Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Briefwisseling tusschen Prof. A. Brummelkamp en Dr. H.F. Kohlbrügge inzake Afscheiding 1834 - pagina 2

Bekijk het origineel

Briefwisseling tusschen Prof. A. Brummelkamp en Dr. H.F. Kohlbrügge inzake Afscheiding 1834 - pagina 2

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bibliotheek Ineologische Universiteit

Apeldoorn

Brief

aan den Heer H. F. K O H L B R U G G E te Utrecht.

H A T T E M , 16 J u l i 1839. Hartelijk

geliefden broeder in

Christus!

Reeds langen tijd was i k voornemens U eens te schrijven. 'Dat is echter tot hiertoe verzuimd door uitstellen v a n deneenen dag tot den anderen. Ik hoop dat het bij U zal zijn evenals bij mij, hoewel i k U niet schreef of bezocht, de broederlijke betrekking bleef bestaan. H o e gij denkt over de zaken het K o n i n k r i j k Gods aangaande i n het l a n d onzer i n w o n i n g , weet i k niet, maar i k vertrouw dat gij wel eenstemmig met mij denkt, dat de geloovigen ook thans behooren te verkeeren gelijk er H a n d . 2 : 42 staat opgeteekend. O m welke redenen gij U tot dusver v a n ons verwijderd houdt en op uzelve blijft, weet i k niet, maar i k heb reeds gemeend dat het onze roeping was u te vragen en u i t te noodigen om u met onze Gemeente te vereenigen. Daar onze Gemeente tot dusver slechts weinige leeraren hebben, heb i k aan? verschillende vacante Gemeentens voorgesteld u te beroepen. Tengevolge daarvan ben i k thans door de Classis i n den omtrek mijner w o n i n g verzocht u te schrijven en te v r a g e n : ' t e n l e . of gij aan ons wilt opgeven de reden welke u tot dusver v a n onze Gemeente verwijderd hebben; ten 2e. of gij eene wettige beroeping ontvangende, om i n eene Gemeente van Christus als H e r d e r en Leeraar werkzaam te zijn, die beroeping zoudt moeten en w i l l e n aannemen. Vriendelijk verzoek i k u , dat gij mij binnenkort op deze vragen antwoordt. Dat onze Gemeentens zulks vooraf vragen, alvorens u te beroepen, zal u wel niet bevreemden, zoo gij u herinnert en bedenkt dat gij i n de laatste jaren zeer verschillend beoordeeld zijt; j a openlijk veroordeelt door de zoodanigen die vroeger als broeders met ons verkeerden. Dat de Heere, onzen getrouwe Herder, alle Zijne schapen te zamen brenge en samen doe wonen is de wensch en

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 juli 1839

Brochures (TUA) | 9 Pagina's

Briefwisseling tusschen Prof. A. Brummelkamp en Dr. H.F. Kohlbrügge inzake Afscheiding 1834 - pagina 2

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 juli 1839

Brochures (TUA) | 9 Pagina's