Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

SMYTEGELT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

SMYTEGELT

5 minuten leestijd

Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zalig-heid geen acht nemen? Hebreeën 2:3

Het duurt soms lang voordat God de zonde straft. De zondvloed kwam na 120 jaar. Zaligheid is iets wat bevrijdt van het grootste kwaad en het grootste goed doet genieten. De ziel van Gods kind wordt zalig bij het sterven. Tot de zaligheid behoort ook de vergeving der zonden. Ook de bediening en de verkondiging van het Evangelie is zaligheid. Het Evangelie laat zien waar het geluk en de zaligheid in te vinden is. De bediening van het Evangelie wordt ook zaligheid genoemd omdat dit het middel is om de zaligheid te verkrijgen. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods. Paulus zegt: ‘zo grote zaligheid.’ De zaligheid gaat het verstand te boven. Woorden schieten te kort om het te verwoorden. De drie- enige God heeft in de eeuwigheid aan de zaligheid gewerkt. Christus heeft Zijn leven gegeven. De Heilige Geest heeft de Bijbel gegeven en past de zaligheid toe. De zaligheid houdt het eeuwige leven in. De grote God biedt de zaligheid aan door middel van predikers. Kunt u begrijpen dat God klopt aan de deur van het hart? De zaligheid wordt aangeboden aan een zondig volk. “Het zijn rebellen en booswichten.” De Heere geeft predikanten. Zij prediken aanhoudend. De Heere belooft Zijn vrees in het hart te geven en in Zijn inzettingen te doen wandelen. De Heere laat Zijn Woord verkondigen: ‘Wij bidden u van Christus’ wege, laat u met God verzoenen’ (2 Kor. 5:20). De prediking zal vrucht afwerpen. Genesis 3:15 is de eerste verkondiging van het Evangelie. Het Nieuwe Testament is het Evangelie van de vervulling. Door de hele wereld wordt het Evangelie verkondigd. Vele duizenden zijn er door de prediking van het Evangelie bekeerd. Het is een grote misdaad geen acht te geven op de zaligheid. Dat betekent op een beleefde fatsoenlijke manier te weigeren om te horen. Dat houdt in dat men de prediking naast zich neerlegt met de gedachte dat het wel mee zal vallen. Of men heeft het te druk met allerlei andere dingen. Men zegt: ik heb nog tijd genoeg. Het kan ook zijn dat er sprake is van een domme, niet te verontschuldigen onwetendheid. Zulken kennen de eerste beginselen van de godsdienst niet. Zij kennen God en zichzelf niet. Er kan ook zijn het moedwillig verwaarlozen van de middelen der genade: ontrouw in de kerkgang. Het is ook mogelijk een openbare vijand te worden van de zaligheid door te spotten met de prediking. Hoe zult u ontvlieden indien u op zo grote zaligheid geen acht neemt. U zult de rechtvaardige vergelding niet ontvluchten. Dat kan betekenen dat de Heere de kandelaar zal wegnemen van zijn plaats en dat u aan een stille gerustheid zult worden overgegeven, dat uw geweten wordt toegeschroeid. Gods oordelen zullen over het land komen. U zult te maken krijgen met een knagend en wroegend geweten. De worm zal niet sterven en het vuur zal niet uitgeblust worden. U zult het eeuwige verderf niet ontvluchten. Bedenk: ‘Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?’ (1 Petrus 4:18). De gevallen engelen konden de straf ook niet ontvluchten. Bent u soms net als Felix die beleefd het Evangelie afwees? Weet u nog heel weinig van het Evangelie? Bent u een spotter? Velen verwerpen wat niet begrepen kan worden. Dat betekent dat de Bijbel wordt verworpen. Anderen gaan op in de dingen van deze wereld en willen goddeloos leven. De Heere zal zulken neerwerpen en veroordelen.

Toepassing: Behoort u tot de heimelijke of openbare vijanden van de zaligheid? Slaat u geen acht op de zaligheid? Hoe zal het dan zijn in de eeuwigheid? Denkt u heimelijk dat God toch wel barmhartig zal zijn? “Zondaar, die zulke gedachten hebt, wij waarschuwen u, God is niet barmhartig buiten Zijn Zoon.” Hebt u een voorzichtig verdrag gemaakt met de duivel, de dood en de hel? Beeldt u niet in dat de satan u niet zal pijnigen. Denkt u te kunnen zeggen: Ik kon mij niet bekeren? De Heere zal zeggen: “Uw onmacht was moedwillig.” Kunt u als een eindig schepsel de toorn van God dragen? “Denkt u: als ik een zware preek hoor, zoals deze, ik zal ermee doen zoals met een droevige tijding, ik hecht er weinig geloof aan, ja, ik zal het wat verkleinen en er niet aan denken? Wel mens, bent u zo ver? Wij bidden u in de Naam des Heeren: Geef toch acht op die zaligheid.” Heeft de prediking u geraakt? “Ga naar de kerk met een biddend hart en zeg: ‘Heere, open ook mijn hart onder het Woord, zoals U Lydia’s hart hebt geopend.’” Het is de plicht van predikers te bidden, te smeken, te betuigen en te waarschuwen. Als gemeenteleden niet willen horen zijn zij rein van hun bloed. Bekommerden vragen zich af of zij acht gegeven hebben op de zaligheid. Smijtegelt noemt kenmerken. Heeft het Evangelie uw hart verwond? Hoort u graag Gods knechten? Past u het Woord toe op uzelf? Vraagt u zich af of er iets voor u bij is? Begeert u de zaligheid te beleven? Verlangt u naar de volkomen zaligheid? Bent u gastvrij jegens Gods knechten, net zoals Lydia? “Ziedaar geliefden, onderzoek u. Vel een oordeel over uzelf. Daar is het stuk. Wij betuigen u: Zie dan, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Wij hebben onze plicht gedaan en u leven en dood voorgesteld. Zie wat u kiest. Wij eindigen dan met dezelfde woorden: ‘Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?’ De Heere zegene dit woord door Zijn Geest en drukke het op onze harten om Zijns Zoons wil. Amen.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 21 november 2017

Bewaar het pand | 12 Pagina's

SMYTEGELT

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 21 november 2017

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken