Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

EEN SPREKEND GEDEELTE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

EEN SPREKEND GEDEELTE

6 minuten leestijd

2 Tim. 4:20 en 21a

Bekenden

De personen genoemd in Paulus’ brief waren voor Timotheüs geen onbekenden. Hij had ze leren kennen en er was net als bij Paulus een band aan hen gegroeid. Wederzijds was dit het geval. Binding door het geestelijke leven aan elkaar is rijk en eeuwig. Daar staat de Heere voor in.

Werker

De eerste die genoemd wordt in de brief, namelijk Erastus, was een vriend van Paulus. Hij woonde in Efeze en was daar een helper van Paulus. In Hand. 19:22 lezen we dat Paulus Timotheüs en Erastus naar Macedonië stuurde. Zij moesten gaan werken in de jonge gemeenten van Macedonië en Achaje. Paulus had beiden opgeleid om te arbeiden voor het Koninkrijk van de Heere en in de ontstane gemeenten. Vormend is Paulus bezig geweest. Waarom nu dit tweetal gezonden werd en niet Titus of Silas heeft niet te maken met vriendjespolitiek. Paulus achtte hen bekwaam tot het dienstwerk. Paulus was geen solist. Hij hield niet alles in eigen handen. Hij was blij met helpers en wie konden dienen werden door hem gezonden. Door het zenden naar Macedonië kon Paulus verder gaan met zijn werk Het verblijf in Efeze was een besturing door de Heere. Er werden contacten gelegd. Toerusting vond plaats. Er kwam gelegenheid om te schrijven. Vanuit Efeze heeft Paulus brieven aan de gemeente te Korinthe kunnen schrijven. Een tweetal bezitten wij. Waardevol. Denk ondermeer aan het unieke hoofdstuk 1 Kor. 15. Het is een veelzijdig getuigenis van de opstanding der doden. In de brief aan de Romeinen wordt ook de naam van Erastus genoemd. Paulus moet in zijn brief de groeten van Erastus overbrengen (Rom. 16:23). Erastus moet in Rome geweest zijn en had daar vrienden wonen. De bijvermelding door Paulus (Rom. 16:23) zegt ons dat Erastus rentmeester was. Hij was de stadrentmeester van Korinthe. Nu schrijft Paulus in zijn brief aan Timotheüs: Erastus is te Korinthe gebleven. De reden van die vermelding wordt niet genoemd, maar het horen van zal Timotheüs zeker wat gedaan hebben. Paulus was fijngevoelig en kende het karakter en de leeftijd van Timotheüs. En niet te vergeten de omstandigheden waaronder hij moest werken. Satan roerde zich in de gemeente en daarbuiten. Meelevend is Paulus gebleven tot het einde. Paulus mocht iets vertonen van zijn Meester Jezus Christus. Hangend aan het kruis sprak Hij: vrouw zie uw zoon. Zoon zie uw moeder. (Joh. 19: 26 en 27).

Zieke

Paulus heeft het in zijn brief ook over Trofimus. Een heiden-christen uit Azië. Een tijd heeft hij Paulus vergezeld op zijn reizen. Hij wist zich hartelijk aan Paulus verbonden. Nu geeft Paulus aan Timotheüs door dat hij Trofimus ziek te Milete achter gelaten had. De vraag kan naar boven komen waarom Paulus die trouwe helper niet heeft genezen. Welk een wonderen zijn er geschied in Efeze. Mensen werden zelfs langs een wonderlijke weg genezen (Hand. 19:12). Laten we letten op wat er geschreven staat in vers 11. God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. Calvijn zegt in zijn verklaring: het apostelschap van Paulus was met zulke opvallende krachten versierd opdat het gezag van zijn leer te meer zou vaststaan. Het extraordinaire staat niet los van de verkondiging van het Evangelie. Maar wat lezen we: in Milete liet Paulus de zieke Trofimus achter. Zal Paulus niet met hem gebeden hebben? Zal hij het nagelaten hebben om voor hem te bidden? Hij zal het gedaan hebben. Had Paulus geen geloof of miste Trofimus het geloof toen voor herstel gebeden werd? Wie van ons durft dit te zeggen. Hoe moeten we het dan zien? Paulus leefde bij de derde bede: Uw wil geschiede in de hemel alzo ook op de aarde. Hoe het verder gegaan is met Trofimus weten we niet. Beter of ernstiger ziek en uiteindelijk sterven. Alles is onbekend. Maar dit kan gezegd worden: zijn einde was vrede. Door de genade des Heeren in Christus ging hij naar huis.

