Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

3 minuten leestijd

Adriaan van Belzen, Tot Zijn dienst bereid, Gesprekken over het werk in Gods Koninkrijk, paperback, 230 blz., € 9,95, Uitgeverij om Sions Wil, ISBN 978-94-91586-94-1.
In vijftien gesprekken met personen die elk op hun eigen wijze werkzaam zijn in het Koninkrijk Gods komt heel veel aan de orde. In het gesprek met ds. J.J. van Eckeveld (predikant Ger. Gem. te Zeist) wordt openhartig ingegaan op het werk van het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten. Wat onze kerken betreft is er een gesprek geweest met ds. K. Hoefnagel en met dhr. H. Bor, voormalig evangelist in Gent. Er is ook een gesprek met een koster opgenomen. Het boek besluit met een artikel van onze hand over het ambt aller gelovigen. Het boek is toegankelijk geschreven, leest vlot en geeft een goede inkijk in het werk van ambtsdragers en anderen die bij het werk in Gods Koninkrijk betrokken zijn.

Wilhelmus à Brakel, Redelijke Godsdienst deel 1a, gebonden, 950 blz., € 49,95 , Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978- 94-6278-0040.
Het is een goede zaak dat het bekende boek van Wilhelmus à Brakel in hertaalde vorm wordt uitgegeven. De inhoud is nog steeds van grote betekenis. Eigenlijk zou dit boek in elk huisgezin een plaats moeten hebben. Het boek is hertaald door Jasper J. Stam, Kampen. Voorin het boek legt hij verantwoording af van zijn werkwijze. Dan volgt een uitgebreide inleiding van ds. W. van Vlastuin. Vervolgens een bibliografie van Wilhelmus à Brakel (een overzicht van zijn werken, vH), dan een structuuroverzicht van de Redelijke Godsdienst en het voorwoord van Brakel bij de eerste uitgave in 1700. Goede wijn behoeft geen krans. Neem en lees. Gezien het aantal pagina’s krijgt u veel voor de gevraagde prijs.

Ds. J. Belder, Alleen verder, In gespr ek met weduwen, paperback, 104 blz., 9,95 euro, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978- 94-6278-5991.
De auteur, hervormd emeritus predikant, heeft gesproken met jonge, oudere en oude weduwen. Daaruit is dit boekje ontstaan. Op de blz. 71-74 treffen wij de inhoud aan van het gesprek dat gevoerd werd met Mw. Beekhuis- Bevelander. Ds. Beekhuis overleed op de leeftijd van 57 jaar. We lezen op blz. 73 “Boos en opstandig ben ik nooit geweest. De wetenschap dat mijn man bij de Heere is, heeft me steeds buitengewoon vertroost. Ik kon hem afstaan aan de Heere. Hij is bij zijn Koning. Nog altijd verzacht dit m’n leed. Te mogen buigen onder de Heere geeft vrede. Ik zie het ook werkelijk als Zijn leiding dat ik er die avond op Urk bij was. Dat ik aan zijn sterfbed heb gezeten en niet ’s avonds laat een telefoontje kreeg en dan nog naar Emmeloord had moeten komen.” Een inhoudsvol en waardevol boekje, niet alleen voor weduwen, maar ook voor allen die met weduwen te maken krijgen.

John Bunyan, Het leven en sterven van meneer kwaad, naverteld door M.J. Ruissen, gebonden, 192 blz., 18,50 euro, Uitgeverij ‘De Ramshoorn’ Goes, ISBN 9789080238916.
In dit leerzame boek wordt het zondige leven beschreven van een onwedergeborene op reis naar de eeuwigheid. Lijnen naar de Tien geboden worden getrokken. Alle roepstemmen tot bekering sloeg hij in de wind. Hij stierf zonder enig berouw. De inhoud van dit boek is een goede weergave van het origineel. De gespreksvragen aan het einde van elk hoofdstuk maken dit boek bruikbaar voor verenigingen en gesprekgroepen. Er zijn ook eenvoudige vragen opgenomen die door kinderen beantwoord kunnen worden. Achterin staan de antwoorden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 oktober 2016

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 oktober 2016

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken