Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 43

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 43

met een bijschrift (handelende over Prof. H. de Cock's aanverwante brochure)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

48 Als cle kerkeraden of kerkleden vroeger bij de ^hoogere besturen'" klaagden over de reglemeuteering van 1816, dan gaven deze gemeenlijk ten antwoord: „och, er is eigenlijk niets veranderd; gij zijt nog op den grondslag der belijdenis ,-• art. X I schrijft haar handhaving voor; stel u derhalve gerust.* Goed, zeggen thans de doleerende kerkeraden, wij houden ons bij dat bescheid. A l s er dan niets veranderd is, dan ook geen bestuursmacht i n de Kerk van Christus erkennen, dan ook de orde handhaven, zooals die er vóór eeuwen lang was, en die rechtstreeks uit de gereformeerde belijdenis voortvloeit. Wie met deze redeneering nu geen vrede heeft, en maar altijd in de afsnijding der gemeenschap met de „hoogere besturen" é n h u n a a n h a n g de formatie van een n i e u w e , a p a r t e , A f g e s c h e i d e n e kerk ziet, natuurlijk, die moet aan de kerkeraden ook het recht betwisten om zelfstandig en ambtshalve tot dat werk over te gaan. Maar zoo iemand is, naar het ons toeschijnt, vrij formalistisch en miskent het continneel bestaan van de plaatselijke kerken of gemeenten, die tot voor korten tijd onder het juk der synodale hiërarchie bleven. Wij achten zulk een beschouwing nog al gewaagd. E r is een tijd geweest, dat wij ook van f o r m a t i e van nieuwe kerken spraken, maar langer nadenken heeft er ons wat van teruggebracht; en th".ns spreken we liever van r e formatie, omdat i n dat woord de éénheidsgedachte der kerk beter uitkomt. Is toch de kerk van Christus, i n - en uitwendig beschouwd eu hoe veelvuldig ook gesplitst voor ons oog, steeds één en dezelfde, dan kunnen wij alleen aan d e o p e n b a r i n g van het leven dier kerk plaatselijk iets toebrengen, maar het leven z e l f , de a e l i t e r g r o n d der kerk kan door God alleen gegeven worden. Het woord „reformeeren* nu (veranderen, zuiveren, verbeteren) onderstelt de aanwezigheid, cle van God gewerkte mogelijkheid der kerk, maar ^formatie" is een wat te sterk woord voor de regeling van het reeds bestaande. De kerk scheppen en vormen doet God.alleen. H ij legt de banden tusschen hen, die hun leven putten uit Christus, het Hoofd. E n al wat wij i n Gods kracht te doen hebben is,

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 43

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's