Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Brief aan Z.M. den Koning Willem II - pagina 5

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Brief aan Z.M. den Koning Willem II - pagina 5

Geschreven in 1841 naar aanleiding der vervolgingen tegen de toenmalige Gereformeerden.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

4 eens rekenschap zullende moeten afleggen v a n onze r e g e e r i n g i n Zijne gemeente, z o o - w a s het dat wij b l i n d e l i n g s o n d e r t e e k e n d hebben wetten, strijdig met G o d s W o o r d en getuigenissen, zonder dezelve te h e b b e n ingezien of met dezelve /genoegzaam te zijn b e k e n d geweest, hetwelk wij met smart en droefheid belijden onze s c h u l d uit te m a k e n , m a a r over hetwelk wij o o k we-nschen v e r g e v i n g gevond e n te h e b b e n bij den A l l e r g e n a d i g s t e n en B a r m hartigste'n, w a a r n a onze oogen geopend wordende, wij niet langer vermochten t w e e d e i i e i wetten te onderschrijven en trouw te blijven zweren, strijdig tegen elkander als kunnende geen rijk of gemeente, d o o r twee heenen geregeerd bestaan, en moet n o o d w e n d i g de een voor den anderen r u i m e n . Christus of B e l i a l , de g e r e c h t i g h e i d of de o n g e r e c h t i g h e i d , G o d of m e n s c h , H e m e l s c h e of 'aardsche wetten. N i e t langer behoeft het onderzocht te w o r d e n , w e l k e a l l e e n i n d e k e r k e C h r i s t i g e b r u i k t moeten w o r d e n , wie h i e r hoofd en k o n i n g zijn moet, gaheel en alleen, wiens wetten [geëerbiedigd, wiens bevelen gehoorzaamd, wiens geboden betracht moeten worden-, wiens dienst, leer en tucht gepredikt, g e h o o r z a a m d , opgevolgd, b e s c h e r m d e n gehandh a a f d behoort te w o r d e n . N i e t >dat wij bevreesd zouden zijn, dat de- K o n i n g ider k e r k Zijne eigene eere niet zoude h a n d h a v e n en voor de b e l a n g e n d e r gemeente niet zoude blijven v/aken, of Z i j n v o l k zoude begeven of v e r l a t e n ; neen, Z i j n zaak staat vast. — H i j zal Zijn volk niet overgeven in d e h a n d e n der goddeloozen, n o c h Zijne h a n d ontt r e k k e n v a n Z i j n e i g e n w e r k . ' G n e e n ! H i j staat e r b o r g v o o r en b i d t bij < ' Zijnen V a d e r v o o r Zijne gemeente. Hij zal ze beschermen en b e w a r e n ten einde toe. H i j heeft het schepsel niet n o o d i g . D i e spreekt e n h e t is e r , gebiedt en 'liet staat e r . W i e n alle macht is gegeven in den H e m e l en op de aarde. D i e s p r a k : daar rij licht -en d a a r was l i c h t . D i e alle d i n g e n werkt 'naar 'den r a a d Zijns w i l l e n s . Z o n d e r wiens w i l l e er 'geen muschje ter a a r d e valt, n o c h een. haar v a n het h o o f d Zijner 1

1

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1841

Brochures (TUA) | 14 Pagina's

Brief aan Z.M. den Koning Willem II - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1841

Brochures (TUA) | 14 Pagina's