Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

8 minuten leestijd

Robert Murray McCheyne, Christus ons alles, gebonden, 124 blz., € 12,50, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90-331-2626-0.

Robert Murray McCheyne (1813-1843) begon als hulpprediker en was van 1836 tot aan zijn overlijden als predikant verbonden aan de St. Peter’s Church in Dundee. Het nu verschenen boek bevat acht preken van hem. De zevende preek gaat over Jesaja 30: 19-21. Erboven staat; “De troost van de ware gelovigen.” Over Gods kinderen schrijft McCheyne dat zij in Sion zullen wonen, dat het een gelukkig volk zal zijn en dat zij niet meer zullen wenen. Daarover lezen we op de blz. 103, 104 en 105 het volgende: “Zij zullen niet meer wenen. Dat geldt ook voor een christen. Hij weent niet meer. Als God de ziel die in de zonde ligt, doet ontwaken, dan weent die ziel bitter. Het begin van een werk van God is met tranen. Als de Geest overvloedig over een volk wordt uitgestort, is er een grote rouwklage, gelijk die rouwklage van Hadadrimmon – elk geslacht bijzonder zal rouwklagen (vgl. Zach. 12: 11, 12). In alle tijden van herleving is dat zo geweest. Het land wordt een Bochim, een plaats van geween. Als God dus een werk van genade in een ziel begint, dan treurt die ziel; haar binnenkamer wordt een Bochim, een plaats van geween. Ach, dat wordt in onze tijd maar weinig gekend! Maar toch, waar ooit de Geest van God werkzaam is, daar zendt Hij beangste zielen heen om in de eenzaamheid te wenen. Als God echter de ziel tot Christus brengt, weent de ziel niet meer. Als de Trooster Christus aan de ziel openbaart, een volkomen genoegzame en vrijwillige Zaligmaker, kan zij geen traan meer storten, of het moesten tranen van vreugde zijn. Die mens wordt getroost, hij wordt kalm, bedaard, hij komt tot rust. Hij weent niet meer. Mijn ziel, keer weder tot uw rust! Bent u door deze ervaring heengeleid? O, let daarop, mijn dierbare vrienden, nu het nog het heden wordt genaamd, want als u dat niet doet, zult u voor eeuwig wenen. Heeft deze verandering bij u plaatsgevonden? Als dit niet zo is, is het met u onuitsprekelijk droevig gesteld…Het is geen wonder dat er veel wenende, matte en moedeloze christenen zijn. Ach, als u maar in Hem wilde blijven, dan zou u nooit treurig zijn, maar altijd vol blijdschap. De tranen van een christen kunnen geen tranen worden genoemd. De tranen van de wereld hebben de bitterheid van de hel in zich. Die werken de dood; maar uw tranen hebben de liefelijkheid van de hemel in zich. Gij zult niet meer wenen.”

Een lied op den sabbatdag, deel 4, 112 blz., drukkerij Verloop Alblasserdam, ISBN 978-90-71287- 64-0. Uitgave Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging.

Opnieuw is een boekje verschenen waarin benadrukt wordt hoe de Heere de onderhouding van het vierde gebod eist. Het boekje leest vlot en geeft treffende gebeurtenissen weer. Zo vinden we op de blz. 100- 111 de geschiedenis van een jongen van 17 jaar, zoon van een weduwe, die op zondag ging schaatsen, tegen de wil van zijn moeder in. We lezen op blz. 109 “Jan rijdt in een wak en komt onder het ijs terecht. Zijn vrienden die achter hem rijden kunnen het wak nog net ontwijken. Ze roepen: ‘Jan!, Jan!!, waar ben je?’ Er is paniek en geschreeuw. Een boer die vlakbij de plaats des onheils zijn boerderij heeft, komt met zijn zoon op het hulpgeroep aangesneld. Als de boer de situatie overziet laat hij vlug een ladder halen. Heel voorzichtig wordt deze op het ijs gelegd. Daarna proberen ze Jan onder het ijs vandaan te halen. Als dit met moeite is gelukt leggen ze Jan op de ladder en wordt hij zo snel mogelijk naar het huis van de boer gebracht. Toen de dokter arriveerde moest deze helaas constateren dat het leven er uit was. Wat een ontzetting. De vrienden van Jan zijn diep verslagen.” Twee politieagenten gaan naar de moeder van Jan om haar de boodschap mee te delen. We lezen dan op blz. 110 “Als ze in de kamer komen zegt moeder: ‘U hebt een speciale boodschap voor mij! Ik weet het, mijn zoon Jan leeft niet meer.’ ‘Ja vrouw, dat klopt’, zegt één van de agenten, ‘maar hoe weet u dat?’ ‘Ach, ik wist het al. God heeft het mij bekend gemaakt’, zegt moeder.” Op blz. 111 luiden de slotregels: “Wat had ze grote verwachtingen van haar zoon gehad. En nu is hij niet meer. Maar bij God is geen onrecht. Ze mocht met Job instemmen: ‘De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren zij geloofd.’” Wie lid is van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging is dit boekje gratis toegezonden. Wie geen lid is kan het bestellen voor € 5 en vanaf tien exemplaren voor € 3.

Ruth Bryan, Christus verheerlijkt, briefwisseling tussen een maaier en een arenraapster II, gebonden, 283 blz.,€ 24,90, Uitgave Brevier, Kampen, ISBN 978-94-9158-367-4.

