Bekijk het origineel

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BOEKBESPREKINGEN

4 minuten leestijd

Dr. J.C. Borst, Naomi, paperback, 172 blz.,17,50, Uitgeverij Groen, Heerenveen, ISBN 90-5829-197-9. De ondertitel luidt: “Incest brak haar geluk.” De auteur is gepromoveerd op een onderzoek naar incestdaders (‘Gij zijt die man!’), hij is predikant (PKN), docent aan de pabo van de Christelijke Hogeschool Ede en hoogleraar praktische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Hiervoor is hij tien jaar gevangenispredikant geweest in Rotterdam en Zutphen en diende hij de gemeente van Apeldoorn. Sinds 1998 is hij parttime verbonden aan de gemeente van Welsum. In het voorwoord staat dat gemiddeld twee kinderen per basisschoolgroep (van dertig kinderen) slachtoffer zijn van incest. In dit indringende boek wordt de bittere werkelijkheid getekend die helaas ook in onze kringen voorkomt. Onder christenen blijkt incest niet minder voor te komen dan onder niet- christenen. Borst geeft de volgende definitie van incest: “Incest is het misbruik van macht en vertrouwen door een ouder, gezinsof familielid ten opzichte van een kind in de vorm van seksuele handelingen of pogingen daartoe, meestal onder druk van geheimhouding.” De daders zijn vaak mensen met twee levens: een gerespecteerde positie in samenleving en kerk, maar met perverse driften waaraan toegegeven wordt. Het boek is met veel kennis van zaken geschreven. Waar incest uit voortkomt wordt beschreven en wat het teweegbrengt. Ook schuldbelijdenis, verzoening en vergeving komen aan de orde. Wie met incest te maken krijgt doet er goed aan dit boek ter hand te nemen.

Jaarboek 2007

Het Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2007 is enige tijd geleden verschenen. Ook dit jaar is het weer keurig verzorgd door Uitgeverij Buijten & Schipperheijn, Amsterdam. Het bevat een schat aan gegevens wat ons kerkelijk leven betreft.

Redactie: di. G.M.P. van der Linden, R.W.J Soeters en H.J.Th. Velema. Het Jaarboek is een onmisbare vraagbaak die we van harte aanbevelen. Prijs: € 9,50.

Dr. A. de Reuver, Calvijns gebedsleer, Uitgave Willem de Zwijgerstichting, Postbus 40082, 7504 RB Enschede, pocket, 47 blz.,4,30. De ondertitel luidt: ‘Venster op zijn vroomheid.’ De auteur schrijft in de inleiding dat het gros van de mensen niet meer bidt. We leven in een geseculariseerde samenleving. Velen leven zonder God en zonder gebed. De moderne wetenschap reduceert de werkelijkheid tot wat zichtbaar, telbaar en aantoonbaar is. Men heeft afgerekend met een God Die leeft en luistert. Waarom zou men dan nog bidden? Het leven wordt door velen als maakbaar beschouwd en bidden wordt als een achterhaalde zaak gezien. Ook vinden velen het moeilijk in de chaos van rampen, oorlog en geweld God te ontdekken. Waar is het hart van God als we Zijn hand niet kunnen waarnemen? Ook bedreigen de vaart (de gejaagdheid van dit leven) en de welvaart het gebed. Iemand heeft eens gezegd: De primitieve mens heeft geen horloge, maar wel alle tijd; de moderne mens heeft wel een horloge, maar nooit tijd. Bidden betekent voor velen maar oponthoud, tijdverlies en belemmering van de vooruitgang. Het is een goede zaak zich te verdiepen in de gebedsleer van Calvijn. Daartoe kan dit geschriftje zeker diensten bewijzen. Er wordt ondermeer over het zelfmishagen geschreven. Het zelfmishagen vormt een wezenlijk onderdeel van het gebed. Het zelfmishagen is naar het gevoelen van Calvijn pas dan oprecht, wanneer het gepaard gaat met het gelovig gebed dat van God geen kwaad kan denken. Tenslotte geven we een citaat van blz. 27: “Samenvattend kunnen we stellen dat gebed zonder boete vermetel is, maar dat boete zonder een gelovig pleidooi op genade geveinsd is en vergeefs. In Calvijns eigen gebeden komt deze samenhang herhaaldelijk aan het licht. Zo ook in het volgende fragment: ‘Almachtige God! Wij zijn van alle aanvang af verloren geweest, maar Gij besloot Uw hand tot ons uit te strekken en ons tot het heil terug te roepen door de genade van uw Zoon. Wij echter hielden nochtans niet op, ons dagelijks opnieuw in het verderf te storten. Daarom bidden wij U, geef dat wij door onze zonde uw toorn niet ten einde toe uitdagen, opdat de barmhartigheid die Gij ons betoonde toen Gij ons tot kinderen hebt aangenomen, niet van ons zal wijken.’”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juni 2007

Bewaar het pand | 12 Pagina's

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juni 2007

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken