Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Gereformeerde belijdenis verdedigd tegen de christelijk afgescheidene en de zich noemende Hervormde Kerk - pagina 17

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Gereformeerde belijdenis verdedigd tegen de christelijk afgescheidene en de zich noemende Hervormde Kerk - pagina 17

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

17 Dan

hoort men roemen: daar worden nog zooveel men-

schen in bekeerd, anderen dragen een rijkmakenden zegen weg.

0 vrienden, de ondervinding bevestigt het, dat som-

migen door onkunde met zichzelven vervoerd zijn, bij anderen door inbeelding, een derde om zijn consciëntie te bevredigen,

een vierde om zich te kunnen verdedigen,

maar wij behoeven ons hier niet

te laten misleiden,

want de waarachtige bekeering en eiken zegen van den Heere aan het harte geheiligd, wordt in zijne vruchten openbaar

in eene diepe schaamte en walging van zich-

zelven, Ezech. X X X V I : 3 1 , 3 2 . Een

verlatene van wereld, zonde en dwalingen, roe-

pende met Efraïm; wat. heb ik meer met den afgoden te doen, Hosea X I V : 9. Zij hebben een innerlijken lust tot Jehova's wet, Ps. CXIX. Zij

kenmerkt zich

ook dat zij van het

WETTISCH

en

vleeschelijk Christendom gehaat worden, Hand. X X I V : 5. als een pest- en oproermaker. O

neen,

gevonden,

vrienden, deze vruchten worden zoo weinig het is veel meer een tijd om met de klaag-

profeet te weenen: de stad is eenzaam, waar hoort men waarachtige bekeering, hoe is het fijne goud zoo ontzettend verduisterd.

»Zij omhelzen den drek van eer en

aanzien en gewin, de kroon is ons van het hoofd gevallen, O wee nu onzer, dat wij zoo gezondigd hebben, Klaagl. V : 16. Dan moet die

hoort

men zeggen van leeraars en leden, men

bij de moederkerk blijven;

maar o vrienden, -

moeder heeft zoo schrikkelijk gehoereerd, zij heeft

het geheele huwelijk met haar echten man verbroken, en hem

de onderdanigheid opgezegd , mitsgaders alle geeste-

lijke

gehoorzaamheid, waarom Sions gezalfde koning al

zijn getrouwe onderdanen toeroept : Twist tegen ulieder moeder, twist dal zij mijn wijf niet en is ende ik haar man niet en ben. 0 luister toch met

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1879

Brochures (TUA) | 23 Pagina's

De Gereformeerde belijdenis verdedigd tegen de christelijk afgescheidene en de zich noemende Hervormde Kerk - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1879

Brochures (TUA) | 23 Pagina's