Ruth Bryan leefde van 1805-1869 in Nottingham. Zij was dochter van een predikant. Het was een eenvoudige vrouw die de Heere mocht vrezen. Veel brieven heeft zij geschreven. De bundel ‘Christus verheerlijkt’ is het tweede en voor zover we op dit moment weten laatste deel van de briefwisseling tussen Ruth Bryan en Arthur Triggs. Ook uit het tweede deel van de brieven zou veel geciteerd kunnen worden. We geven enkele regels door die we aantreffen op blz. 15 “Ik heb niets wat ook maar een speldenknop waard is, behalve wat in Hem is. Loof Hem, want ik heb alle bestendige en eeuwige dingen in Hem, ja duurachtig goed en gerechtigheid. Ik leef alleen in Hem, mijn Leven, en ik ben dood voor al het andere, en ik leef niet voor mijzelf, maar voor Hem. De grootheid van de liefde van onze Vader is zodanig dat hij ons niet alleen Zijn geliefde Zoon gegeven heeft, maar ook alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En al ben ik in mijzelf zo arm als een kerkmuis, toch heb ik een onnaspeurlijke rijkdom in Christus, Die de bezitter van hemel en aarde is. Het is een wonderbare barmhartigheid dat wij de Bezitter bezitten, want Hij woont in ons hart door het geloof. Zo ben ik te allen tijde vergenoegd en tevreden; ik durf niet te murmureren of te morren, want ‘ik heb alle dingen en overvloed. Mijn liefst e is mijne, en ik ben Zijne’ (Hoogl 2;16).” Achterin het boek is de geschiedenis van een zigeunermeisje opgenomen dat tot bekering mocht komen. De oorspronkelijke titel van dit geschriftje luidde: ‘The Sherwoon Gipsy.’ Dit boekje geeft informatie over de kerkelijke context van Ruth Bryan en is mede daarom achterin opgenomen. Het verhaal speelt zich af ten noordwesten van Nottingham, waar een groep zigeuners leefde. Het meisje van 17 jaar had tbc. Het hoofd van de zondagsschool, waar Ruth Brian werkzaam was, Anthony Hervey, kwam met dit zigeunermeisje in aanraking. Hij sprak met haar over eeuwigheidszaken. Daarna heeft hij haar nooit meer gezien, maar een tijd later ontving hij een brief van haar, waarin ze hem vertelde hoe de Heere het gesprek gezegend had. Een eerste druk verscheen in 1845. Ruth heeft dit geschriftje gelezen en ze stuurde een exemplaar naar Arthur Triggs. Deze antwoordde daarop: ”Dank u wel dat u mij die kernachtige geschiedenis van Gods soevereine genade en barmhartigheid met betrekking tot het zigeneurmeisje gestuurd hebt. Ik moest ervan wenen voor het aangezicht des Heeren.”(brief 45). Niet alleen vanwege de inhoud van de brieven, maar ook vanwege de geschiedenis van het zigeunereisje is het boek het zeker waard gelezen te worden.

W. Schippers, De stem des bloeds, gebonden, 176 blz., € 13,95, Uitgeverij ‘de Ramshoorn’, Goes, ISBN 9789461150684.

Ondertitel : ‘Overwint het kwade door het goede.’ Dit boek is deel 43 van de Schippersserie die bestaat uit 46 delen en die opnieuw wordt uitgegeven. De uitgave van deze serie blijkt in een behoefte te voorzien. Dit spannende boek speelt zich af in de Tachtigjarige Oorlog (1568- 1648). Een schipper vaart met zijn schip van Vlissingen naar Dordrecht om zijn twee zonen in veiligheid te brengen, maar deze schipper wordt dodelijk getroffen door een musketschot. De stuurman weet de oudste zoon van de schipper uit handen van de Spanjaarden te houden, maar de jongste zoon wordt meegevoerd naar Spanje. Op een wonderlijke wijze komen de twee broers later weer in aanraking met elkaar: De stem des bloeds spreekt.

Pareltjes, Gedachten en Vertrouwen, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn. ISBN 978- 94-627-82495 en 978-94-6278-1757
Twee nieuwe pareltjes zijn verschenen: Gedachten, Citaten van Blaise Pascal. Op bz. 101 vinden we dit citaat: ‘Er is geen ergere schande dan geen schaamte te hebben.” Vertrouwen, treffende citaten van Boston, Spurgeon, Watson e.a. Op blz. 104 lezen we een citaat van Thomas Watson: “Door het mediteren over de werken der schepping, zullen we op God leren vertrouwen. Hij, Die kan scheppen, kan ook zorgen!” Elk deeltje kost € 4,95.

Ds. A. Schot, Woorden van wijsheid voor moeders, gebonden, 108 blz, € 9,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978- 94-6278-1719.

De auteur put vanuit de Bijbel waarschuwend en vertroostend onderwijs voor moeders. Op de achterkant van het boekje staat dat de moeder van de Heere Jezus de beste raad heeft gegeven die er maar is: ‘Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat.’ Dan zou men in het boekje een bijdrage verwachten over de bruiloft te Kana, maar die ontbreekt. Deze opmerking neemt niet weg dat er verder veel behartenswaardige dingen in dit boekje staan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 8 september 2015

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 8 september 2015

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken