Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Gereformeerde belijdenis verdedigd tegen de christelijk afgescheidene en de zich noemende Hervormde Kerk - pagina 19

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Gereformeerde belijdenis verdedigd tegen de christelijk afgescheidene en de zich noemende Hervormde Kerk - pagina 19

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

19 onderwerpen

aan het juk van Jezus Christus, volgens

onze Nederlandsche om

niet

leven,

meer

Geloofsbelijdenis, Art. 2 8 , 3 1 , en

naar

het goeddunken

onzes

harten

te

de zalige teekenen des verbonds te versmaden,

die tol leven, vertroosting, door den Heere Jezus

verzegeling en versterking

aan Zijne kerk geschonken zijn

tot aan de voleindiging der wereld, reeds vroeger dooi' mij bewezen, in mijne leerrede", getiteld, Messias Heerlijkheid , vooral in bladz. 149 en 200. 0

vrienden.

mogten wij .vreezen om ons schuldig te maken met het ongeloovige Jodendom, die de banden

en louwen van

Gods ordonnantiën wilden verbreken, Ps. I I : 3. 7. Ten laatste. door onkunde orde;

maar

Men hoort dikwijls dat de menschen

elkander napraten, God is een God van

wat dunkt u , zoude dit ordelijk zijn, dat

eene menschelijke magl wordl geëerbiedigd en gehoorzaamd, die de verordening van Sions Koning verdringen en krachteloos maken.

O neen' vrienden, het ware over-

blijfsel ziet wel biddend uit dat de kerk nog eens weder met een godvreezende staat vereenigd mag worden, tot bevordering van de ware gewenschte éénheid der kerk, en dat de Heere zijne belofte i n onzen treurvollen tijd nog eens mogt

vervullen.

Ende koningen zullen uwe

voedsterheer en zijn, hare vorstinnen uwe zoogvrouwen. Jes.

XLIX:

2 3 ; namelijk tot hunne bescherming; want

de Heere Jezus

heeft zijne

of

magt

menschelijke

sleutels aan geen koning

gegeven,

maar gaf eene bedie-

nende magl aan zijne kerk en dienstknechten, Matth. XVI:

19. Hij is de alwetende G o d , die alles aan zijne

kerk

eenmaal

behoeft heeft

gaf, wat door alle lijden noodig is. Zij

geene hulp van buiten te ontvangen; want Hij beloofd, Ps. L X X X V I I :

7. Alle mijne fonteinen

zullen binnen u zijn. Maar, zult gij waarschijnlijk zeggen, het valt gemak-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1879

Brochures (TUA) | 23 Pagina's

De Gereformeerde belijdenis verdedigd tegen de christelijk afgescheidene en de zich noemende Hervormde Kerk - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1879

Brochures (TUA) | 23 Pagina's