Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

De Heidelbergsche catechismus : beknopt, schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden; aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming; tegenover den geest onzes tijds waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft - pagina 62

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

Anhu. Ja, hunne gelukzaligheid bestaat in "ie kennisse van God Drieëenig, die zelfs door de hemelingen niet doorgrond kan worden, daarom ontvangen zij van maand tot maand r)ieuwe hemelvreugde. Openb. 22:2. XXIII.

Z O N D A G .

VRAAG illaer tuat enbe tacreftent/ eben al<i üaet 't 11 1111/bat gij bit al ïjabbe iclt naijt fanbcgcljabt/ gelooft ? noctj gebocn/ ja al£ Ijabbe ANTW. T>at itft in iclt fclbe alïe be geljoo:faenito boo: 43obt recljtbeepbiglj Ijeijt bolDjacljt/ bieClj:iftii<> tic 11/ enbe ren cjfgenaein boor mij lullnacljt Ijecft/ foo betf eculuigcn lebcn«!. bc:re icli fiiltlie liielbact niet VRAAG 60. l')oc ;ijt gij gcloobiger ïjeiten aenneme. recl)tl)ce.:biglj boor 4?obt: VRAAG 6 1 . llPaerom fegt ANTW. Alleen boor ren gij/ bat gij alleen boor 't ge oprccljt geloobe in ;(cfinn loobe rccljtbee^biglj j i j t : £lj:iftmn: alfa bat/ al io 't ANTW. niet bat iclt lian bat mij mijn ronfeientie De- Uiegenbe luee:bigljeijt mijnfï filacgt/ bat icli tegen alle be geioofó 43jbt aengenaem sij: geüoben opjbt!» fluacrliclï inaer baeroni/ bat alleen be gefonbigt/ enbe bc.^clbcr gcnoegboenmgc/ gcrecljtiggeen geljonben IjeDDe/ enbe Ijeijt enbe Ijeijligïjeijt Clj:inoglj fteeto tot alle üjoólieijt fti/ mijne geeecljtigljeijt geneijgt Den; nogtanj? ópobt/ baar tfobt itf; enbe bat icli fonbec eenige mijne lie:bien bcfelbc niet anbe:d/ ban alfte/ nijt loutere gcnabe/ mij (een boor 't gcloolie aennebe bollioniene genoegboe- men/ enbe mij toe eijgenen ningc/ gerccljtigljeijc enbe lian. Ij ei j l i gljei j t £ lj?i ft i fcljenclt t/ 1. Vraag. Waarom vraagt de Catechismus in deze Tjondag na de baat des geloofs? Antw. Omdat nu de 12 geloofsartikelen, vanaf de zevende zondag zijn verklaard, mat een christen noodig is te gelooven. 2. Vraag Kan dan niemand buiten deze teergronden zalig worden? Antw. Neen, het is eene dwaalleer dat de menschen

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1870

Brochures (TUA) | 140 Pagina's

De Heidelbergsche catechismus : beknopt, schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden; aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming; tegenover den geest onzes tijds waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft - pagina 62

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1870

Brochures (TUA) | 140 Pagina's