Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap - pagina 12

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap - pagina 12

Toelichting van de Spreuk der Revolutie

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

12 wordt, eene Overheid, verheven, als de hoogverhevene windwijzer, die zich naar de afwisselende vlagen van den Volkswil lijdelijk heen en weer wendt. Da R j g e r i n g is aan het Volk, aan de vertegenwoordigers van het Volk ondergeschikt en, omdat ik ook tot het Volk behoor, omdat ik voor de keus van de vertegenwoordiging mede een stem h e b ; omiat ik evenzeer a!s een ander, medelid ben van dat souvereine Volk. hetwelk regt heeft de Regering te verjagen, als ze niet bevalt, daarom heet ik vrij; daarom gehoorzaam ik, zegt men aan eeu Bestuur, dat ik zelf gevorm 1, aan wetten, die ik zelf gemaakS heb. Daarom kon Lamartine aan het gepeupel van Parijs zeggen : gij zijt allen souverein! Niemand zxl ontkennen, dat dit een aangename klank is. W i e zou niet gaarne deelhebben aan den vorste! ij ken rang ! Maar, als wij nu onze vrijheid en souvereiniteit een weinig naderbij ec, gelijk men zegt, op de keper gaan beschou wen, en de rekening opmaken van de voorregten, die zij ons werkelijk verleent, dan is er wel eenige reden van twijfel of wij een goeden ruil hebbeu gedaan. Omdat ik onder de stemgeregtigden behoor, ben ik vrij. Dus zijn de niet-stemgeregtig len niet vrij Na dit. bezwaar i s — voor ons, die stemgeregtigd zijn — gering! Laat ons voortgaan. Omdat ik op de kiezerslijst sta, ben ik vrij. Maar in hoever? Vrij. E r wordt bij meerderheid gekozen en do keus valt op dengene, dien ik niet gestemd heb, dien ik als den gevaarlijksten mijner tegenstanderen beschouw. Vrij. De man mijner keus gaat ter vergadering; maar de meerderheid beslist en hare beslissing is regtstreeks tegen zijne en mijne wenschen en beginselen gekant. Vrij. De man mijner keus stelt miju vertrouwen te leur. Hij zegt en hij doet het tegenovergestelde van hetgeen ik zou hebben gewild. Vrij. De Vertegenwoordiging, die, ten nutte van het Volk. het toezicht heeft over hot Bewind, n aakt eene zaroenppanning met het Bewind, ten nadeele en ten koste van het Volk. Gij ziet dus, medekiezer ! d a t e r v o o r het verkrijgen juist

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1848

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1848

Brochures (TUA) | 20 Pagina's