Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

De Heidelbergsche catechismus : beknopt, schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden; aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming; tegenover den geest onzes tijds waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft - pagina 76

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

n lijfd zijn, en onder G o d s beloften en inzettingen leven , gelijk Israël uit B a b e l verlost is, omdat zij het teeken des verbonds ontvangen hadden. J o e l 2: 1 6 ; Dan. 9. 15. Vraag. Wal maakt het tccken des doops de ouders en -volwassenen indachtig? Ant7v. D a t zij zich met eeden verbonden hebben de zaligheid alleen in Christus te zoeken, de w e r e l d en alle eigengerechtigheid te verloochenen en een nieuw christelijk leven te leiden. XXVIII.

Z O N D A G .

VKAAG 7 5 . D O E ü i e ? t gtj 111 Ijet Ijeijliglj SCtiounnael b e r i n a e n t enbe ber^elïejt/ b a t gij a e n bc eenige offe?* Ijaube € f j : i f t i / a e n V i o n i j é b a l l j j a d j t / t u b e a a n al fijn g o r t g e n i c i n f c l j a p Ijebt. ANTW ?li|'üo/batClj:i|'tiiG mij r n b c alle geïooliigeu t o t f i j n e r g e b a d j t e u i f f e b a n bit g c ü : o l i c n ö,?aot te e t c n / c u b e Iran befen b,:mïfl)cfter te biinciirn bcboïcn i j e e f t / c n b c traer toe oocit b e l o o f t : ïEer-f t e l i d l / b a t fijn lirljaeni foo fefterlirïf b o o r m i j aen ' t !f<Hnj<S g e o f f e j t enbe g c b : o li e n / e n b e fij:i bloet b a a r mij b e r g o t e n 313/ aio i d i niet oo= gen 3ie/ b a t t j e t b : o o t b e s ü j e r r e n m i j g c D i o l t c n / enbe bc b m i c l i b c f t e r mij nicbcgebcclr l n c : t . 6 n b e t e n a n b C ' r e n / b a t Ijij felbe m i j n siele n i e t fijnen g e l t j i i i j f t e n ïi= rljaine/ enbe bergoteuen b l o c b c / foo feliejlicft t o t ben

c c i i t u i g e n leUen fjjijft e n b e ( a e f t / a l « ? icft b a t C^oot enbe beu b:iiidiöcTict be£ Sjeeren ( a f o felïere t u a e r t e e d i e n e n be<S lidjaeni<i e n b e liïoct^ C t j ^ i f t i ) u i j t be<i W i c n a e : ^ Ijatit o n t f a n g e / t u b e man* beiid'i g e n i e t e , VEAAG 76. IDat b a t te f e g g e n / tjet g e l n n i j j t e li* d j a a n i J l l j j i f t i e t e n / cubc fijn liergotrn bloet b j i u d f c n ? ANTW. Ujet n i e t alleen niet ecu g e i o o b i g I j e r t e b a t g a n t f c l j e lijben enbe f t e : b e u CljJtfH a c n n e n i c n / e u b e baer boor b e r g e b i n g e ber f a u b e i i / enbe b a t eeuluirjlj ïcbcn b e r i u i j g e n : n i a c r uoeft b a e r bc/ n e b e u boor ben I ) e i j l i g e u HPeeft/ bic t ' f a i n e n in ftn e n b e in ou*ï l u o o n t / al» foo m e t f i j n e n f j c i j l i g e n lid j a i n e Ijoe l a n g e r ï j a c m e e r b e r e e n i g t toerben/ b a t In i j / al ' t b a t C ï f ê f f h i ^ fn ben I j r m e ï i s / enbe toij o p b e r

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1870

Brochures (TUA) | 140 Pagina's

De Heidelbergsche catechismus : beknopt, schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden; aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming; tegenover den geest onzes tijds waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft - pagina 76

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1870

Brochures (TUA) | 140 Pagina's