Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Schoolkwestie - pagina 8

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Schoolkwestie - pagina 8

II. De scherpe resolutie en het decretum horribile

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Is het zoo erg gemeend? Te goeder trouw zou men ons kunnen vragen, of de schildering, die we in onze laatste artikelen van het nieuwe Schoolwetprogram onzer Liberalen gaven, niet te zwart gekleurd, overdreven voorgesteld en te scherp geschetst was ? Die vraag kan niet uitblijven. Wie er aan gewoon is geraakt onze Liberale woordvoerders als de banierdragers der vrijheid op elk gebied te begroeten; wie, door hun levensdeun van vrijheid en altijd vrijheid en vrijheid nog eons verschalkt, aan hun eerbied ook voor anderer vrijheid, onvoorwaardelijk geloof sloeg; kortom, wie het onderscheid niet inziet tusschen de persoonlijke bedoeling van den Liberalistischen partijganger en de logische drijfkracht, die in het systeem huist, voor welks triomf hij strijdt, — heeft moeite, we begrijpen het volkomen, om zich in te werken in de gedachte, dat onder zulk een banier, met zulk een vlag in top, een zoo tyrannieke lading zou worden binnengeloodst. Uit de artikelen van onzen vorigen jaargang is dan ook blijkbaar, dat we aanvankelijk goede hoop hadden, dat het tot dat uiterste niet komen zou en we zelfs niet geloofden, dat de fractie Moens-Kerdijk er ooit in slagen zou, haar plannen door te drijven, tenzij ons tegelijkertijd recht geschiedde op onzen reeds zoo lange jaren ingestelden eisch. Voor dat goed vertrouwen bestond aanleiding. Toen op de bekende vergadering van Schoolverbond dior onze richting de eisch was gesteld : Nooit schooldwang tenzij het vrije onderwjjs eerst van zijn boeien ontslagen zij! had men, onder applaus van het keurcorps onzer schoolwetmannen, het vermoeden zelfs uitgekreten, alsof verzwaring van onzen druk ooit op den weg van het Liberalisme kon liggen. Dat oordeel was door geheel de liberalistische pers toentertijd beaamd, en op weinig vriendelijke wijze werd een onzer sprekers door het slijk gesleurd, die voorspeld had, dat Schoolverbond, tenzij het Schoolplicht met tegemoetkoming aan den Consciëntiekreet der Christelijke bevolking vereenigde, nooit zou slagen. Thans reeds leert de uitkomst hoe juist dit gezien was. »Schoolverbond" wordt afgedankt en »Volksonderwijs" neemt zijn plaats in. Volksonderwijs, dat met slechts Schoolplicht maar, behalve dat, nog verzwaring van financieelen druk in zijn schild voert. Geneigd, om ook van den tegenstander liever het goede te denken, hebben we metterdaad, ter wille van het sterk protest tegen zulk een toeleg, een tijd lang geloofd, dat de aandrang der radicalen in onze Liberalen, onverzoenlijke tegenstanders zou blijven vinden; tenzij ons eerst reclit ware geschied. Eerst in het vorige jaar werd dat vertrouwen op zeer ernstige wijze geschokt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1875

Brochures (TUA) | 25 Pagina's

De Schoolkwestie - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1875

Brochures (TUA) | 25 Pagina's