Bekijk het origineel

Op de Areopagus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Op de Areopagus

De onbekende Cod; Deze dan, Diegijniet kennende dient, verkondig ik ulieden Handelingen 17:23b

4 minuten leestijd

ls de apostel Paulus in Athene komt, ontmoeten twee tegengestelde werelden elkaar. Het evangelie komt hier krachtig in aanraking met de cultuur van Athene, een centrum van wetenschap en kunst. Hoe zal dat gaan. Hoe zal Paulus de "kloof" overbruggen, die er ook toen was? Het kan voor ons van betekenis zijn. Paulus bezoekt eerst de synagoge, die ook in deze stad te vinden was. Het lijkt erop, dat de godsdienstige Joden niet echt reageren op zijn prediking. Het is niet best, als het zelfs in de kerk stil blijft na een preek Daarna komt hij op de markt. Er zijn tenslotte zes dagen in de week. Op de markt gaat het levendiger toe. Daar wordt niet alleen groente en fruit verkocht, maar men handelt er ook over de zingeving der dingen. Er zijn vooral twee richtingen merkbaar aanwezig: er zijn mensen die inzake dit aardse leven oproepen tot een gelaten houding; er zijn er ook, die het maar beter vinden dat je de genietingen van dit leven najaagt en ervaart. In de ontmoeting van Paulus met deze mensen valt het woord "strijden". Men strijdt met elkaar. Er staat een woord dat spreekt van een botsing. Vooral de Atheners zoeken de strijd. Ze strijden met hem. Maar tevoren hebben we kunnen lezen dat Paulus' geest ontstoken, verbolgen raakte toen hij de afgoderij van deze stad zag. Er is dus weinig overeenstemming. Ze hebben van beide kanten niets met elkaar gemeen. Toch zal Pau lus trachten een deur te vinden. Maar hoe. Hij komt daarna op de Areopagus, weer een andere locatie van de stad. Het gaat daar nog officieler toe. Het is de plaats waar zelfs wel rechters het pleit beslechten. Het spreekt de Atheners wel aan dat deze Paulus dingen zegt die zij nog nooit gehoord hebben. Dat wekt hun belangstelling. Paulus vindt een sterk aanknopingspunt in de leefwereld van deze mensen. Hij spreekt hen aan op hun goden. Nu, die waren er daar genoeg, net als bij ons. Ook toen waren er de goden van de sport, van de seks, van de vrijheid, en ga zo maar door. Hebt u er wel over nagedacht dat ook 6ns volk heel afgodisch en dus eigenlijk godsdienstig is? Denkt dan maar aan het gemak, waarmee de gemiddelde Nederlander spreekt over geesten en demonen. Maar dat ene altaar, daar richt Paulus zich op. Het altaar van de onbekende god. Deze mensen wilden geen enkele god overslaan. Maar zal Paulus nu zijn God inpassen in het geheel van de Atheners? Multicultureel noemen we dat tegenwoordig. Hij laat aanvankelijk al die afgoden in hun waarde. Maar als hij echt gaat spreken over die ene God, storten al die afgoden ter aarde. Deze God namelijk heeft alles gemaakt, geeft aan alien het leven en alle din gen. Hoor eens hoe Paulus alles driemaal opeist voor de Heere. Er blijft geen plaats meet over voor al die goden. Daarna spreekt hij over de mens. De religieuze mens van Athene tast en zoekt wel, maar vindt Hem niet. Onze vroomheid brengt niets aan. Geen weg vanuit de mens. En dan vanuit de derd plaats wijst hij helder de weg der bekering. Vanuit het gericht dat in Christus eenmaal komen zal, is er bekering nodig. De hoorders zullen hun ogen uitgewreven hebben. Een harde aanpak! Geen afgod, geen sport, geen genot, geen geloof buiten Christus kan u redden. Het stuit afop het schild van de Atheners. Tegemoetkoming aan de wereld in kledij en woordkeus baat hier met. De zaak zelf is onverteerbaar. Maar Paulus zo bereik je bijna niemand! Nee, Paulus bereikt wel niemand, maar het welbehagen des Heeren gaat toch gelukkig voort, tot vreugde van zondaren, die het geheim leren verstaan. Wat heeft deze prediker, meer nog deze God, u te zeggen. Kennen wij Hem echt? Kent u hem? Geen dogma's, maar ook geen modern aanvoelen van allerlei dingen kan ons baten. De Joden stonden voor de Heere Jezus en Hij moest zeggen: "Gij kent noch Mij, noch Mijn Vader". Denken we niet te snel dat we het wel weten en dat de Heere ons wel bekend is. Deze kennis had Paulus verkregen toen het de Heere behaagde Zijn Zoon in hem te openbaren. Geef de Heere de hand. D.w.z. maak eens kennis met Hem, nadere kennismaking. Deze kennis is persoonlijkvan aard en brengt ware bevinding met zich mee. In Christus maakt Hij Zich bekend. Hij getuigt: "wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien". Dan kennen we die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen onze gerechtigheid is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 2010

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Op de Areopagus

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 2010

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken