Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

De Heidelbergsche catechismus : beknopt, schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden; aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming; tegenover den geest onzes tijds waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft - pagina 87

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

7. Vraag. Aioeten ook de openbare zonden niet gestraft worden? Antw. J a , Gods woord vermaant de christenen, dat zij zich met de zoodanigen niet zullen vermengen, maar zich onttrekken aan hen die ongeregeld wandelen, i Cor. 5 : 1 1 ; 2 Thes. 3 : 6. 8. Vraag. Hoe moet de kerkelijke tucht bediend worden"! Antw. Zeer voorzichtig, niet driftig of partijdig, niet lichtvaardig tot de tucht overgaan , veel minder tot afsnijding, want dan moeten zij voor heidenen en tollenaren gehouden worden. Matth. 18: 17. 9. Vraag. Wie moeten tegen zulke dwalingen en zonden waken? Antw. Alle leden der gemeente, gelijk Christus ons geleerd heeft: eerst alleen, daarna met een of twee getuigen, eindelijk aan de opzieners der gemeente, en zoo zy volharden, hen afsnijden. Matth. 18: 15 —19. 10. Vraag. Maar als een broeder of zuster m den H E E R E struikelt, hoe moet daarmede gehandeld worden ? Antw. Als zij in hunne zonden volharden, zijn ze nog meer strafbaar, maar betoonen zij boetvaardigheid, dan hebben zij zichzelven al onder de tucht gezet. 2 Sam. 12: 13. 11. Vraag. Door wien wordt de kerkelijke tucht gelasterd en tegengesproken? Antw. Door allen die in de zonden leven en volharden, zij willen hunnen hals niet buigen onder het juk Jezu Christi. (Ned. Geloofsb. Artt. 2 <5 en 29). 12. Vraag. Is de toepassing van de kerkelyke tucht van groote beteekenist Antw. Ja, uit kracht van Christus instelling: al ivat gij op aarde binden zult, zal in den Hemel gebonden zijn, Matth. 18: 18. 13. Vraag. Hebben de burgerlijke overheden geen macht in Christus kerk? Antw. Neen , maar ze zijn voedsterheeren en zoogvrouwen , om de geestelijke politie der Kerk met hun macht bij te staan. Jes. 49: 23; Rom. 13 :14.Ned.gel. art. 36.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1870

Brochures (TUA) | 140 Pagina's

De Heidelbergsche catechismus : beknopt, schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden; aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming; tegenover den geest onzes tijds waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft - pagina 87

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1870

Brochures (TUA) | 140 Pagina's