Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

De Heidelbergsche catechismus : beknopt, schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden; aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming; tegenover den geest onzes tijds waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft - pagina 60

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

V r a a g 5«. IDat t?ooót fcljcjjt jjij ïujt ben ajtiHel bnn 't eeuwige leven? A n t w . ip.it naeöeiiiaeï icH 1111 't ïieginfii ber cculni oer lj:eiirit in mijn ljc:te geboeie/ ïelf 11a befen leben

liolftomcnc faligljrijt Befittm faf/ bic geen aoric geftrn/ noclj oren aarr gcjjaajtljccft/ nodfy fu gccu«? inenfcljen Ijejte geüamen ie/ enbe bat om 4?obt baer fn eciituïglicft tc jijijfcn.

1. Vraag. Waarom worden veel Bijbelplaalsen van dc Eerstelingen der zaligheid in dit leven, verklaard en overgebracht over den dood( Antw. Om zich zei ven en anderen bij 't gemis van de voorsmaken der zaligheid gerust te stellen, dat die over den dood eerst een aanvang nemen. Joh. 3 : 26 ; 1 0 : 2 8 . 2. Vraag. If 'aarin bes'aan de beginselen der eeuwige vreugde? Antw. Adams gelukstaat bestond in de kennisse van zijne volzalige verbonds-God, doch der geloovigen zaligheid bestaat in dc kennisse van den drieëenigen God cn zijn vvelverordineerd verbond. Joh. 1 7 : 3 ; 2 Sam. 2 3 : 5 . W aardoor wordt aan de geloovigen die 3. Vraag. Hemelvreugde medegedeeld? Antw. Door den II. Geest, die het heilig Evangelie aan hun openbaart, dat geen oog gezien , geen oor gehoord en in geen 's menschcn hart is opgeklommen, wat God voor hun bereid heeft. 1 Cor. 2 : 9 , 10. W at zijn <le oorzaken dat zij hier maar 4. Vraag. zulke kleine beginseltjes genieten? Antw. Aan 's Hecrcn zijde om hun bcgeerig ie maken naar den hemel; aan hunne zijde wereldgezindheid, onboetvaardigheid, ongeloof en nalatigheid in 't gebruik maken van de geopende Fontein. Filip 1 : 23; Joh. 13: 8; Zach. 1 3 : 1. W aarvan worden de geloovigen bij den 5. Vraag. dood verlost V Antw. Van een zondig en ziekelijk lichaam, van onkunde en zielsduisternissen, van de vurige pijlen des satans cn een moeite volle wereld. Rom. 7 : 24, 25.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1870

Brochures (TUA) | 140 Pagina's

De Heidelbergsche catechismus : beknopt, schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden; aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming; tegenover den geest onzes tijds waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft - pagina 60

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1870

Brochures (TUA) | 140 Pagina's