Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

De Heidelbergsche catechismus : beknopt, schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden; aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming; tegenover den geest onzes tijds waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft - pagina 99

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

ï)7

1. Vraag. Heeft de H E E R E ook een Naam noodig'i Antw. Neen. Hij heeft Zich van niemand te onderscheiden, maar Hij heeft Zich in namen geopenbaard, om Hem te kunnen aanroepen, doch die zijn onbegrijpelijk. Exod. 3: 13, 14. Spr. 30: 4. 2. Vraag. Wat moeten wij door Zijnen Naamverslaan"! Antw. Zijn Wezen en volmaakte deugden, Zijn Woord, en al Zijn Goddelijke werken, zoo in 't werk de Schepping £ls der Herschepping. Exod. 34: 6. Micha 4: 5. Ps. 1 4 8 — 1 5 0 . 3. Vraag. Wat verbiedt de H E E R E in hel derde gebod'! Dat wij Zijnen H. Naam niet ijdelijk mogen Antw gebruiken, in 't gebed niet onnoodig herhalen, in de zamenleving niet ijdel en lichtvaardig noemen. Exod. 20: 7. 4. Vraag. Waarom heeft de H E E R E in Zijn Wel bevolen: om de vloekers dood te steenigenl- Lev. 24: 14. Antw. Omdat het vloeken zulk een groote zonde is, daardoor wordt de HEERE, Zijn Woorden werken vervloekt, en zij vervloeken zich zeiven en hunne naasten naar de eeuwige verdoemenis. 5. Vraag. Waaruit hebben de valsche eeden en 't zweren hun afkomst ? Antw. Om hun zonde te bedekken, zich te bevoordeelen en hunnen naasten kwaad te doen, durven zij Gods Alwetendheid, Heiligheid en Rechtvaardigheid tot getuige aanroepen. Lev. i g : 1 1 , 12. 6. Vraag. Waarin beslaat de lastering van . Gods Naam? Openb. 16: 9. Antw. Door den Naam van God en Jezus te verbasteren. Zijn Woord te verdraaien, het werk des H. Geestes te ontkennen en Zijne voorzienigheid te loochenen. 7. Vraag. Moeten de Overheden hel vloeken en lasteren van Gods Naam niet verbieden en straffen ? Antw. J a gewis. Het vloeken van 's Lands gewapend dienstvolk en ook der onderdanen is allerverschrikkelijkst, en het wordt stilzwijgend aangehoord; dit dreigt Neêrlands totale ondergang.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1870

Brochures (TUA) | 140 Pagina's

De Heidelbergsche catechismus : beknopt, schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden; aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming; tegenover den geest onzes tijds waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft - pagina 99

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1870

Brochures (TUA) | 140 Pagina's