Vaderschap van de Heere besloten. Wat wordt er van Hem bekendgemaakt. Het is vastgelegd in Zijn onveranderlijke woord. Daarin heeft de Heere ook verklaard, wat de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van Zijn dood doen. Door de machtige werking van de Heilige Geest komt veel tot stand. Namelijk groei in het geloof en in de beleving van de gemeenschap met Christus. De ware avondmaalgangers verstaan het steeds meer dat de zegen van de viering van het avondmaal het leven moet beheersen. En dat niet bij momenten maar van ogenblik tot ogenblik. Zelf zijn ze daartoe onmachtig. Maar nu is er de belofte van de Heere. Om de vervulling, de verwerkelijking daarvan mag gebeden worden. Door de Heilige Geest vindt de geloofsgroei plaats en daardoor gaat men geloven en wordt men almeer aan de Heere verbonden. Avondmaalgangers: laat het bij ons zijn dat er gebeden mag worden om deze rijke genade van de Heere. Hij zegt het: Uw vrucht wordt uit Mij gevonden. Hierdoor wordt bevestigd wat er staat: een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Vandaar dat het volmaakte gebed ook wijst op de toekomst, namelijk ’s Heeren Koninkrijk. De Heerlijkheid en de kracht ervan. Tot in alle eeuwigheid. Dan zal er zijn de bruiloft van het Lam. Dit gebeurt. In Openbaringen 19 wordt aangegeven dat er bange tijden aan het einde van de wereld en aan de eeuwige zaligheid vooraf zullen gaan. Maar niet te verwoorden heerlijkheid zullen de bruiloftsgasten kennen. Het staat vast! De woorden van de Heere zijn waarachtig. Onbedrieglijk. Zij worden vervuld. Men mag er zich op verlaten. Geloofd zij de Heere, de God van Israel, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid en al het volk zegge: amen. Hallelujah! Psalm 106: 48 Want: zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Openb 19: 9a

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 maart 2004

Bewaar het pand | 12 Pagina's

DANKEN EN BIDDEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 maart 2004

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken