Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 55

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 55

met een bijschrift (handelende over Prof. H. de Cock's aanverwante brochure)

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

60 kan

worden ontkend) dat de chr. geref. van hun geloovige mede-

leden, die thans doleeren, zijn afgezonderd. Op die wijze heeft D r . Kuyper indertijd zelf zijn betiteling toegelicht, naar ons voor den geest staat. Christelijk

g e r e f o r m e e r d drukt niets kenmerkends uit,

ter aanduiding van de uitgetredenen sedert 1834, omdat cle doleerenden dat even goed zijn. Doch hun gescheiden zijn van het Herv. Genootschap is een bij bestaande eigeuschap, die zij het langst bezaten. Een

eigenschap, die j a de doleerenden thans wel met hen gemeen

hebben, maar zonder dat zij die t w e e d e een eenigszins ander voorkomen heeft,

groep, welke toch altijd dadelijk denzelfden naam

kon bezorgen. Eén

naam geven aan twee kerkgroepen, die nog geen officieele

correspondentie hebben, dat ging niet, daar wilde het publiek niet aan. Maar daarom behoeft men er nog geen onbroederlijke miskenning i n te zien. Het v o l k maakt de taal. Dr. Kuyper heeft, gelijk bekend is, bij een deel van dat volk v e e l invloed. Maar als de term „doleeren" niet in

een behoefte

had voorzien, zou men dat woord om zijnentwil

waarlijk niet dadelijk zoo algemeen hebben aangenomen en gebruikt. Evenwel, al noemt D r . Kuyper de Christelijke Gereformeerden voortdurend „de Gescheidenen", toch heeft hij het bestaansrecht hunner kerken meermalen erkend.

Niet alleen i n de H e r a u t , maar ook

in het T r a c t a a t . Dr. Bavinck schreef hieromtrent: „Wij

brengen den hooggeachten schrijver (van het T r a c t a a t )

onzen dank voor het waardeerend oordeel, dat hij over de eerste Afgescheidenen en alzoo over het b e g i n s e l en het recht d^r Christ. Geref. Kerk uitspreekt.

E r is hiermede veel gewonnen.

Over het

beginsel der Christ. Geref. kerk zijn wij het eens" *). ') Ibid. blz. 569. Dat wij eenige aanhalingen gaven uit een opstel van Dr. Bavinck, geschiedde niet omdat wij lust gevoelden hem in deze woordenwisseling te trekken. Maar zijn toelichtingen hebben voor ieder onpartijdig beoordeelaav de hoogste waarde. Immers de g e r e f o r m e e r d e reputatie van dezen geleerde is- even onverdacht als die van Prof. H. de Cock, en daarbij

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 55

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's