Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

MEDITATIE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

MEDITATIE

7 minuten leestijd

...en Zijn Zoon uit de hemelen verwachten.., Die ons verlost van de toekomende toorn.

Hoop doet leven....hoe vaak blijkt niet dat dit gezegde veel waarheid bevat. Maar....wanneer we het omkeren blijkt dat het in het verband van onze tekst nog duidelijker bewaarheid wordt. LEVEN DOET HOPEN. In de bekering van de gelovigen van Thessalonica zien we dat immers duidelijk. Zij zijn wedergeboren door het Woord en de Heilige Geest. Dat betekent dat zij van dood levend zijn geworden. Dat zij het leven der genade mogen kennen. In vers 9 staat dat ze bekeerd zijn van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Dus...de bekering tot de levende God had ook het nieuwe, geestelijke leven gebracht en gewerkt in de harten. Dat leven krijgt nu zijn spits in het verwachten. Het woordje ‘en’ in het Grieks kan ook vertaald worden door ‘ook’. Uit de bekering tot God volgt ook de verwachting.

Daar was ook de oproep van Christus op gericht: “Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij”. Verwachten is een belangrijk woord in de Bijbel. Het is heel iets anders dan ons woord wachten of afwachten. We zeggen wel eens dat we eerst maar eens een afwachtende houding zullen aannemen. Dan betekent het zo iets als ‘even aanzien’. Nu dit bijbelse woord verwachten is totaal iets anders. Het betekent eigenlijk: als maar op iets gericht zijn, als maar bij iets blijven en sterkt geconcentreerd zijn op. Zo wordt nu dus de houding van de gelovigen in Thessalonica omschreven.

Zij zijn sterk geconcentreerd op de Zoon van God. Zij verwachten Hem uit de hemelen. Gods Woord predikt hen en ons de komst van Christus op de wolken. Zoals nu een bruid in spanning uitziet en verlangt naar de komst van haar bruidegom, zo moet ook de houding zijn van Gods Kerk. De Kerk is toch de bruid van de hemelse Bruidegom.

Na de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren is er een wachtenstijd aangebroken voor de Kerk. Waarop is die verwachting gegrond? Op het werk van Christus. Paulus verwijst naar Pasen. Christus is uit de doden opgewekt. Christus was voor zulke aards gebonden mensen als wij zijn, de dood ingegaan. Dat deed Hij opdat een wederhorig kroost altijd bij God zou wonen. Daarom overwon Hij de dood en stond op uit de doden. Daarom kan Hij de dood in het hart en leven van zondaren overwinnen en hen Zijn gerechtigheid schenken.

Welnu, dat is de rechtsgrond voor de verwachting van Gods Kerk. Dat waarborgt een heerlijke oogst. Luister maar hoe de apostel heerlijk getuigt van de toekomst. Deze Jezus verlost van de toekomende toorn.

We zien dat ondanks dat er in de 2e Wereldoorlog 6 miljoen joden zijn omgebracht, nog steeds de verwachting in deze wereld is van een vooruitgang. Velen hebben toch nog weer een verwachting dat het allemaal toch nog eenmaal goed zal komen. Al zijn er ook velen wier levensinstelling duidelijk is: laat ons eten en drinken en vrolijk zijn.

De Heere leert ons dat er sprake is van een toekomende toorn. Een toorn, die op ons afkomt, die er aan komt, die al onderweg is.

Dat is niet de toorn van de islam of het extremisme of van terroristen. Nee, hier wordt gesproken van de toorn van God. De God, Die zo oneindig, machtig en groot is. Zo zelfs dat Hij Zijn eigen Zoon uit de doden heeft opgewekt. Daarom moet de Heere komen ten gerichte.

God laat niet met Zich spotten. Zie wat daarom Christus op Golgotha moest ondergaan toen de toorn van God Zich ontlaadde op Hem! Zei Christus Zelf niet: Als dit aan het groene hout geschiedt, wat zal aan het dorre geschieden?

