Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap - pagina 3

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap - pagina 3

Toelichting van de Spreuk der Revolutie

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

3 geen kwaad doen, en daarom hadden deze dappere mannen den moed te verbreiden dat hij een vreeselijke lyran was. Zij waren zoo ijverig in het vernederen van den Vorst, dat hij geheel magteloos werd. Aldus ontstond er ook hier Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, zooals ze door de Fraüschgezinden begeerd werd. W i l t gij weten van welke soort de drieledige gaaf was ? Vrijheid. Namelijk om te zeggen en te doen al wat degeen die de overhand verkreeg, goed vond. Vrijheid om den Prins te lasteren en te schelden ; vrijheid weldra om allen die tot dusver Regenten waren geweest, uit te maken voor v e r d r u k k e r s ; vrijheid om wapengenootschappen en vrijcorpsen te vormen, waarmee men andersdenkenden in toom hield. Vrijheid om op het aanheffen van een oranje-lied en op bet dragen van een oranje-lint de doodstraf te z e t t e n ; vrijheid om alle vrijheid aan anderen te ontzeggen. E n daarbij was ook het geheele Vaderland vrij. Vrij om alles te verrigten wat aan de Pranschen beviel. Gelijkheid. J a dat vooral! E - was niet slechts ééne, m«ar zelfs tweeierlei gelijkheid ; eene voor de partij die bovenop, eene voor de partij die in het onderspit geraakt was. Gelijke heerschappij of nog een algemeene gelijkheid voor beide partijen, voor Oranje-gezinden en Patriotten, waarbij gelijkheid in verarming en achteruitgang des Vaderlands, gevoegd werd. Broederschap. Een familie-band waarvan het meerendeel der Natie, die Oranjegezind was, buitengesloten werd. Eene broederschap tusschen de vijanden van Oranje onder elkaar. Evenwel de broederlijke liefde duurde niet lang. H e t was eene broederschap waarbij men elkander haatte en uitschold, en van het kussen wierp, en bij de keel greep, en zou hebben verscheurd, zoo niet de tusschenkomst van den pruissischen buurman aan het onbroederlijke huiskrakeel een einde gemaakt had. Dit ging zeer spoedig. Omdat die tusschenkomst door allen, behalve door de

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1848

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1848

Brochures (TUA) | 20 Pagina's