Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Kinderdoop

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Kinderdoop

7 minuten leestijd

Over de kinderdoop is heel wat te doen in onze tijd. Ook in onze kringen komt het voor dat er vraagtekens achter de kinderdoop gezet worden. Er wordt gepleit voor de geloofsdoop met een vurigheid die we bij Bunyan en Philpot ten enenmale niet aantreffen. We zouden hier de vraag kunnen stellen of men de prediking van Bunyan en Philpot net zo vurig verdedigt als de kinderdoop. Er valt te vrezen van niet. Omdat er vraagtekens gezet worden achter de kinderdoop is het een goede zaak kennis te nemen van de inhoud van het boekje van ds. Van Amstel dat opnieuw herdrukt is.

Geen tekst

Tegenstanders van de kinderdoop komen altijd met het argument dat er geen letterlijke tekst in de Bijbel staat die opdracht geeft tot het dopen van kinderen. Nergens treffen we een gebod aan om kinderen te dopen, zo zegt men dan. Ds. Van Amstel wijst er terecht op (blz. 12) dat er ook nergens een gebod is te vinden dat vrouwen aan het sacrament van het Heilig Avondmaal dienen deel te nemen. De Heere heeft het avondmaal immers ingesteld met Zijn discipelen. Dat waren allemaal mannen. Maar niemand twijfelt er toch aan of vrouwen wel aan het Avondmaal mogen deelnemen. Er schreef zelfs iemand een boekje met als titel: “Het Nieuwe Testament over de kinderdoop”. Dat boekje bevat alleen blanco bladzijden. Dat betekent dat er over de kinderdoop niets in de Bijbel te vinden zou zijn. De voorstanders van de geloofsdoop zeggen dat er juist wel veel over de volwassendoop in de Bijbel staat. Daarom stellen zij dat zij die de kinderdoop ondergaan hebben en tot geloof zijn gekomen nu volwassen gedoopt zouden moeten worden. We lazen zelfs in de krant dat de gedachte naar voren is gekomen dat de geloofsdoop een bevestiging zou zijn van de kinderdoop. Zo zou de kerk de geloofsdoop kunnen aanvaarden als een mogelijkheid in haar midden. Voorstanders van de geloofsdoop komen met deze tekst naar voren: “Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” Maar deze tekst staat in het verband van de prediking van het Evangelie aan alle volkeren.

Het verbond

Wanneer het gaat over de kinderdop en de geloofsdoop dienen we de eenheid van het Oude en Nieuwe testament in het oog te houden alsook het verbond van God. Antwoord 74 van de Heidel-bergse Catechismus zegt duidelijk op de vraag of ook de jonge kinderen gedoopt moeten worden: “Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus’ bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de Besnijdenis geschied is, voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is.” De HEERE treedt in het genadeverbond niet alleen de volwassenen tegemoet, maar ook de kinderen, tot de allerkleinsten toe. Die lijn loop door in het Nieuwe testament. Petrus zegt in Hand. 2:39 “Want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal.” Als de belofte van het genadeverbond de kinderen toekomt, dan komt ook het teken en zegel van het genadeverbond de kinderen toe. Dan dienen zij gedoopt te worden. We lezen ervan dat de huisgezinnen van Lydia en de stokbewaarder gedoopt worden. Net zoals bij Abraham, hoort het hele gezin erbij (blz. 16).

Doop in plaats van besnijdenis

Sommigen stellen de vraag: waar staat dat in de Bijbel, dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is? In Kolos-se waren er mensen die zeiden dat het niet genoeg was tot geloof gekomen te zijn en gedoopt te zijn, je moest ook nog besneden worden. Daarop schrijft de apostel Paulus aan de Kolossenzen dat zij al besneden zijn. We lezen op blz. 17 “Want toen u gedoopt bent, is met u hetzelfde gebeurd als met de besnijdenis. U hebt het teken van het verbond ontvangen. Daarom moet u niet luisteren naar de dwaalleraars, maar naar het Evangelie. U bent gedoopt en dat betekent dat u besneden bent. Want, om het nu maar met ronde woorden te zeggen, de doop is gekomen in de plaats van de besnijdenis. Bij de besnijdenis was het teken bloedig, nu is het teken zonder bloed, want het bloed van Jezus Christus is gestort. De doop is niet alleen maar in de plaats gekomen van de besnijdenis, maar is er zelfs de vervulling van. Het betekent nu in wezen nog veel meer. Het wijst rechtstreeks heen naar het bloed van het Lam! Zoals in het Oude Testament de besnijdenis het teken (en zegel) was van Gods verbond, zo is in het Nieuwe Testament de doop het teken van het verbond.” Op blz. 18 concludeert ds. Van Amstel:

“Omdat de kinderen bij het verbond horen, moeten zij gedoopt worden, zo belijdt de kerk der reformatie op grond van de Schrift.”

Wedergeboorte

Het is met de doop niet in orde met een mens, men is niet klaar wanneer men gedoopt is. Het toepassende werk van de Heilige Geest is nodig. Het wonder van de wedergeboorte is onmisbaar. Wij met onze kinderen zijn van nature kinderen des toorns. De Heilige Geest maakt in de weg van wedergeboorte en bekering van kinderen des toorns tot kinderen van God. Het is nodig opnieuw geboren te worden, een nieuw mens, een totaal nieuw mens te worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. We lezen op blz. 71 “Hij kan het doen, wil het doen en zal het doen. Hij is God.”

Overdoop?

Wanneer je als zuigeling gedoopt bent, mag je je dan laten overdopen? Je hebt er als zuigeling toch niet om gevraagd gedoopt te worden? Het is toch veel echter als volwasssene naar eigen overtuiging gedoopt te worden? In de Bijbel staan besnijdenis en doop niet los van elkaar. Het geheel van de Schrift dient dan ook te spreken. Wanneer de christenen te Kolosse worden aangevallen dat zij geen echte christenen zijn omdat zij niet besneden zijn zegt Paulus dat zij wel echte christenen zijn, zij zijn besneden toen zij gedoopt werden. We lezen in art. 34 NGB “Daarenboven, hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen; welke de oorzaak is, waarom de heilige Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus, Kol. 2:11.” De doop doet hetzelfde als de besnijdenis. Daar gaat het om. We lezen op blz. 80 “De heilige doop mag je maar één keer ontvangen, omdat God in één keer je alles heeft toegezegd en Zijn Woord, Zijn beloftewoord, eens en voorgoed geldt.” Eens gedoopt blijft gedoopt. De doop is niet het teken van wat God aan de ziel van het kind heeft gedaan, maar wat God in het verbond heeft gedaan. De doop is geen teken van wedergeboorte of bekering, wel van het verbond van God.

N.a.v. ds. J. van Amstel, De rijkdom van de Kinderdoop, 101 blz., € 8,90, gebonden, uitgeverij De Banier, Utrecht, ISBN978-90-336-0518-5.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 2007

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De Kinderdoop

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 2007

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken