Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Briefwisseling tusschen Prof. A. Brummelkamp en Dr. H.F. Kohlbrügge inzake Afscheiding 1834 - pagina 9

Bekijk het origineel

Briefwisseling tusschen Prof. A. Brummelkamp en Dr. H.F. Kohlbrügge inzake Afscheiding 1834 - pagina 9

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

huis bouwde, hetzelve om Zijne heiligheid verwierpt en uzelven een huis bouwdet om het H e m aangenaam te maken. B r u m m e l k a m p ! gij hebt mij geen leed gedaan, de mannen voor wien gij schrijft ook niet, integendeel, zij vragen mij — maar wat vraagt gij naar mij, i k vraag naar u, i k zie den grond waarop gij bouwt, i k k a n tot u komen als een dienstknecht mijns Gods, tot u , tot elk i n het bijzonder, ook tot die mannen, maar i k k a n i n geen Afgescheidene Gemeente komen, zooals ze ontstaan, voortgezet en n u erkend is, zonder haar allereerst te prediken, dat haar grond voos en haar geheel bestaan ongerechtigheid is en dat men naar vleesch wandelt. Ik k a n er niet i n komen zonder de Afgescheidene Gemeente als zoodanig af te breken met het getuigenis Jesu — .jeen schuldenaar ben i k een iegelijk i n den lande, die mij naar den mond des Heeren vraagt. Maar i n karakter als Afgescheidene Gemeente mij te beroepen, daartoe hebt gij u als zoodanig willende gelden, noch recht, noch authoriteit, want uw bestaan als zoodanig is zonde. De Heere beware u voor verkeerde oordeelvellingen en gevolgtrekkingen. Tegenover degenen die u miskenden, heb ik mij voor u altoos partij gesteld, maar gijlieden miskeilt den Heere der Heerlijkheid, of hebt éêne zaak met degenen 'die het doen, en zult allen te samen geen geluk hebben. M a a r i k zal vrij zijn v a n uw bloed voor het aangezicht Christi en Zijne heilige engelen, tenzij dan, dat gij u onderwerpt v a n harte aan des Heeren eeuwige wet en lust krijgt aan de liefelijkheid Zijner heiligheid. O c h ! of gij naar den Heere hoordet, dan zoudt gij vervult zijn met Zijne blijdschap, voor het aangezicht der Majesteit i n de hemelen i n H e m . Zoo gij opmerkt, dan zult gij ten volle bekennen mijne liefde en ingewanden Christi tot u , waarin i k u en alle Afgescheidenen dezen schreef i n den naam des Gods des Geestes aller vleesches. Uw dienaar in waarheid en gerechtigheid, (getekend) H . F . K O H L B R U G G E .

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 juli 1839

Brochures (TUA) | 9 Pagina's

Briefwisseling tusschen Prof. A. Brummelkamp en Dr. H.F. Kohlbrügge inzake Afscheiding 1834 - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 juli 1839

Brochures (TUA) | 9 Pagina's