Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap - pagina 6

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap - pagina 6

Toelichting van de Spreuk der Revolutie

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

6 niet uit. En, zoo wij nog eenig overblijfsel van macht hadden * het moest ten dienste van de overmachtige Franschen wor'l den gebiuikt. Geld?... Grove winst was er voor de Franschen Z" waren binnengehaald, maar voor de moeite van binnen te"' komen, legden zij ons een inkomend regt, eene tegemoetkoming, een douceur op, van 100 millioen. Zij wisten ons " op menigvuldige wijs, te ontlasten van het overtollige zilver en goud. Bij voorbeeld, wij hadden belootd 25000 hunner troepen te onderhouden en te kleeden ; terstond kwamen 25000 havelooze mannen : zoodra zij gekleed waren, kwamen er 25000 even haveloos, die evenzeer dringende behoefte hadden om, op kosten van Holland te worden gekleed. Zoo kwamen er misschien 1C0 000, en men mogt nog blij zijn en danken dat er niet meer kwam. E r waren vele kunstjes van dien aard, zeer eenvoudig en zeer profijtelijk. — Men had met de vrijheid op een goedkoop bestuur rekening gemaakt, en op weinig belastiüg. Ziehier een staaltje oin te oordeelen hoe die rekening uitkwam. Van 1795 tot 1804 gaf men 615 millioen, waarvan 276 gewone belastingen, en 339 door buitengewone en gedwongen heffing ; voorts deed men geldleeningen, waarvoor jaarlijks 34 millioen rente betaald werd. Let ook hierop. Vroeger, toen er negotie was, kon er wat a f ; maar er was geen negotie meer. In 1797 had men, aan opgebragte schepen, reeds een schade van 120 millioen. Eindelyk kwam er een tijd dat er geen negotie mocht zijn, geen schip mocht uit of in. Geld winnen was onmogelijk g e w o r d e n ; zoo het nog een weinig had geduurd, zou (het geld opzijnde) het geldverliezen onmogelijk zijn geweest. Rust? — Onrust, gevoel, tweedracht, dreigement; onophoudelijk overleg wat men doen zou, onophoudelijk afbreken van wat men zoo even gedaan h a d ; in 1795 was er een ander Gouvernement, en in 1796, en in Januari 1798, en zes maanden later wederom een, en in 1801, en in 1805, en in 1806, en in 1810. Maar het was immers niet altijd zoo onrustig als in het begin ? O neen. E r kwam langzamer-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1848

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1848

Brochures (TUA) | 20 Pagina's