Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 45

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 45

met een bijschrift (handelende over Prof. H. de Cock's aanverwante brochure)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

50 mer vergeten bij de kerkregeering. De troost onzer ziele moet van Boven komen, en niet van rondom, tenzij dan alleen m i d d e l l i j k . Met zulk een opvatting vervalt niet „ e l k e z i c h t b a r e g e d a a n t e d e r k e r k " , maar wordt ze juist bevestigd. Alleen het waarachtige leven uit God bindt samen. Niet op de wijze als de leden van een alledaagsche Vereeniging verbonden zijn, die straks, als er moeielijkheden ontstaan, en men kan het niet recht eens worden over de eene of andere zaak, weer uit elkaar stuiven. Maar met een sterke liefde, die tegenspraak en zelfs de dienende bestraffing, waar die noodig mocht zijn, kan verdragen. Zulk een natuurlijke samenleving, wij weten het uit tal van hunne geschriften, w i l zoowel D r . Kuyper als Prof. De Cock. Alleen vat de een het verband wat krachtiger op dan de ander. E n nu moge het waar zijn, dat D r . Kuyper het op dit oogenblik niet geheel tot .zijn recht laat komen, het is even goed mogelijk, dat sommige chr. geref. broeders er te veel recht aan toekennen. Of moet dan juist a l het gelijk aan één kant liggen? Is het per se a l l e e n goed om alle Herv. gemeenten als één onscheidbaar g e h e e l te beschouwen? K a n het althans niet nuttig zijn om zonder eenig vooróórdeel of kwaad vermoeden de ingebrachte bedenkingen van de doleerenden te overwegen en het eigen standpunt te revideeren? Op blz. 1 zegt Prof. De Cock „dat i n de werkelijkheid het kerkverband de afzonderlijke gemeenten beheerscht, geheel op dezelfde wijze als de gemeenschap met eene kerkelijke of plaatselijke gemeente elk lid beheerscht". Is dit niet te kras gesproken ? Dat het alzoo bestaat i n het H e r v o r m d G e n o o t s c h a p , js buiten quaestie. Maar de geachte Schrijver zegt dit, zonder aanmerking of klacht, i n h e t a l g e m e e n . Het k a n waar zijn, dat de leden van vele gezuiverde kerken, zoowel als die kerken i n haar geheel zich laten „beheerschen" door de gemeenschap, maar dan pleit dit waarlijk niet voor den bloei van hun geestelijk leven. In een genootschap of i n een politiek partijverband is zulk een beheersching te dulden, maar i n de kerk van Christus moet zij

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 45

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's