Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Schoolkwestie - pagina 6

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Schoolkwestie - pagina 6

II. De scherpe resolutie en het decretum horribile

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

raël niet laten trekken." En ook nu zijn het weer de belijders van dien God Abrahams, Izaaks en Jacobs, die met geen andere vraag tot den machthebbende kwamen, dan dat ze het gelootsoffer aan dien God mogen toewijden: hier de harten hunner kinderen. Het kan daarom niomand, en allerminst de woordvoerders van ons Liberalisme, verwonderen, dat we, op onze beurt in Exodus' geschiedrol naar een teekenend beeld voor de zich aan ons opdringende gedachte om ziende, het nieuwe legercommando, dat onlangs in hun slagorde is uitgegaan niet beter meenen te kunnen kenschetsen, dan als een Faraos antwoord op de bede, het beklag en den conscientiekreet van het Christelijk deel der natie. Er was een levensteeken onder de voorstanders van het vrije onderwijs. Na lange voorbereiding een kleine triomf, Blijkbare vermeerdering althans van onze geestverwanten bij de stembus. Dat mocht niet gedoogd! „Zie, dus spraken de Egyptische raadslieden, dezes volks is aireede te veel. Hoe nu, zoudt ge hen doen rusten van hun lasten?" „En ten zeiven dage ging. het woord uit onder de aandrijvers onder het volk. en deszelfs ambtlieden, zeggende : Verhard den dienst dezer lieden, want zij gaan ledig. Daarom roepen zij, zeggende : Laat ons onzen God offeren." »Men verzware den dienst over deze mannen, dat ze daaraan te doen hebben en zich niet vergapen op leugenachtige woorden !" Een recht was gevraagd. Verergering van onrecht is de bedreiging, waarmee men ons antwoordt. Een recht. Het recht dat aan Israël in Egypte, dat aan elk vrijgeboren man, dat aan eiken mensch toekomt, en niet dan door dwingelandij hem kan verkort of ontzegd worden ; het recht, om met zijn kinderen God te dienen naar de inspraak van zijn hart. Te dienen, niet slechts in de ure des gebeds of bij den eeredienst maar naar den eisch van alle ware vroomheid, in zijn leven zelf, in al zijn levensbetrekkingen, bij de heilige taak der opvoeding allermeest. En wat bood men ons ? Lange jaren niets. Eerst hield men zich, als verstond men oös niet. Dat was ideologentaal, dweepziek gekeuvel, reactionair bedrijf, onbekendheid met de eerste eischen van ons nieuwe Staatsrecht, een stoken van twist en tweedracht, misbruik van heilige termen ter bereiking van doeleinden, die het licht niet mochten zien. Kerkelijke despotie lag in het hart: de roep om staatkundige vrijheid op de lippen ! Zoo wilde men onze klacht eerst doodzwijgen, toen door spot ontwapenen, ten slotte terzij zetten met een hooghartige machtspreuk. Hoe we ook riepen en klaagden, men bleef onvermurwbaar, onverbiddelijk. Wie zou ook vergen kunnen, dat ter wille van zulk een nauw noembaar belang als de consciëntievrijheid, een zoo onovertreffelijke modelwet als onze schoolordmantie van '57 werd herzien ! Harde jaren hebben we onder dit liefdeloos stelsel, door partij-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1875

Brochures (TUA) | 25 Pagina's

De Schoolkwestie - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1875

Brochures (TUA) | 25 Pagina's