Genezing

Wanneer we nog even denken aan genezing door gebed dan is dit zeker nu niet uitgesloten, maar dan moet elke handeling, elke vraag aan een patiënt en heel de entourage de toets van Gods Woord kunnen doorstaan. Laten we ook denken aan het waarschuwende woord van de Heere Jezus in Matth. 7: 22 en 23. Op de grote dag zullen tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben we niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam duivelen uitgeworpen en in Uw Naam vele krachten gedaan? Jezus antwoordt: dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend. Ook moet er afkeer zijn van allerlei reclameadvertenties. En zeker mag niet vergeten worden dat de Heere de kerkdiensten, de pastorale bezoeken zegent. Wonderen vinden plaats. Wonderen geschieden ook door geneesmiddelen en medische behandelingen. De Heere werkt onmiddellijk en middellijk. Het is bekend wat de profeet Jesaja na Hizkia’s gebedsverhoring sprak. Laat men nemen een klomp vijgen en die tot een pleister maken en op het gezwel leggen en zo zal Hizkia genezen (Jes. 38:21). Paulus gaf Timotheüs het advies wat wijn te drinken voor zijn maag en met het oog op zijn kwalen (1 Tim. 5:23).

Blijvend?

Blijft de ziekte of zet zij door dan mag die situatie niet toegeschreven worden aan ongeloof. Er kan wat ondoordacht gezegd worden door een gezonde tegen een patiënt. Hoe kan een zieke pijn hebben van een bezoek De priesterlijke bewogenheid van de Heere Jezus moet blijken. De blijvende, afbrekende ziekte kan lijden tot de dood. Hoe tekent de Heere Jezus in een geljkenis de levensgang en het einde van Lazarus. Er mag gevraagd worden om draagkracht. Paulus had een doorn in het vlees. Een engel des satans die hem met vuisten sloeg. Calvijn had voortdurend last van migraine. Maar wat hebben beiden kunnen doen. Hun daden, hun werken getuigen ervan. De genade van de Heere sterkt in alles. Het ziekbed kan zelfs een predikstoel zijn en een leerstoel voor de ambtsdrager. Wie het gekend heeft, vergeet het nimmer. Het gehoorde, het onderwijs mocht tot zegen zijn.

Weerzien

Heeft Paulus in zijn brief aan Timotheüs al aangespoord om zo spoedig mogelijk te komen, nu schrijft hij: voor de winter. Wanneer de winterperiode aanbreekt is het veel te gevaarlijk om een zeereis te maken. Paulus heeft dit zelf ondervonden. Maar hij denkt niet slechts aan de weersgesteldheid maar ook aan zichzelf. Hij weet dat de dag van de executie dichterblij komt. Voor zijn heengaan wil hij met Timotheüs spreken. Het afscheid nemen zal voor beiden pijnlijk geweest zijn. Ze leefden als vader en zoon. Maar dit was hun troost en sterkte: ze zagen elkaar niet voor het laatst. Ze zullen samen staan voor de troon van God en van het Lam. Samen één in het belijden en zingen. Mijn God U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. Zullen wij meezingen?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 2009

Bewaar het pand | 12 Pagina's

EEN SPREKEND GEDEELTE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 2009

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken