Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 6

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 6

met een bijschrift (handelende over Prof. H. de Cock's aanverwante brochure)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

7 Hieromtrent moet nu vooreerst worden aangemerkt, dat dit lang niet door a l l e n is geschied, en dat de chr. geref. kerken, zoover wij weten, ook nooit den e i s c h gesteld hebben: „eerst moet gij u laten schrappen in de andere kerk en uw attestatie meebrengen, anders schrijven w ij u niet als l i d i n . * V a n hen die wél zulk een getuigschrift medebrachten, is het zeer twijfelachtig of hunne namen daarom wel i n het lidmaten*-register der Herv. Kerk* zijn doorgehaald, dewijl dit vroeger door haar //hoogere besturen* verboden werd. Deze zochten i n den tijd der eerste afscheiding zooveel mogelijk alle gereformeerden binnen de kerk te houden ; men verbood daarom uitdrukkelijk schrapping en kondigde ook geen uittreding van de kansels af. (Syn. circulaire van 14 J u l i 1836). f;

v

In elk geval hebben deze gedane zaken g e e n k e e r . Opnieuw een formeele inschrijving aan te vragen voor hen die m o c h t e n geschrapt zijn, is niet wel mogelijk en zou ook door de doleerenden niet raadzaam geacht worden. Men zou die inschrijving ook zonder besliste belofte van nakoming der reglementen bepaald weigeren. De synodale besturen zijn volstrekt niet meer gesteld op het bestendigen van vormelijke gemeenschap met hen, die de hiërarchie en de leervrijheid verachten. Onlangs lazen wij van Leiderdorp fo.v. dat het classicaal bestuur aldaar nieuwe registers had aangelegd van de leden en lidmaten der synodale gemeente, met buitensluiting van allen, die zich bij de gemeente van Ds. Vlug hadden gevoegd. E n luidens een bericht in de S t a n d a a r d van 10 Febr. j l . is door de Oommissie uit het C l . Bestuur, doende wat des Kerkeraads is te G e r k e s k l o o s t e r , kennis gegeven aan de gereformeerde stemgerechtigden, dat zij ten duidelijkste getoond hebben, z i c h a f t e s c h e i d e n v a n de N e d . H e r v . K e r k e n o p g e h o u d e n h e b b e n t o t h a a r te b e h o o r e n . Ook te Amsterdam en te Rotterdam zijn er een groot aantal personen van hun lidmaatschap vervallen verklaard. Men begint dus meer en meer Maar wat d o e t het er ook gemeenschap met de aanhangers verbroken ligt, of die breuke dan

ongevraagd b u i t e n te sluiten. eigenlijk toe, als f e i t e l i j k de van de synodale hiërarchie toch i n meer of i n minder vormen is

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's