Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 50

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 50

met een bijschrift (handelende over Prof. H. de Cock's aanverwante brochure)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

55 u i e t het geval. F o r m e e l staat D r . Kuyper zoomin als Prof. De Cock meer i n kerkelijke betrekking tot „de leden der Hervormde K e r k " , •d. w. z. tot de plaatselijke afdeeling van het G e n o o t s c h a p . U i t dat Babyion zijn zij b e i d e n verlost; zij leven thans beiden onder de kerkorde van 1618/19. Laat D r . Kuyper, zouden wij zeggen, nu buitenshuis gerust wat meer werken aan het kerkelijk belang der jukdragers, dat behoeft voor Prof. De Cock geen beletsel te zijn om i n h u i s , onder ééne orde met hem saam te arbeiden. Het is waar, er blijft dan nog altijd dat verschil van b e s c h o u w i n g . Doch zou men het ook daarover niet eens kunnen worden? W i j meenen van wél. Maar dan moet men beginnen met elkaar oprechtelijk te v e r t r o u w e n ; eikaars betuigingen als strikt w a a r te aanvaarden, af i e laten van het zoeken naar onuitgesproken b e d o e l i n g e n , en al wat prikkelend is uit het debat te weren. E n dat z a l men ook doen, als er aan weerszijden ware liefde in •Christus dringt. Daarom moet ons gebed gedurig tot den Troon der genade oprijzen, dat God zelf meer l i e f d e i n de harten uitstort. Dan alleen kan er een warme geestelijke samenbinding gezien worden. E r zijn tusschen de chr. geref. broeders en de doleerenden reeds veel krenkende woorden gevallen, en n ó g krenkender scheen sonir tijds het n e g e e r e n van anderer bezwaren te zijn, maar toch kunnen wij niet gelooven dat daarom de hereeniging onmogelijk -zoude wezen. „Maar," zegt Prof. De Cock, „vereenigen onzerzijds zou niet anders zijn

dan terugkeeren tot de kerk, die door ons is verlaten en een

•erkennen, dat wij verkeerd hebben gehandeld door ons af te scheiden." Is hier de lijn niet te strak getrokken ? Och, dat men toch de consequenties niet tot het uiterste doorvoerde, want dan komen de lieden van den eersten en den tweeden uittocht n o o i t tot elkaar. Want

dit spreekt vanzelf, c o n s e q u e n t

doorgesproken, k o n

-er te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en o v e r a l w a a r d e c h r .

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 50

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's