Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

De Heidelbergsche catechismus : beknopt, schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden; aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming; tegenover den geest onzes tijds waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft - pagina 89

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Antw. In de gifte van zijnen eeuwigen en eenigen Schootzoon, tot den vervloekten dood des kruises en dat voor hellewichten. Joh. 3: 16. 5. Vraag. Door wien worden de geloovigen, die levenswateren deelachtig? Antw. Door de H. Geest, uit die Put ontvangen zij onweerstandelijk- de zuivere levenswateren , die de stad Gods verblijden. Hoogl. 4 : 15; Ps. 46: 5. 6. Vraag. Waaruit komt de Evangelische dankbaarheid voor tl Antw. Uit het reine levensbeginsel der begenadigden, uit dien fontein en wei-ader komt alleen zoet water voort. Jac. 3 : 11, 12. 7. Vraag. Waarin bestaat de ware dankbaarheid? Antw. In hunne reine begeerten, om in nederigheid, gevoel van onwaardigheid te spreken, te overdenken en voor 's Heeren aangezicht te wandelen Ps. Tg: 14, 15. 8. Vraag. Is de da?ikbaarheid noodzakelijk en Godeverheer lijkend'! Antw. Ja, het is zelfs de dieren ingeschapen hunnen Schepper te verheerlijken en hunne weldoeners lief te hebben; dit is het onafgebroken werk der Hemellingen. Openb. 4 en 5. 9 Vraag. Ontvangen de oprechten uit hunne goede werken ook troost voor zichzelven ? Antw. Ja, gelijk een dankbaar mensch de harten opent, alzoo belooft de HEERE aan Zijne dankbare kinderen, eene echte, levende en vertroostende verzekering 1 Thcs. 5 : 1 8 ; Hebr. 11; Jac. 2; 2 Petri 1. 10. Vraag. Waarom heeft de HEERE in zijne wet verboden de blinden geen aanstoot in den weg te zetten. Lev. 19:14. Antw. Door eenen zondigen wandel, worden de goddeloozen gesterkt en de vromen gelasterd; maar door eenen godzaligen wandel wordt de HEERE verheerlijkt en onzen naaste voor Christus gewonnen. Matth. 5 : 1 6 ; i Petri 3: 1, 2. 11. Vraag. Werd deze leer niet alle eeuwen door veel misbruikt?

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1870

Brochures (TUA) | 140 Pagina's

De Heidelbergsche catechismus : beknopt, schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden; aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming; tegenover den geest onzes tijds waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft - pagina 89

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1870

Brochures (TUA) | 140 Pagina's