Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap - pagina 7

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap - pagina 7

Toelichting van de Spreuk der Revolutie

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

7 totdat er eindelijk veel binnenlandsche r u s t was. 1, - d ' met Napoleon te d o e n ; en deze was vriend, zeer ach tig vriend, van r u s t en eendracht onder zijn invloed of !c\vind" Hij begreep dat men lang genoeg g e r e d e n e e r d had, dat de tijd van*zwijgen daar was, en dat men zwijgend gehoorzamen, zwijgend betalen, zwijgend de k i n d e r e n n a a r hot slagveld of naar de slachtbank zenden moest. Z e l d e n werd de rust en orde gestooid. Vrijheid ? Vrij van het huis van Oranje, dit is zoo, maar onderworpen aan eiken bewindvoerder in Parijs. Vrij om te doen wat onder goedkeuring der F r a n s c h e n , aan een honderJtal menschen die zich Nationale Vergadering noemden, of aan twaalf die Staatsbewind heetten, of aan een, die den titel had, van Raadpensionaris of Koning, welbehagelijk was. Vrij om slaven van een vreemden d w i n g e l a n d te zijn. H e t klinken van den keten is de n a k l a n k van de vrijheidskreeten geweest. E r zijn nog landgenooten wien het h e u g t ; die, uit eigen lot en leed, de beteekenis kennen der woorden; Conscriptie, Tiercering, Bolide, Censuur, Droits-réunis, Douaniers. Amsterdam verloor in weinige j a r e n een z e v e n d o d e r bevolking; in Haarlem alleen werden 500 huizen gesloopt. Doch bijna niets had dit te beduiden bij het verlies van w a t hot dierbaarst is aan het ouderlijke hart. W a a r bleven de zonen die dienstplichtig waren g e k e u r d ? Zij sneuvelden in Duitschland; zij werden vermoord in S p a n j e ; zij bezweken in Rusland onder sneeuw en ijs. W a t kon er voor h e t Vaderland te gemoet worden gezien? de o n d e r g a n g scheen nabij, toen, door de Almachtige hand Gods, de verlossing daar, en Oranje uit n e g e n t i e n j a r i g e ballingschap op het Scheveninger strand en in het Vorstelijk 's G r a v e n h a g e t e r u g was. Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap was ook in 1830 de k r e e t . Niet h i e r ; in F r a n k r i j k , en vooral in België. D e zaak is in onze dagen geschied. H e t R i j k der N e d e r l a n d e n was een welvarend Rijk. Alles was niet voortreffelijk; m a a r er was overvloedig reden om over h e t m e n i g v u l d i g e goede dankbaar t e zijn. De vrienden v a n Vrijheü , Gelijkheid en Broederschap meenden dat zij niet g e l u k k i g w a r e n ; zoolang n

j

nist,

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1848

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap - pagina 7

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1848

Brochures (TUA) | 20 Pagina's