God toornt over de zonde. De zonde die op aarde gekomen is. Daarom worden we van nature allemaal als “kinderen des toorns” in het doopformulier bestempeld. Nu is echter die toorn van God nog ingehouden, maar... het is een toekomende, een op ons afkomende toorn, die bij de wederkomst van Christus volle werkelijkheid zal worden.

Maar....er is nog meer van de wederkomst te zeggen als dit! Paulus schrijft aan de Thessalonicensen, die Christus uit de hemelen verwachten, dat Hij verlost van de toekomende toorn. De wederkomst, het gericht dat dan gehouden zal worden over alle levenden en doden, zal voor hen verlossing betekenen.

LEVEN DOET HOPEN. Worden zij verlost van de toekomende toorn omdat zij hopen en verwachten? Nee, het is enkel en alleen gegrond op het werk van de Middelaar en Borg, de Heere Jezus Christus. Hij verlost van de toekomende toorn. Maar wat ligt er dan juist een vastheid en kracht in dit woord. Want Hij kan wijzen op Zijn doorboorde handen en vergoten bloed, op Zijn overwinning op dood en graf. Dat bloed is zo krachtig en reinigend en verlossend, dat het ook verlost van de toekomende toorn. Die overwinning is zo groot dat het kan voor de grootste der zondaren.

U niet, ik niet...wij zullen niet kunnen bestaan als Gods toorn ontvlamt. Maar de Christus mag gepredikt worden als de Zoon uit de hemelen, Die komt en Die ook verlost van de toekomende toorn. Zijn zoen en kruisverdiensten zijn het waardoor de hitte van Gods gramschap is geblust. Daarom wie in Christus Jezus zijn, wie in Zijn heilswerk begrepen zijn, zullen daarom gespaard worden in het gericht. De Heere verlost en spaart het volk dat op Zijn Naam betrouwt, het zal door Hem in gunst beschouwd, NIET schuldig zijn verklaard. Is daarin en daarmee uw leven getekend?

Al fluistert de duivel misschien u in dat uw zonden te groot en te veel zijn, wijs hem dan op wat hier in 1 Thessalonicensen staat. Daar kan hij nooit tegenop. Hij is immers de grote verliezer en Christus de Overwinnaar.

Maar...nog een paar vragen! Hoe komt het toch dat er zo weinig toekomstverwachting is in de Kerk? Hoe staat het met uw en jouw verwachting? Hebben velen niet een afwachtende houding aangenomen, terwijl er geen levende verwachting is? Moest er juist na Pinksteren niet veel meer een sterk geconcentreerd leven zijn in de stellige verwachting van Gods Zoon uit de hemelen? Dat dit zo weinig leeft...komt dat niet door de grote zorgeloosheid en het materialisme en het individualisme dat zich van velen heeft meester gemaakt? Als we zo rijk zijn in ons zelf en zo tevreden zijn met ons zelf en onze vooruitzichten....zal er geen verwachting zijn en geen uitzien naar de rijkdom die in Christus Jezus is. Daarom is het zo nodig ons hierop te onderzoeken. Want het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. Door het gericht en de loutering gaat het voor Gods kinderen tot de eeuwige gelukzaligheid. Zij mogen naar Zijn belofte uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar voor de onbekeerden. Voor al degenen, die niet in Christus Jezus zijn, gaat het tot de eeuwige rampzaligheid.

We zullen daarom ook verantwoording moeten afleggen over het gepredikte Woord dat onder ons en door ons gebracht is. De Heere komt erop terug bij de hoorders en bij de predikers. Wat heeft dat in ons persoonlijk leven gedaan? Wat heeft het uitgewerkt in uw en mijn leven?

De kerk is geen gezelligheidsbeweging, maar de werkvloer van de Heilige Geest waar de eeuwigheidbeslissingen vallen. Laat u daarom niet misleiden door de waan van iedere dag, de media die het alleen maar hebben over het hier en nu. Hij komt, Hij komt om d’aard te richten. Daarom.... Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zo wekt u, zo dringt u als Redder Gods Zoon, eer Hij u als Rechter komt richten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juni 2006

Bewaar het pand | 12 Pagina's

MEDITATIE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juni 2006

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken